Wenestads Byalag

Venestad - sedan år 1085
Se vår nya hemsida:

www.wenestadsbyalag.seWenestads Byalag

Venestad är en by med omkring 200 invånare (2008) i Träne socken, Kristianstads kommun, i Skåne.

 

 

Byalaget nybildat 1988, med anor från 1639. Venestad har en av skånes äldsta byordningar.

 

Venestad - känt sedan år 1085

 

 

 

Wenestads Byalag

 

* Arbetar med att stärka samhörighetskänslan inom byn, samt tillvarata byns allmänna intressen.

 

* Verkar för bevarande och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla platser inom byn.

 

* Anordnar verksamhet för barn och ungdomar, pensionärer och övriga, kulturkvällar med föredrag, sång och musik, kubbturnering, hemvändardagar mm.

 

* Forskar om och dokumenterar byns historia. I studiecirkelform har studier bedrivits sedan 1988. Boken om Wenestad utkom 1996. En fortsättning är påbörjad, och ska handla om gårdarna, torpen och husen i byn.

 

* Wenestadsbladet utkommer med fyra nummer/år

 

 

Vidare information kan fås genom ordf Lars-Göran Bergsjö tel 044 - 24 57 81 

 

 

Webmaster T Fröjd

Sidan uppdaterad 2012-05-01

Create a Free Website