Blueheart´s Koertenõuandla

Koerakuulamine, näitused

Tere tulemast Blueheart´s koertenõuandlasse!

Käesoleva kodulehe olen loonud abiks neile, kes soovivad mõista oma koera, vastusi kõige enam levinud küsimustele "Miks?" ja "Kuidas?" ning informatsiooni koetenäitusega seonduva esituse huvitava maailma kohta. Koeraseitamine on peen kunst, mis hõlmab endas ka tublisti koera suunamise oskusi. Oskusi näha ja tajuda miks midagi näitusel koera esitamises esile tuleb ning teadmisi, kuidas seda kõike kasutada koera käitumises esile tulnud murekohtade lahendamiseks. Kuidas koera esitada just tema standardile vastavalt, tuua esile individuaalsed plussid ning mitte juhtida tähelepanu puudustele.  Kõike seda hõlmab viietunnine näitusekoolituse kursus.

Kutsikakoolitus on rajatud koerakuulaja meetodi alasele lähenemisele ning seal puudutame viie tunni jooksul kõige suuremat tähelepanu nõudvaid aspekte koera käitumises ning õpime tundma oma koera. 

NB! Kui soovite liituda lehe varjatud osadega on vajalik õige ees- ja perekonnanimega registreerimine ka e-mailile: yetrix007@gmail.com, kui need juba e-mailis ei kajastu. Vastasel juhul kahjuks avaldust ei rahuldata. 

Koolitusmeetodi aluseks on suhtlus koeraga kõige loomulikumal ja arusaadavamal viisil, sõbralikult ja õiglaselt vastavalt aastatuhandeid meis kõigis säilinud instinktidele. Antud meetodi kasutuses ei ole kohta agressiivsusel ega valul. Meetod baseerub suunamisel, mis annab koerale põhjuse läbi oma enesekontolli kasvu ja usalduse leidma püsivaid lahendusi probleemide puhul.

   
Antud lehel toodud selgituste aluseks on võetud Amichien Bondingu looma- ja inimesevaheline suhtlemismeetod, mis leidis tee minu südamesse 2007. aasta kevadel.

Tänu soovile teada saada rohkem ning aidata selle suurepärase meetodi kaudu ka teisi, olen ma läbinud ametlikud Amichien Bonding meetodi alased kursused Inglismaal, läbinud pika ja põhjaliku praktika aja ning omandanud canine (koera) suhtlusalal esimese astme ehk edasijõudnute tunnistuse, õpetajaiks Jan Fennell, tema poeg Tony Knight ja suurepärane inspireeriv varjupaiga koertega tegelev koerakuulaja Gill Tuxworth. 2014 AASTAKS EI OLE MA ENAM AMETLIKULT KOERAKUULAJA, EHK EI KUULU INGLISMAA ORGANISATSIOONI (kuna nende tasud käisid mulle üle jõu kui last kasvatasin ning nii aktiivselt koertega ei tegelenud, et sellest need kulud katta) kuid koerakuulaja meetodi alaselt nõu andes järgin endiselt koerakuulajaile kohaseid kvaliteedi nõudeid kuna pean seda lihtsalt elementaarseks ja eetiliseks. Iga antud meetodi põhjal nõu andja peaks järgima põhimõtteid - tegema seda koolitusel saadud põhja baasil ning andma igale nõu saajale ka edasise nõu ja toe garantii, mis jätkub koera eluajaks. 

Amichien Bonding (ehk Koerakuulaja meetod) on levinud üle maailma tänu meetodi loojale Jan Fennellile ning tema raamatule "Koerakuulaja", mis on tõlgitud üle maailma  üle 20. erinevasse keelde. Meetod on oma lihtsuse, efektiivsuse ja loomasõbralikkusega saavutanud suure tunnustuse üle maailma  ning "Koerakuulajaid" leiab tänapäeval väga paljudest maailma paikadest: Austraalia erinevad osad, Saksamaa, Holland, Uus-Meremaa, Eesti, Rootsi, USA erinevad osariigid, Iiri, Hispaania, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia ja loomulikult Inglismaa esindajad.

Aastast 1989 koertemaailmas tegutsenuna (alustasin võõraste koerte treenimist ja inimeste juhendamist lihtsalt minu oma koerte kuulekust näinud ja selle peale minu poole pöördunud inimeste palvel). Kuna suur protsent inimestest pöördub nõu küsimiseks teiste poole alles siis kui mingid probleemid juba ilmunud ning ise hakkama ei saada, siis sealt tuli juba  spetsiifilisemalt tegeleda ja areneda ka probleemsete koerte koolituse ja handlerluse vallas. Olen uurinud paljusid erinevaid meetodeid ning minu jaoks kõik peale Amichieni tõstatasid liiga kiiresti küsimusi (ehk vastused jäid saamata ja probleemi juured lahti harutamata) seetõttu julgen soovitada just seda meetodit kõigile, kes pooldavad positiivset  lihtsat ja loogilist lähenemist, võimalike probleemide juurelt parandamist ning harmoonilist kooselu koertega. Loomulikult on kõige parim alus õigesti alustada juba kutsikaeast, seetõttu tegelen ka kutsikakoolitusega. Kuna koertenäituste ja esitamise fänn on minus juurdunud siis püüan oma teadmisi jagada ka näitusekoolituse tundides nii algajaile, edasijõudnuile kui muredega (liikumis-ja muud käitumisprobleemid) osalejatele. Koeraesitaja kunsti õppisin erinevatelt kasvatajatelt ning Inglismaa eeskuju järgi. Olen osalenud ka edukalt Seenior handler võistlustel ning koolitanud juunior handlereid laagrites ja grupikoolitustel. Oma õpilaste ja ka kunagiste õpilaste edust on alati rõõm kuulda ja minule kõige rohkem annab just tunne, et ma olen suutnud kedagi aidata. 


Probleemkoerte puhul tuleb meeles pidada, et see meetod ei ole nagu imekepike koerakuulaja käes. Probleemide kontrolli all hoidmiseks läheb vaja valmisolekut selleks, et kinnistunud tulemustega läheb aega ja just omanike poolset pühendumust on vaja.  Koerakuulaja annab vaid Teie koera keskkonna põhised teadmised,  kuidas seda teha, ning toe, kui ette tuleb arusaamatusi või tagasilööke.

 Koerakuulaja teemaliste küsimuste-vastuste osaga, kus tutvustatakse probleemi võimalikku tausta, saate tutvuda siin. Tükikestega minu südamest saate tutvuda siit ja siit.

Probleemsete koerte ja nende omanike abistamine, ning uuringud ja pidev õpe antud alal on olnud omamoodi elu  paratamatus- ilma selleta ei oleks ma saanud tegeleda ka oma tõelise kirega, milleks on olnud alati koerte esitamine näitustel. Minu põhimõte on olnud alati näitustel mitte eelistada ainult potentsiaalseid võitjaid (esitades vaid neid) vaid aidata koeral koostööd ning näitust nautida ka siis kui tema esimesed kogemused on olnud negatiivsed või ei ole koeral välimikult loomulikku "suure võitja" potentsiaali. Ma naudin igasuguse koeraga ringis käimist ja koostööd, sest iga koer õpetab või kinnitab midagi ning annab tohutult head energiat. Ma leian, et hea handler suudab järjepideva tööga ka keskpärase koera särama panna ning nii tasemele vastavad, parimad tulemused saavutada.

 

Koostööd nautivad koerad ning probleemide lahenemisel õnnelikud omanikud - need on minu silmis kõige rohkem väärt saavutused. 


  Ainult omandades arusaamise koera keelest õnnestub temale arusaadavalt enda soovide edastamine ja edasine koolitus, mis tagab edu ja õnneliku, stressivaba kooselu.

Pea meeles, et koolitades peab alati koolitaja kohandama kasutatava keele taseme õpilase tasemele arusaadavaks ning arendama seda õpilasele arusaadavalt ja sobiva kiirusega.


NB! Kõik siin internetilehel avaldatu on kaitstud EV Autoriõiguse seadusega. Lehel olevate kirjamaterjalide kopeerimine, kasutamine trükimaterjalis või mingil muul moel levitamine on ilma lehe omaniku loata keelatud. Materjalid on loodud üldisteks juhenditeks millede ilma Amichien Koerakuulajata kasutamise eest vastutab iga lehekülastaja isiklikult. Pildimaterjal on laenatud interneti avarustest ning kustutatakse ja/või asendatakse kohe kui tuleb välja nende kasutuskeeld.

Tänud, et külastasid minu kodulehte!

The pictures on this site are loaned from Internet (by google search) for educational purposes and will be deleted and/or replaced as soon as their copyright has been brought to the attention of the sight owner. Regarding the copyright please contact kart at koerus dot ee. Thank you!


Pilt: Hanna-Maria Zeilanova

Pildil Kärt Pingas ja "Aslan" treenimas "pehmete hammaste" mängu


Sisukord

Kodu

            Tere tulemast
            Sisukord
            Minust

 

Sissejuhatus esitamisse


            Kehaosade nimetused
            Kasutatavad väljendid
            Hambad ja hambumus
            Erinevad koljukujud
            Lihased

 

Õpetamise alused 

          
            Õppimise teooria

Klassikaline õppemeetod (Pavlov)

Rahunemine

Põhimõjutajad

Teisejärgulised mõjutajad

Silla loomine

Operantne õppemeetod (Thorndike, Watson, Skinner).

Neli võimalikku tagajärge

         Ajastused
                  Mõjutuste graafik, ajastused ja võõrutus
                  Sisemised mõjutajad ja karistajad
          Erinevad levinumad koolitusviisid
                  Karm koolitusmeetod
                  Positiivne mõjutus
                  Amichien bonding ja karjateooria
                  Jalutus ja kaelarihma treening
                  Klikkerkoolitus
                  Viletreening
         
Kuulsaimad koertetreenerid läbi raamatute ja teleekraani
                Sotsiobioloogia
          Biheiviorism ehk käitumise psühholoogia

          Instinktiteooria

                
Instinktipõhine käitumisahel
                    Käitumist mõjutavad tegurid
                    Kaasasündinud tegurid

                
Frustratsioon
                    
Toit
                     Hangitud motivatsioon
                     Mälupilt
                       
Tehniline õppimine
                   
Jahiinstinkt
                       
Instinkti tõstmine
                    Karjainstinkt
                        Karjainstinkti tugevdamine
                        Madal oma mina
                        Juurdetuleku probleemid
                        Ebakindlad ja dominantsed
                        Teist koera juurdevõttes
                        Paaris aremad loomad
                    Suguinstinkt
                    Instinktide kasutamine tõu algsest ülesandest lähtudes
                         Teenistuskoerad
                         Karjakoerad
                         Terjerid
                         Spanjel ja retriiver
                         Hurdad
                         Püstkõrvad ja ajavad jahikoerad
                         Seltsikoerad
                    Koolitusprotsess
                         Koolituse intensiivsus
                     Soendus
                     Küllastumine
                     Ülemotiveerimine
                         Konflikt
                             Aktiivne käitumine
                             Passiivne käitumine
                         Stress ja lahtiminek
                         Lõpetamine

Maius, premeerimisprotsess

            Maius koolitusel
            Maiuse valimine
            Premeerimisprotsess
            Maius esitajate võistlusel

Võistlus, eetika, välimus

            Üldmulje
            Ringi sisenemine
            Eetika reeglid
            Võistlusriietus ja tõuring
            Võistlusnumber
            Küüned, kaunistused, ehted

Rihm, hambad, liikumine

            Liikumise tähtsus
            Õige rihma hoidmine
            Näituserihma valik
            Rihma liikumine
            Hammaste esitamine
            Liikumine
            Rihm ja paaris kujund I
            Üks esitaja ja kaks koera
            Järglasteklass ja kasvatajaklass
       
Seismapanek

            Võrdlused esituses
            Esitamisstiilid
            Laual esitamine
            Liikumine koera umber
            Kohtuniku poolne koera ülevaatus

Seisaku õpetus

            Näituseseisaku õpetamine kutsikale
            Paigalseis ja sättimine
            Ettepoole kaldumine

Kujundid

            Sissejuhatus
            Kujunditel oluline
            Liikuv kohtunik
            Näituseringi põhi liikumiskujundid
            Ring
            Kujund I
            Kujund "Kolmnurk"
            Koeraesitajate võistlusringi eri liikumiskujundid      
            Kujund T
            Kujund L           
            Kaheksa
            Sik-Sak ja Z
            Paaris kujund I
            Kahe kujundi kokkusidumine
            Tagurpidi
            Kohtunike “trikid”

Nipid

            Seismapanek
            Laual esitamine
            Harjutused
            Karv
            Kael ja pea
                        Elegantne kael
                        Lühike kael
                        Sile kael
                        Lotiga kael
                        Massiivne pea
                        Pea rõhutamine tõuringis
                        Pikk või lühike koon
            Kõrvad
            Hambumus
            Selg
            Alaliin tõuringis
            Nurgad ja keha
            Kallutamine ja kiik
            Loomulik seisak
            Tähelepanu omanikul, kontakt ja pilk, eest esitamine
            Liikumine
            Pilk ja emotsioonid
            Rahutus, hirm ja /või alfa
            Palavus: trikid ja hoiatused
            Medikamendid, hoiatused

Erinevate tõugude esitus

            Rühmade ja alarühmade jaotused tõugude kaupa
            Esitluse erinevused tõugude kaupa rühmade järjestuses

Näited ja kriitika

Amichien bonding
            Juhiks saamine
            Taaskohtumine
            Söök
            Ohumärgid
            Jalutuskäik
               Kutsikakoolitus 1

         
Kutsikad ja tuppa häda tegemine

Mäng ja agressiivsus

            Mäng inimesega
            Kutsikad ja hammustamine, “pehme suu”
            Valesti mõistmised     
            Kontroll toidu üle, narrimine või juhi tahtele allutamine?
            Lapsed ja koerad

               Koertekaklused ja nende lahutamine
            Puuriga koera harjutamine

Juhendid ja probleemkoerad

            Sissejuhatus
            Elekter juhendite õpetamisel
            Harjutused ja mängud kontakti saavutamiseks ja tugevdamiseks
            Juhendid "too" ja "anna"
            Pea ka meeles, et"
            Juhend “siia”
            Juhend “istu”
            Pane tähele, et"
            Ületatavad raskused ehk koerte jonn
            Juhendi kinnistamine
            Vanuse lisandudes.. pea meeles:
            Juhendid “Koht” ja juurde kutsumine “siia”                    
       Suurimad probleemid ja miks nad tekivad
            Juhend “kõrval”
            Haukumine
                        Kodus/hoovis
                        Autos
                            Ootuserutus
                            Vead
                            Kaitse autos
                            Vead
                        Üldised vead
            Kui koer on autos rahutu või kartlik
            Kaevamine
            Salaja voodis            
              Püksisääre sikutamine, peale hüppamine, ebamugavus
      Trenni lõpetamine


Juhendid ja probleemkoerad 2


            Tegevuse jätkamise signaalid   
            Preemia mittetekitajad

            Hüperaktiivne koer ja nõksutamine

            Käitumise muutmise programm
            Ettevaatust
            Näidisjada
            Probleemide vältimine
            Näidisjada
           
Protokoll tundlikkuse vähendamisest, vastandtingimuste loomisest ja järkjärgulisest lahkumisest
            4 päeva ülesanded
            Tuleviku harjutused

Massaaz

Trikkide juhendamine

    “musi”
    “rooma”
    “keeruta”
    “selili”
    “pööra”
    “anna käppa”
    “lehvita” ja “patsu”
    “jäta” ja “võta”

    “uks kinni”
    “kurb”

    “häbelik” või “häbene”
    “sitsi” või “käpad puhtad”

    “kummarda”

    “edasi hop” üle teiste koerte hüppamine

    
"alt" läbi jalutamine
    “hääl”
   
“ringi”
    “tasakaal”, “rüht” ehk “raamat peapeal”
    “hoia” maius ninapeal
    “püüa”
    “otsi”
    “nuusuta”
    “sinna”
    “aevasta”
    “palvus”, “palve” või “palveta”
    “pea maha”
    “põmm”ehk “mängi surnut”
    “tagurda”
    “puuduta”
    “kustuta tuli”, “kustuta” või “lüliti”
    “korista”
    "sik-sakk" jalgade vahelt
    erinevate asjade toomine nimetuste järgi
    aporti hoidmine

    “post” ja “sussid”

    “lükka” ninaga palli veeretamine

Inimkari vs loomakari

            Arutluse ja võrdlused
            Võtame veel näiteid ja võrdlusi
            Koerte riided ja värvimine

Veidi minust

     Sündisin ´76 aastal Tallinnas, elu- ja puhkekohtadeks olnud Järve, Saue, Matsalu, Lasnamäe ja Inglismaa. Omatud koeri: 2. Koerte keskel kasvasin üles Järvel, praktiliselt pere valvuriga enamasti koos kuudis (milleks oli kuur, vana mööbliga) või selle läheduses viibides. Vanaonu oli mul tõsine jahimees ning kui ma päris väike olin olid meil jahikoerad, hagijad. Toad täis topised ja jahiajakirju. Kolides Lasnamäele, loobus meie pere koertest ja keeldus kategooriliselt koera korterisse võtmast. Ainsaks lohutuseks olid mulle sõbrannade saksa lambakoerad (edaspidi slk) ja dobermannid, kellega sai iga võimalik hetk koos Pirital, Mähel ja Irus jalutamas käidud. Koolitusega meelitas mind tegelema vanaema kui olin 13 ja ta endale peale vana koera surma uue slk "Raki" võttis. Alustatud sai vanaema rangel juhendusel ja lisaks omapäi raamatut "KOER" piibliks võttes, nii hakkas minu areng pihta. Vahel kutsus sõbranna mind kaasa koertenäitusele, kus vaatasime ringi ääres slk-sid 7h järjest, tegemata neil erilist vahet või teadmata, mida vaadata. Sealt hakkas pihta minu huvi koertenäituste vastu ning unistus omada näitusekoera, unistus teada täpsemalt, mida vaadatakse ja kuidas standardit tõlgendada. Unistus oli aga minu jaoks koeravõrmis keelu tõttu teostamatu. Mul jäi üle ainult oma huvi kirjanduses, teiste koeri jälgides ja "Rakit" treenides, rahuldada. Mind huvitas kõik alates tõugudest, nende eripäradest, käitumismallidest, õpetamisalustest ja stiilidest kuni esitamise, hoolduse, hindamise ja aretuseni.
    Möödus veel kaks aastat enne kui ma 15 aastaselt esimese päris oma koera, segaverelise "Queenie", leidsin. "Queeniega" algas ka minu näitusekogemus, osaledes Match Showdel. "Queenie! võitis nii segaverelisi kui tõukoeri ja oli mitmel korral Match Showl BIS koeraks. Ta tõi ta minu ellu tõsise näituse pisiku. Temaga kogesin ka oma esimesed võistlused koeraesitajate ehk handlerite ringis, teadmata midagi toimuvatest ametlikest Juunior Handler võistlustest. Minu teadmised põhinesid koera anatoomial ja loomulikkusel ning koolitamisest saadud kogemustel. Kui mõned aastad hiljem oma esimese tõukoera, harlekiin Saksa Dogi (Everybody´s Love Beleza),
"Lessi", sain ja ametlikest juunior koeraesitajate võistlustest kuulsin, olin juba nende võistluste jaoks kohe kohe liiga vanaks saamas.

 
Minu ametlikud koera esitamis võistlused piirdusid seenior koeraesitajate osaga ning suurimaks võiduks loen Balti Võitja koeraesitajate BIS võitu, oli see vist Leedus too aasta. Esitanud olen väga paljusid erinevaid tõuge, kuid suureks lemmikuks on siiani jäänud Saksa Dogi, tõug mida esitan võimalusel siiani. Lessi oli samuti oma näitusekarjääris väga edukas, olles tol ajal Eesti edukaim dogi ´97 ning võites 4 erinäituse BISi,  mitukümmend korda TP ning EST, BLR CH ning esimene eesti dogi, kes võitis kõvas konkurentsis FIN CH ja sealse Võitja näituse PE2 ja res-cacibi. Tänu "Lessi" kasvatajale ja tema usaldusele sai minu unistus täide. Ma nautisin ja naudin siiani näitusi ning koerte esitamist väga.
    Kui ma sain 21 valiti mind õnneliku juhuse tõttu Eesti Dogiühingu esimeheks. Seda ametit pidades sain ma vundamendi paberimajanduse bürokraatiast, aretusest, erinäituste korraldamisest, rahvusvahelistest suhetest ja ühingu juhtimisest. Kogemus, mille eest ma olen siiani kõigile toeks olnud dogiomanikele väga tänulik.
Tänu huvile näituste vastu olen paljudel neist ka ringis tööl olnud ning töö eest erinäitustel, tunnustust saanud. Ringikorraldaja/sekretäri paberid tegin ära ajendatuna soovist saada kunagi koeraesitajate kohtunikuks aga see töö ise on samuti väga andev (võimalus aidata ja juhendada näituseringis võistlejaid). Ka välimikukohtunike kursused sai läbitud aastal 1999, aga eksamid ja stazeerimine jäi aja-ning motivatsiooni puudusel tegemata. Paar aastat peale edukat ühingu juhatamist ning edu näitustel otsustasin aktiivsest koeramaailmast eemale tõmbuda ning tegeleda oma karjääri ja eraeluga, mis oli aastaid tahaplaanile jäänud. Kahjuks või õnneks ei ole elu käänakud (tänu abivajajate palvetele) mind aga koertest, näitusest ja koolitamisest eemale suutnud hoida.
   
Peale enda koerte on mul tulnud tänase päevani palju teisi, võõraid koeri- probleemseid täiskasvanuid ja alles ellu astuvaid kutsikaid ja nende omanikke nii elementaarses kuulekuses, jäljes kui koerte esitamises juhendada, seda kõike aga puhtalt omanike rõõmuks ja mitteametlikult. Minu seisukoht on siiani, et koerakultuuri parandamiseks tuleb anda tugevad alustalad koerte mõistmises ning aidata juba tekkinud probleemidele lahendusi leida, omanikega ühise keele ja sobiva meetodi leidmise kaudu. Kuulekust puudutavatele võistlustele ei ole ma näituste kõrvalt pühendunud. Pikalt oli mul ka vastuhakk suhtumisele, et ainus näitaja on võistluse tulemus, segaverelist võistlustele ei lubata ning professionaalne koolitaja peaks koolitama ainult võistlus eesmärgiga. Minu õpilastest ei ole kellelgi olnud soovi tegeleda muu kui näitus-võistlustega ning seetõttu on ka koolitus olnud ilma võistlusreeglitele rajanemise ja väiksemate eesmärkidega. Ainus kogemus, mida võistluste sarnasest olukorrast olen saanud on juhuse tõttu ühes koertelaagris, kus korraldaja otsustas teha osalejatele mitteametliku kuulekusvõistluse. "Queenie" oli tookord kaasas. Olles viimati temaga trenni saanud 5 aastat tagasi, olin kindel, et ta ei saavuta midagi ning teeme endil nö. margi täis. Minu rõõmuks aga täitis Queenie pea kõik käsud ideaalselt, teisele kohale jäime vaid seetõttu, et varjundist välja tulles tõusis ta istukile (õnneks ei liikunud kohalt). Minu jaoks oli see suur saavutus arvestades, et eelnevad vastavad kogemused puudusid. Handleritele on korraldatud ka ammu ammu üks laager koostöös Helina Jürgensiga ning loenguid, viimaseks neist koostöös Astrid Lundavaga Tartus, 2006 kevadel. Minu edukaimaks õpilaseks juunior koeraesitajate võistlustel on olnud Eesti Meistrivõistlused võitnud Valentina Skidan, kellega käisime koos Cruftsil Eestit esindamas, nüüd juba oma 5 aastat tagasi.      
    Kuna kõik need aastad ja kogemused koolituses ja õpetuses jätsid palju küsimärke ning kahtlusi, võtsin 6 aastat tagasi kõige muu kõrvale hobiks psühholoogia ning selle alased uuringud. Ülikool on andnud mulle tänu psühholoogia uuringutele ja õppustele ning imikute patoloogia osakonna, lastekodu ning psühhiaatria haigla väiksele praktika kogemusele laiema, inimlikuma maailmapildi.
    Oma koolitusmeetodites püüan arvestada mõlemat poolt ning läheneda igale inimesele ja koerale isikuliselt sobivalt. 2007 aasta alguses läbisin ka TAKO klubi poolt korraldatud koertekoolitaja algkursuse, et jätkata ametlike koolitaja paberite tegemist.
Saatus aga astus taaskord minu plaanidele vahele ning tänu õnnelikule juhusele sain võimaluse kolida Inglismaale end täiendama. Minu kõige suuremaks inspiratsiooni allikaks siin on olnud Jan Fennell, kellega kohtumine jättis väga sügava mulje. Tema loengutest olen saanud vastused nii mõnelegi siiani tagaplaanil küsimärgina hõljunud küsimustele.
   
jalutuskaaslane
preili "Karu", musi norimas


2013: Hetkel tegelen oma koerte, pere ning näitustega. Koolitusi teen vaid erandkorras ja eraviisiliselt. Peres hetkel kaks koera- mudi Aslan Roy ja Kontinentaalne kääbusspanjel Mori

  
Südamest südamesse, koerte keeles