WordCitizen's Virtual Home
  Room 03.


THEREMIN Oratorio (Hu)
 
WordCitizen's Virtual Home
NAVIGATION
Home
WordCitizen homepage
WordCitizen honlap
Events / Események
Calendar
THEREMIN Oratorio (Hu)
CV - English
CV - Magyar
NewSpeak (Hu)
NewSpeak (Hu) 02.
NewSpeak (Hu) 03.
Gunnlod's Court (Hu)
Downloads, Links, Contacts
Impressum


    
THEREMIN Oratorio in Hungarian

A Traveling College of Time Consciousness Production

Les Fleurs du Mal

- a gondolkodó ember zenés színháza -

bemutatja:

T H E R E M I N
Oratorio á electronique

Zeneakadémia, Budapest, 2000 December 8-9-10

Szereplők:

Professor Theremin - Vajdai Vilmos
Clara Rockmore - Krausz Alíz
Robert Moog - Antal István
Lavinia Williams - Miriam Rakotomalala
Vlagyimír Iljics Lenin - Hevér Gábor
Narrátor - Sir David O'Clock

Koreográfus:
Kántor Katalin

Látványtervező:
Najmányi László

Jelmeztervezők:
Bozóki Mara, Juristovszky Sosa
és Nagy Fruzsina

Videóvetítések:
Varga Tibor

Diavetítések:
Völgyi Gábor

Fényképek:
Garas Dániel
Csontos István


Zene:
DJ Ridoo
és DJ Ambiance21

 
Írta és rendezte:
Najmányi LászlóTCTC
Curriculum 2000


1.
Theremin Nyitány

Professzor Theremin bejön, megáll hangszere mögött. Mozdulatlan.3 gongütés. Sötét. Professzor Theremin foszforeszkáló kesztyűs jobbkezét lassan a theremin vízszintes antennája fölé helyezi.Megszólal a theremin legmélyebb hangja. Zene indul. A második ködkürt megszólalása után megszólal a Narrátor.


Narrátor: Lev Szergejevics Tyermen orosz tudós szentpétervári lakásába háromszor törtek be a zűrzavaros 1920-as évben. A betörők tönkretették a tudós laboratóriumának berendezését, kirabolták könyvtárát és elloptak minden hozzáférhető értéket a lakásból. A tudós elhatározta, hogy az újonnan felfedezett elektroncsövek segítségével betörésriasztó berendezést épít, amely hangjelzéssel adja a lakástulajdonos, a szomszédok és a rendőrség tudtára a hívatlan látogató jelenlétét.


A berendezés elkészült és a terveknek megfelelően működött. A profeszor az EtherPhone nevet adta találmányának és kísérletek sorozatába kezdett, hogy pontosan beállítsa a készülék működését. Kísérletezés közben észrevette, hogy ha bizonyos alkatrészek felé közelíti kezét, a riasztó hangja megváltozik, magasabb lesz. Ha más alkatrészek felé nyúlt, a riasztó hangereje változott. A tudós felismerte, hogy egy új, minden eddigitől különböző hangszert hozott létre, amelyet nem kell megérinteni ahhoz, hogy megszólaljon.

Professzor Tyermen nemcsak fizikus és asztronómus, hanem képzett zenész is volt, a szentpétervári Konzervatóriumban sajátította el a csellójáték művészetét. Így nem okozott neki nehézséget, hogy hamarosan ugyanolyan jól tudjon játszani az általa felfedezett elektromos hangszeren, mintha csellóján játszana. A készülékhez két érzékelőt csatlakoztatott. A függőleges antennához közeledő, vagy távolodó kézzel a hang magasságát lehetett változtatni. A víszintes antenna felett mozgó kéz a hangerőt kontrollálta.

 

 
2. A Nyolcadik Összoroszországi Mérnök Kongresszus


Theremin: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszcillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.

Narrátor: Találmányát először az 1921 őszén az Orosz Tudományos Akadémián megrendezett Nyolcadik Összoroszországi Mérnök Kongresszuson mutatta be, óriási sikerrel a feltaláló. A kongresszuson Lenin is megjelent, hogy a szakemberekkel ismertesse az ország villamosítására vonatkozó terveit. Lenin felfigyelt Professzor Tyermen előadására és megkérte a feltalálót, hogy mutassa be neki találmányát.

Lenin a nézőtér jobboldalán, az ötödik sor szélén ül. Feláll és a jobboldali lépcsőn feljön a színpadra. Megáll a jobboldali theremin előtt és kíváncsian vizsgálja a készüléket

Lenin: Nagyon érdekes. Példás. A Munkásosztály hálás lesz önnek, Prodesszor Tyermen. Kérem, mutassa be készülékét.

Theremin: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszcillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.

Narrátor: Lenint elbűvölte a theremin hangja és maga is kipróbálta a hangszert. A kongresszus résztvevőinek legnagyobb csodálatára hiba nélkül eljátszotta Glinka Pacsirtáját.

Lenin a thereminen játszik. Viharos taps fogadja játékát. A taps ütemessé válik, majd elhal.

Lenin: A forradalom szelleme felszabadítja bennünk a kreatív energiákat, elvtársak. Én például, egyedül a forradalom szellemét híva segítségül, íme játszani tudtam ezen az új hangszeren, noha soha, semmilyen hangszert nem volt időm eddig megszólaltatni. Dicsőség Önnek, Professzor Tyermen, Lev Szergejevics. Dicsőség a tudomány forradalmának, a forradalom tudományának, a forradalmár tudósnak és a tudós forradalmárnak! Éljen a Nyolcadik Összoroszországi Mérnök Kongresszus! Kommunizmus egyenlő Szovjethatalom plusz Elektromosság. Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszcillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon. Köszönöm.

Lenin meghajol, tapsvihar, a színpad jobb hátsó kijáratán keresztül kimegy.

Narrátor: Ebben az időben kezdődött Professzor Theremin hosszú évekig tartó együttműködése az orosz titkosszolgálatokkal. Lenin ajánlására információgyűjtéssel kapcsolatos tudományos kutatásokkal bízták meg. Kapcsolatairól rendszeresen jelentéseket kellet írnia megbízóinak.

 

3. A titkos ügynök

A zenére Morse jelek úsznak. A morse jeleket Professor Theremin állítja elő, hangszere függőleges antennáját érintve ujjaival.

Narrátor: Nevét Leon Theremin-re változtatva a feltaláló hamarosan koncertezni kezdett a hangszerrel, amelyet ugyancsak thereminnek nevezett el. Ravel, Debussy, Rahmaninov és Csajkovszkíj műveinek theremin-átíratait játszotta Szentpétervár és Moszkva koncerttermeiben, nagy közönségsikerrel. Az első, kifejezetten thereminre komponált zene - Egy Szimfónikus Rejtély, - A.F. Paszcsenko műve, amelyet 1924 májusában mutattak be a szentpétervári Zeneakadémián, Theremin professzor és a Pétervári Szimfónikus Zenekar közreműködésével.  Munkatársairól a professzor titkos jelentéseket küldött az orosz titkosszolgálatnak.

Theremin hangja rádióadásként, felvételről érkezik

Theremin: 1924 március 12. Lavrentíj Epstein, a Szentpétervári Szimfonikusok második csellistája koncertek után klasszikus szerzők kottáit lopja. A csellója tokjában hazacsempészett partitúrákkal lakását fűti. Felesége és gyermekei szerint Jacob Böhme, a kabbalista híve, tagadja Hegel dialektikáját.


1924 április 9. Maxim Maximovics Finkelbaum, a Szentpétervári Szimfonikusok harsonása részegen kételkedését fejezte ki az elektromosságban, s még akkor is kétségbevonta az elektroncsövek létezését, amikor mutattam egyet neki. Az üvegbúra alatt bármi lehet, mondta. Engem saját otthonomban mágusnak nevezett, Lenin elvtársat pedig a Gonosz Birodalma Fővarázslójának.

1924 április 20. Martin Jakubovics Murmaszov a Szentpétervári Szimfonikusok gazdasági igazgatója, Hektor Mihajlovics Pusztunov elvtárs első helyettese. Tudomásom szerint manipulál a számlákkal. Legutóbb például kétszer számolta el a hárfahúrokat, amelyeket Smetana: A Moldva című szimfónikus költeményének előadásához rendeltünk. Sikerült baráti kapcsolatba kerülnöm vele, barátaival és családjával. Felesége, Antónia Murmaszovna hisz a túlvilágban, a test feltámadásában és a bűnök megbocsájtásában. Anyai ágon a moldovai Kurtzman családhoz tartozik, amelynek tagjai gyémántcsiszolással foglalkoznak Spanyolországból való elűzetésük óta. Termékeiket a Forradalomig a holland piacon értékesítették. A határok lezárása után raktáron maradt gyémántjaik egy részét eladták a feketepiacon és a befolyt összeget egy titkos hasszid szekta rendelkezésére bocsájtották, amely szekta tagjai vállalták, hogy szűntelen imával, számmágiával és átkokkal megtörik Marx eszméinek hatalmát és lehetővé teszik a tőkés szabadkereskedelem uralmát a világon.

Narrátor:
Ugyanabban az évben a feltaláló, orosz titkosszolgálati támogatással európai koncertkörútra indult. London, Róma, Párizs és Berlin koncerthalljaiban játszott, mindenütt átütő sikerrel. A párizsi Opera történetében először állóhelyeket adtak el a páholyokba és az épületet rendőrkordonnal kellett körülvenni, hogy megvédjék a theremin iránt érdeklődők ostromától.


Theremin: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.

Narrátor: Párizsi tartózkodása alatt Professzor Theremin a Palace Hotel lakója volt. Egy napon levele érkezett Amerikából. A levelet Clara Reisenberg küldte New Yorkból, s a boríték a levélen kívül tartalmazott egy fényképet, egy húszezer dollárt érő csekket és egy New Yorkba szóló hajójegyet is, a Queen Mary óceánjáróra, első osztály.

 

 
4. Clara levele


Clara: Kedves Professzor Theremin! Elnézését kérem, amiért ismeretlenül megkeresem. A nevem Clara Reisenberg. Családom Litvániából, Vilniusból való. Hegedűművész vagyok. Öt éves korom óta koncertezem. A szentpétervári Konzervatórium növendékeként tanúja voltam az Ön új hangszerét bemutató koncertjének a szentpétervári Zeneakadémián. Hangszerének hangja és az ön lénye és játéka elbűvölt. Azóta is arról ábrándozom, hogy megismerhetem Önt, hallhatom játékát és játszhatom hangszerén. 1925-ben, hogy hegedűművészi karrieremet elősegítse, családom New Yorkba költözött.

A kezdeti sikereket nem követhette folytatás, mert kezeimet betegség támadta meg, lehetetlenné téve, hogy hegedűn játszhassak. Egyedül a zenét ismerem ezen a világon. Csak zenész tudok lenni, vagy meghalok. A betegség következtében kezeim minden tradicionális hangszer játszására alkalmatlanokká váltak. Olyan hangszerre van szükségem, amelyet nem kell megérintenem ahhoz, hogy játszhassak rajta. Az Ön hangszere ilyen. A napokban olvastam a Times-ban, hogy Ön Európába koncertezik. Kérem, fogadja el meghívásomat. Igen nagy szükségem van Önre és úgy érzem, minden sejtemmel, lényem minden titkos érzésével Önhöz és hangszeréhez tartozom.

Minden kényelmet biztosítani fogok Önnek. Betegségemnek nincsenek külső jelei. Egyedül a kezeim alkalmatlanok a hegedülésre. Nem tudom, hogy helyesen cselekszem-e, de e távírat mellékleteként küldök egy fényképet magamról. Azért a kiváltságért, hogy Önnel együtt, az Ön hangszerével dolgozhassam, kész vagyok mindenre. Kérem, adjon nekem sorsot. Üdvözlettel: Clara Reisenberg, New York

 


5. A küldetés

Professzor Theremin bekapcsolja fényorgonáját és morzézni kezd a thereminen. Hangja rádióadásként, felvételről érkezik

Theremin: Kék Madár keresi Sziklát. Vétel. Kék Madár keresi Sziklát. Vétel. Szikla, hallasz engem? Vétel.... Igen, vettem a visszajelzést. Kód sárga, fekete, zöld, narancs. Vétel. Hallom. Értem. Kód sárga, fekete, zöld, narancs jelenti Deltának, Észak három, Délnyugat, Nyugat. A hajón vagyok. Bemutattam a hangszert a bálteremben. Óriási siker. Eladtam a hangszer sorozatgyártásának jogát egymillió dollárért az RCA vállalat jelenlévő képviselőjének, Malcolm McDermott úrnak. A szerződést a hajó kapitánya közjegyzői minőségben hitelesítette.  A vételárról McDermott úr a helyszínen kiállított és átadott egy csekket. Illetményem levonása után a készpénzt a Brooklyn-i címre juttatom.

A szerződés aláírását követően a hajó kapitánya meghívott bennünket egy italra kabinjába. Használtam a D34 tablettát, így nem részegedtem le. A kapitány ópiumot csempész a térképszobába rejtve. Mr. McDermott homoszexuális. A kapitány inasát havi tizenöt dollár juttatásért beszerveztem a kapitány és vendégeinek megfigyelésére. Juttatását a kopenhágai BMC Bank LC 82 65 73 86 folyószámlájára kérem átutalni. Jelentéseit Madame Li Cseng Hu panziójában adja le, Kopenhága, Amager Bulvár 41. New Yorkba érkezésem másnapján várom Burgaszt a megbeszélt helyen. Jelentés vége.

Theremin: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.

Narrátor: Professzor Theremin 1927 végén érkezett New Yorkba, ahol meghívója, Clara Reisenberg és az orosz titkosszolgálatok szervezte kapcsolatai révén azonnal a felsőbb rétegek kedvence lett. A Reisenberg család könyvtárszobájában rendezett privát bemutatkozó koncertjére olyan zenei hírességek jöttek el, mint Rahmaninov és Toscanini. A koncert után a feltaláló új theremineket épített, amelyeken professzionális zenészek gyakoroltak. Professzor Theremin és négytagú zenekara, Clara Reisenberg és a New York-i Royal Philharmonic Orchestra közreműködésével 1928 augusztus 27.-én adta első nyilvános amerikai koncertjét, a Carnegie Hall-ban. A concertet Clara Reisenberg családja szponzorálta.

 

 
6. A láthatatlan

Clara előrejön, a jobboldali theremin mögé. A hangszert időnként megszólaltatva táncol. Hangja felvételről érkezik

Clara: Mélységesen fel vagyok háborodva, Leon Szergejevics. Azt ígérte, hogy kilenc oktáv hangterjedelmű theremint épít nekem, de ez a dolog, amit Ön nekem ma átadott csak nyolc oktávot tud és azt is csak nehezen. Nyolc oktáv! Pontosan ennyit énekel ki, hangosan és tisztán Yma Sumac, azaz Amy Camus Brooklynból, akivel össze fognak hasonlítani és megint ő nyer! Érti?! Nem erre szerződtem. Nyolc oktáv nekem nem elég. Nekem kilenc oktáv kell, vagy leköszönök.

Ha azt állítja, hogy nincs pénze nagyobb teljesítményű elektroncsövekre, azt mondom: szerezzen. Nem érdekel, hogy honnan és miképpen, szerezzen, az a maga dolga. Ne panaszkodjon, már elmondta, amit elmondhatott. Nem érdekel. Nem vagyok hajlandó nyolc oktávon játszani. Nyolc oktáv. Ezt Ön bizonyára szándékosan tette. Nekem kilenc oktávos theremint ígért, de csak nyolc oktávost szállított le. Bizonyára szándékosan. Csak azért, hogy ez engem a Nyolcadik Összoroszországi Mérnökkongresszusra emlékeztessen, ahol Ön először nyilvánosan bemutatta hangszerét. Igen! Maga kommunista! Átéltem én is a kommunizmust és ez ugyanaz a terror. Gyűlölöm, ha terrorizálnak, érti?! Mindegy, hogy börtönnel, vagy nyolc oktávval. Szégyelje magát Leon.

Nem érdekel, hogy mindenki bennünket néz. Nem érdekel, hogy Ön most nem tud próbálni a New York-i Royal Szimfonikusokkal! Ez most mindennél fontosabb. Mindenkinek meg kell tudnia, hogy kicsoda Ön valójában. Szégyelje magát. Szégyelje magát, Leon.

És most megyek és felhívom Apát és megmondom neki, hogy a kosztümöm sem olyan, amit Ön ígért, nem olasz bársony, hanem francia, a gyöngyök rajta mesterségesek. a cipő pedig szorít. Papa majd ki fogja kapcsoltani a villanyt az Ön előadása közben és akkor Ön majd mehet vissza Moszkvába, vagy ahonnan jött.  Nem érdekel.


A fodrász, akit Ön biztosított, kitépte a hajam. Nyolc oktáv, ennyit érek Önnek. Engem Ön nem tud motiválni. Éppen ellenkezőleg. Semmi közöm ahhoz, hogy a zongorakísérő lemondott, a kottamásoló beteget jelentett, meghozták a villanyszámlát, ki kell fizetni a nyomdászt és le kell pénzelni a sajtót. Ezek nem tartoznak rám. Rám csak az tartozik, hogy amikor felmegyek a színpadra, ott legyen a hangszer, ami pontosan kilenc oktávot tud. Nem nyolcat, nem tizet, nem nyolc és felet, hanem pontosan kilenc oktávot. A többi az Ön dolga, oldja meg. Ne felejtse el, hogy nekem Csajkovszkíj Tűztánca alatt végig mozdulatlanul kell állnom, különben elhangolódik a theremin. Az Ön találmánya. Igen.


Elmegyek. Olyan messzire megyek, Leon Szergejevics, ahol Ön és az Önhöz hasonlók már nem találnak meg. A Déltengerekre talán, vagy Madagaszkárra, csak azért, hogy kipihenjem ezeket a lehetetlen próbákat, ahol csak annyi derült ki számomra, Professzor Theremin, hogy Ön éppen annyira nem ért a zenéhez, mint ahogy nincs kulcsa a lélekhez, az emberi lélekhez, ami bennem van és ami Önben sohasem volt és nem is lesz, mert Önnek az egész emberi léthez nincs viszonyulása, mert Ön nem is ember, hanem egy kommunista robot, ami tele van elektroncsövekkel és ellenállásokkal - ellenállásokkal! - és kondenzátorokkal és erre Ön nem tud mit mondani.

Theremin: Két változtatható kapacitásu kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszcillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.
7. A kulcs és a zár


Narrátor: A koncertről szuperlatívuszokban írt az amerikai sajtó. “Az est megrázó volt. Amikor az öt theremin akkordot formált, a hangzás hatalmasabb volt, mintha a föld összes zenekara szólalt volna meg egyszerre. Clara Reisenberg kisasszony hangszere kilenc oktávot produkált, többet mint amennyire Yma Sumac mindeddig páratlan hangja képes. És ezen a kilenc oktávon ez az utánozhatatlan virtuóz felülmúlhatatlan biztonsággal szárnyalt, akár Acron Héber Melódiáit, akár Ravel Habaneráját játszotta. Keze alatt, anélkül hogy megérintette volna, énekelt a theremin, a jövő hangszere. A művészet egyetlen feladata, hogy megváltoztassa az ember életét. Professzor Theremin és Clara Reisenberg kisasszony közös koncertje a Carnegie Hallban nem csak az én életemet változtatta meg visszafordíthatatlanul, hanem mindenkiét, aki  ezen az estén ott ült a nézőtéren. És ezen az estén mindenki, aki számít ott volt”.

Olyan hírességek váltak a theremin rajongóivá, mint Albert Einstein, Charlie Chaplin, Leopold Stockowski és a később amerikai elnökké választott Dwight Eisenhower.

Morse-jelek hangjai úsznak a zenére. A jeleket Professzor Theremin állítja elő, ahogy ujjaival ritmikusan meg-megérinti thereminje függőleges antennáját. Clara megmerevedik. Theremin hangja rádióadásként, felvételről hallatszik.


Theremin: Leopold Stockowski. Zeneszerző, zongorista, az angol titkosszolgálatnak dolgozik. Három filippino törpe prostituáltal él együtt a Sumatra Blonde nevű jachton, amely Hymie Hoffmann, az ismert sajtómágnás birtokában van. A hajó New York kikötőjében horgonyoz. A hajón a sajtómágnás és vendége gyakran rendeznek reggelig tartó, zajos orgiákat. Jazz zenészeket szerződtetnek a Harlemből. Ópiumot, kokaint és hasist fogyasztanak. Pezsgősüvegeket  vágnak a móló falához. Több ízben rajtuk ütött a Partőrség, de nem indult eddig eljárás ellenük, mert a Polgármester támogatását élvezik. Gyakori vendég vagyok a hajón. Nem okozott nehézséget egy kivételével a hajó minden helyiségét felderítenem. A zeneteremben találtam egy titkos ajtót, amelyet nem tudtam kinyitni. Nem tudom, hogy az ajtó hová vezet. Engedélyt kérek, hogy a Mechanikus feljöhessen velem a hajóra és kísérletet tegyen a zár felnyitására.


Dwight Eisenhower. Tehetséges, jó kapcsolatokkal rendelkező, ambíciózus katonatiszt. Német származású, de mély szkepticizmussal viseltetik a Németországban kialakuló szituáció iránt. Csendes, szerény, de igen hiú ember. Elálló fülei, Mickey Mouse-szerű mosolya miatt kisebbrendűségi érzésben szenved, noha bálványozzák a nők. Jelenleg Ava Gardnerrel van viszonya. Ismeri az amerikai hadügyminisztérium archivumának hozzáférési kódját.

Narrátor: Theremin és hangszere Joseph Schillinger Első Légtelefon Szvitt-jének bemutatója után, 1929-ben vált világírűvé. Ugyanebben az évben az RCA Victor ThereminVox néven  piacra dobta az első egyszerű, csöves theremineket, amelyek egy része gramafonnal volt kombinálva, hogy azon a theremin kíséretéül szolgáló és instruktív lemezfelvételeket lehessen játszani. A thereminjátékot nem lehet tanítani. Művészet, amihez vagy van valakinek képessége, vagy nincs.

 

 8. Tudomány és szenvedély


Professzor Theremin és Clara tökéletes szinkronban mozogva játszanak a thereminen.

Narrátor: Clara Reisenberg lett az új hangszer első virtuóza. Klasszikus zeneszerzők műveinek theremin-átíratát játszva, világhírű szinfónikus zenekarok kíséretében többször beutazta Amerikát.

Játékát mindenütt tomboló siker fogadta. Clara és a tudós között románc szövődött, amely Clara családjának ellenállása miatt nem végződhetett házasságban.

Professzor Theremin zenei- és táncstúdiót nyitott New York-ban, ahol sorra mutatta be új találmányait. Először egy elektronikus táncszínpadot épített, amely érzékelte a táncosok mozgását és annak megfelelően változtatta a hangot. Az elektronikus táncszínpadot a professzor TerpsiTone-nak nevezte.


Henry Cowell zeneszerző felkérésére elkészítette a Rhytmicont, a tér-erővel játszható virtuális dobfelszerelést, amely a mai dobgépek ősének tekinthető. Épített elektronikus csellót és mikrotonális elektronikus harmóniumot is, valamint egy olyan theremint amelyen a szemek mozgásával lehetett játszani. Clarát születésnapjára tortával lepte meg, amely, ha valaki közelített hozzá, forogni kezdett.Professzor Theremin ebben az időben ismerkedett meg Lavinia Williams fekete táncosnővel, a New York-I Negro Balett sztárjával, akit rövidesen feleségül vett. A fekete táncosnővel kötött házassága miatt a tudóst kiközösítette az őt addig lelkesen támogató amerikai High Society.


Így ír házasságáról Clara Rockmore-nak: “Megtaláltam őt, Clara. Tele van veszéllyel és tűzzel. Átadta nekem teljes valóját, többet is, mint amennyit el tudnék viselni. Családja Haiti szigetéről érkezett New Yorkba. Bájos francia-karib patois-val beszéli az angolt. Ismeri a voodoo mágiát, transzterápiát alkalmaz és parapszihológiai kísérleteket folytat. Mindez nem jelenti azt, hogy többé ne találkozhatnánk. Sőt, azt szeretném, ha megismerné Laviniát. Szeretném, ha mi hárman együtt dolgozhatnánk a továbbiakban”


Theremin: Kék Madár Sziklának. Engedélyt kérek, hogy feleségül vegyem Lavinia Williams táncosnőt, a New York-i Negro Balett sztárját. Lavinia Williams az Elijah Muhammad vezette Fekete Mozlin mozgalomhoz tartozik. Afrikai nacionalista. Feltétlen híve a Világforradalomnak. Felhatalmazást kérek, hogy beavassam missziómba. Albert Einsteinről jelentést csatoltan küldöm. Vége. Vétel.

Moszkva: Szikla Kék Madárnak. Azonnal térjen vissza Moszkvába. Ismétlem: Azonnal térjen vissza Moszkvába. Parancsot nyugtázza. Vétel.

Theremin: Kék Madár Sziklának. Parancsot vettem. A parancs teljesítését megtagadom. Hűségem a Párthoz és a Néphez változatlan, de személyes okok miatt képtelen vagyok elhagyni Amerikát. A Központi Bizottság elnézését kérem. Amennyiben elfogadják, hogy felveszem az amerikai állampolgárságot és New Yorkban folytatom kutatásaimat, kész vagyok további feladatokat vállalni. Vége. Vétel.

Moszkva: Szikla Kék Madárnak. Azonnal térjen vissza Moszkvába. Ismétlem: Azonnal térjen vissza Moszkvába. Parancsot nyugtázza. Vétel. Szikla Kék Madárnak. Azonnal térjen vissza Moszkvába. Ismétlem: Azonnal térjen vissza Moszkvába. Parancsot nyugtázza. Vétel.

Szikla Kék Madárnak. Azonnal térjen vissza Moszkvába. Ismétlem: Azonnal térjen vissza Moszkvába. Parancsot nyugtázza. Vétel. Szikla Kék Madárnak. Azonnal térjen vissza Moszkvába. Ismétlem: Azonnal térjen vissza Moszkvába. Parancsot nyugtázza. Vétel.

 

9. GuLag

Narrátor: 1937 szeptember 15.-én, a New York-i Radio City Music Hall-ban, a Chicago-i Szimfónikusok közreműködésével rendezett koncert után Professzor Theremin egyedül indult vissza stúdiójába. Többé senki sem látta. Amikor stúdiójához érve kiszállt a taxiból, az orosz titkos szolgálat ügynökei elrabolták és visszavitték Moszkvába, ahol szovjetellenes propaganda vádjával elítélték.


A professzort előbb a Butyirszkaja börtönbe zárták, majd a szibériai Kolima munkatáborba szállították, ahol egy titkos laboratóriumban, Sztálin külön utasítására elektronikus lehallgatóberendezések kifejlesztésén kellett dolgoznia. Fogolytársaival, Andrej Tupoljev repülőgéptervezővel és S. Koroljov űrkutatóval együtt  egy pilótanélküli, rádióirányítású  repülőgép tervein is dolgozott.


A munkatáborban Lavrentíj Berija, a szovjet titkosszolgálatok vezetőjének utasítására Professzor Theremin kifejlesztett egy nagyhatósugarú lehallgató berendezést, amelynek jelei többméteres betonfalakon és vastag fémrétegeken is képesek voltak áthatolni. A berendezést Theremin Burán-nak nevezte.

A Burán kifejlesztéséért a szovjet kormány a Sztálin Díj Első Fokozatával jutalmazta a tudóst. Büntetésének hátralévő részét eltörölve, 1951-ben kiengedték a munkatáborból. Tizenkét évet töltött a fogolytáborban. A KGB megbízásait teljesítve tovább folytatta tudományos kutatásait.New Yorkból érkezett leveleit továbbra sem kézbesítik.

 

10. Finale


Narrátor: Amerikai barátai, még Clara Rockmore is azt hitték, hogy a feltaláló halott. Professzor Theremin azonban 1991-ben, 94 éves korában előkerült Moszkvában. Barátai nagy ünnepléssel New Yorkba vitték a tudóst, ahol mint a William Borroughs által leírt narkoleptikusok egyike bolyongott Manhattan utcáin. Lavinia már nem élt. Több mint ötven évig kereste elrabolt férjét, de leveleire sohasem érkezett válasz. Többször is megpróbált a Szovjetúnióba utazni, hogy ott folytassa a kutatást, de nem kapott vízumot. Duvallier diktátor utasítására megmérgezték Haiti szigetén, miután táncstúdiója a diktatúra ellenséggeinek egyik központjává vált.

Professzor Theremin találkozott Clara Rockmore-al, akivel nagysikerű koncertet adtak a Radio City Music Hall-ban. Clara Rockmore és Professzor Theremin 1937-tól 1993-ig, ötvenhat évig nem láthatták egymást. 1937-ben, amikor Professzor Theremint a KGB ügynökei elrabolták New Yorkból, mindketten fiatalok voltak. Amikor ötvenöt évvel később, 1993-ban, New Yorkban újra találkoztak, már mindketten csak szomorú roncsai voltak egykori önmaguknak. Eltorzult, törékeny, kikapcsolásra készülő testükben azonban még működött az intellektus, a lélek, amely erősebb és megbocsájtóbb, mint a szeretet.

Clara ezüst turbánt viselt, bagolyhoz hasonlított. Leon rosszulszabott öltönyében úgy mozgott, mint egy baboon. Clara Acron Héber Melódiáit játszotta a thereminen. Ötvenöt év óta először élvezte a játékot. Valahányszor a thereminen játszott, 1938 óta, mindíg Leon jutott az eszébe, végtelen hiányt érzett, elűzhetetlen szomorúságot. Most nevetett játék közben és hamarosan improvizálni kezdett a hangszeren. Clara nővére tapintatosan kiment a szobából. Nem gyújtottak lámpát.

A két öreg ember egymás kezét fogva ült a szófán. Clara megkérdezte Leont, hogy mire lenne szüksége. “Egy kevés ópiumra, talán”, mondta Leon, “A lágerben szintetikus ragasztót szívtunk. Tupoljev szerezte. Volt, akinek megártott. Kozirjev, a rakétatudós agykárosodást szenvedett tőle. Tupoljev elveszítette szaglását és balkeze megbénult”.

Clara egy hosszúszárú ópiumpipát és egy ezüst szelencét vett ki a szekrényből és Leonnak adta őket. “Ópium”, mondta Clara és segített Leonnak kinyitni a szelencét. “Tőled kaptam, nem sokkal azelőtt, hogy eltűntél. Nélküled nem akartam elszívni”. Leon két gömböt formált az ópiumból. Clara gyertyát gyújtott és a szófa előtt álló marokkói asztalkára helyezte. Kivette fekete gyönggyel ékesített hajtűjét és Leonnak nyújtotta. Leon a tűre tűzte az első ópiumgolyót és a gyertya lángja fölé tartotta. Hátradőltek, megfogták egymás kezét és szívni kezdték a pipát. “Igen”, mondta Leon, “holnap meghalok”. “Tudom”, mondta Clara

Leon: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete voltam egyszerre. Ha közeledtem valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozott, s vele együtt az oszillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrolláltam. Ezt a hangszert nem kellett megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.


Narrátor: Másnap Clara Rockmore és Professzor Theremin nagysikerű koncertet adott a Radio City Music Hall-ban.

Az 1993-as New York-i koncert másnapján, kora délután Professzor Theremin sétára indult a Soho-ban. Betért a Holográfia Múzeumba, meglátogatta a galériákat, megcsodálta a transzvesztitákat. Mielőtt meglátogatta volna Clara Rockmore-t, aki a Central Park közelében, az 56.-ik utcában lakott, elhatározta, hogy elsétál Chinatownba, mint ahogy első találkozásuk éjszakáján tette Laviniával, ötvenhat évvel azelőtt.

Professzor Theremint a Mott Street-en érte a halál, villanásszerű szívbénulás formájában. Kilencvenhat éves volt. Clara Rockmore öt évvel élte túl Professzor Theremint. Kilencvenhárom éves volt halála napján.


Professzor Theremin és Clara a thereminjátékos klasszikus pózában mozdulatlanná merevednek.

Amíg Professzor Theremin a szibériai fogolytáborban raboskodott, az ifjú Bob Moog New Yorkban megismerkedett Clara Rockmore-al.


Moog megjelenik a színpadon

Clara hamarosan bizalmába fogadta a thereminrajongó elektromérnököt és megkérte, hogy javítsa meg hangszerét. Moog szédszedte a feltaláló által Clarának készített berendezést, így alkalma volt megismerkednie annak elektronikájával, le is rajzolta azt. Hamarosan szabadalmaztatta a szintetizátort, amely a theremin működési elvén alapszik. Annyiban különbözik Professzor Theremin hangszerétől, hogy a szintetizátort meg kell érinteni ahhoz, hogy megszólaljon.

Moog vállalata szintetizátorokon kívül az Interneten keresztül tranzisztoros, a megrendelő által összeszerelendő theremin kitteket is árul, vízvezetékcsőből hajlított antennával.

Moog: Két változtatható kapacitású kondenzátor egyik fegyverzete vagyok egyszerre. Ha közeledek valamelyik kondenzátor másik fegyverzetéhez, az illető kondenzátor kapacitása megváltozik, s vele együtt az oszillátor tulajdonságai is, amelyet e kondenzátorral kontrollálok. Ezt a hangszert nem kell megérintenem ahhoz, hogy megszólaljon.

Moog megszólaltatja a hangszert, majd leengedi karjait és nevetve kibotorkál a bal hátsó kijáraton át. Sötét


* * * * *


A Les Fleurs du Mal társulata 2005 április 23-án, este 8 órakor, a budapesti Mu Színházban,

THEREMINIADA

címmel, DJ NoMore thereminre és számítógépekre komponált koncertjével állított emléket Professzor Theremin amerikai feleségének, Lavinia Williams táncosnőnek.

* * * * *

DJ Redo & DJ NoMore:
TheReMix
Un Symphony á Electronique
Big Ear Festival, Budapest (Hungary) - Nagy Fül Fesztivál, Budapest
September 14, 2005, 10 PM - 2005, szeptember 14, este 10 H
Ship A38 - A38 állóhajó2006-ban, az Enciklopédia Kiadó gondozásában jelent meg Najmányi László Theremin című dokumentumregénye. A könyv kiegészítéséül a szerző elkezdte a THEREMINIAD című, a fényképekkel, ritka hang- és videofelvételekkel kiegészített videokönyv trilógia elkészítését. A trilógiából elkészült Lives & Times of Professor Theremin című első kötet kedvezményes áron, DVD lemezen a szerzőtől vásárolható meg, előadásain, vagy az alábbi e-mail címen megrendelve:

Contact


Home page - Nyitó oldal
NewSpeak (Hu) 1. - Magyar nyelvű publicisztikák 1.
Newspeak (Hu) 2. - Magyar nyelvű publicisztikák 2.
Newspeak (Hu) 3. - Magyar nyelvű publicisztikák 3.
Gunnlod's Court (Hu) - Gunnlod udvara
Downloads, links, contacts - Letöltések, további címek, kapcsolatok


Najmányi László munkái


NewsRoom / Események

Calendar / Eseménynaptár


Írások

Writings in English / Angol nyelvű írások
Writings in Hungarian / Magyar nyelvű írások
Plays in English / Angol nyelvű színdarabok
Plays in Hungarian / Magyar nyelvű színdarabok
Actual / Aktuális írások
Könyvek

Megjelent könyvek:

Theremin
Downtown Blues
A Blum-ház rejtélye
Yippie! Az engedetlen polgár

Előkészületben:

Karib könyv
Maláj Könyv
Amerikák könyve
Rasta
Színdarabok
Publicisztika

DJ NoMore
Trebitsch
Balkan Nights
Puerta del Muerta


HangosKönyvek
(Előkészületben)

Karl-Heinz Koala


VideoKönyvek
(Szerzői kiadás)

TimeBook
 DowntownBlues
Bloom's Prayer
WordCitizen 1-3
Yippie Trilogy
Leopold Bloom könyvtárából
Karib könyv 1. kötet
THEREMINIAD 1. kötet
A zsidó

Előkészületben:
Karib könyv 2. kötet
Maláj könyv
Amerikák könyve


Music CD

Downtown Blues
Dance The Newyork


Színházak, színházi előadások


Kovács István Studió
Donauer Video Family Without Video & Friends

Donauer Arbeiter Familie Ohne Arbeit

Run by R.U.N.
Home Theatre
CyberHome
Anselmus Szindróma
Blokk
Csehovék
THEREMINIAD
Les Fleurs du Mal
WordCitizen @ Merlin
Jehuda Lőw TársaskörKépgalériák

Julia Wallace Collection
James Lyman Nash Collection
Sergio Mendez Collection
Yehuda Loew Gallery / Jehuda Lőw Galéria
THE MAP of New Jerusalem by SPIONS
TimeWalls
Talking Statues / Beszélő szobrokSPIONS


Halász Péter Virtuális Emlékmű

Main Entrance – Főbejárat
Side Door – Művészbejárat
Peter Halasz Lives – Halász Péter élBlogs / Blogok

English - Magyar

KÓSER BLOG

WordCitizen's Virtual Home

Rooms - Szobák:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Curriculum Vitae
 
English - HungarianHomePages / Honlapok

English - MagyarContact

GuestBook


Contact
Jump to the top of the page - Ugrás az oldal tetejére
Copyright © Laszlo Najmanyi


Create a Free Website