VRIJE ZWEMMERS TIENEN

VZT


Bestuur

Voorzitter - Penningmeester:

  Hubert Mattens Rubenshof 1 3300 Tienen 
 gsm: 0496-79.90.90

 e-mail: h.mattens@skynet.be

 

Clubsecretaris:

 Irena Merckx Rubenshof 1 3300 Tienen 
 Tel: 016-81.01.83

 

 

Algemene coŲrdinatie trainingen en competitie:

 Hubert Mattens Rubenshof 1 3300 Tienen 
 gsm: 0496-79.90.90    

Sportbegeleiders trainingen en wedstrijden:

 Annelies Fonteyn (Initiator)
 Nelle Allard (Initiator)

 Matthias Fonteyn (Initiator en Redder)


Medewerkers:

 Philippe Puissant  Cedric Van Muysen (Redder)
 
 Steven Defoin (Redder)
 

 

Traininguren

Elke dinsdag van 20u00 tot 21u00  beginnelingen en competitiezwemmers

Elke woensdag van 18u00 tot 20u00 competitiezwemmers
Elke woensdag van 19u00 tot 20u00 beginnelingen

Elke vrijdag van 19u30 tot 21u00  beginnelingen en competitiezwemmers

Clubbijdrage kalenderjaar 2018

Lid worden

Het lidgeld wordt in 1 keer betaald voor het volledige kalenderjaar.

Deze bijdrage dekt de toegang tot het zwembad tijdens de VZT-zwemuren, de lessen, de trainingen en de verzekering.

Voor de wedstrijdzwemmers dekt dit ook de competitie aansluiting en de deelname aan de verschillende zwemwedstrijden.

Zwemmende leden alle zwemuren:   90 euro / (1 januari - 31 december 2018)


Niet zwemmende steunleden:   12 euro/ jaar.

Deze steunleden kunnen deelnemen aan al de nevenaktiviteiten.

Inschrijvingen

Dit kan telkens tijdens de zwemuren VZT in de hal van het zwembad, vragen naar Irena Merckx.

Of bij de bestuursleden.

Fair Play code FROS - Vrije Zwemmers Tienen

 

 

 

Fair Play code FROS Ė Vrije Zwemmers Tienen

Zwemmer

-        Toon respect en fair play

-        Zwem volgens de regels.

-        Wees nederig bij winst en groot bij verlies.

-        Kom op tijd op training/wedstrijd.

-        Stel het sporten centraal.

 

-        Heb respect voor jezelf, je medesporters, tegenstanders, trainer, clubbestuur, scheidsrechter, officiŽle, toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.

-        Toon fairplay tegenover tegenstander en scheidsrechter.

-        Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.

-        Zwem, sport volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van de officiŽle, scheidsrechter.

-        Groet je trainer, medesporters, tegenstanders voor en na een training/wedstrijd.

-        Kom op tijd op een training/wedstrijd. Verwittig steeds tijdig de trainer als je later bent of niet kan komen.

 


Ouders

-        Ouders blijven ouders (en zijn geen trainers).

-        Deel je mening constructief mee.

-        Schat het niveau van je kind naar waarde.

-        Volg de regels van de club.

-        Stel het sporten centraal.

 

-        Je kind moet op tijd op de training/wedstrijd zijn, help daar ook aan mee en verwittig indien nodig de trainer.

-        Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Schat het niveau van je kind naar waarde.

-        Accepteer de beslissingen van de trainer en deel je mening constructief mee indien je niet akkoord gaat.

-        Leer je kind dat inzet en eerlijkheid belangrijker zijn dan winnen. Sporten staat centraal.

-        Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij investeren hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.

-        Spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, teamgenoten, of anderen.

-        Ouders oordelen niet, ze ondersteunen. Aan 1 trainer heeft je kind immers ruimschoots voldoende.

 

 

 

 


Supporters

-        Toon respect.

-        Geen wedstrijd zonder tegenstander.

-        Laat geen rommel achter.

-        Veroordeel geweld en grove taal.

-        Stel het sporten centraal.

-         

-        Denk eraan dat de zwemmers, sporters voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening en niet voor uw vermaak.

-        Veroordeel elk gebruik van geweld.

-        Respecteer de scheidrechter en de beslissingen die hij neemt.

-        Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers, scheidsrechters en anderen.

-       

Toon respect voor de tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

 

Trainers

 

-    Pas het materiaal en de trainingsinhouden aan de vaardigheid van de sporter aan.

-        ABC van de trainer: Aanspreken, Bewust aandacht geven en Complimenteren.

-        Maak geen misbruik van je machtspositie.

-        Werk met duidelijke afspraken en routines.

-        Stel het sporten centraal.

 

-        Winnen is slechts een onderdeel van het zwemmen, sporten, evenals verliezen.

-        In eerste instantie zwemt, sport men voor het plezier en om iets bij te leren.

-        Zorg ervoor dat het materiaal en trainingsinhouden voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de zwemmer, sporter.

-        Leer zwemmers, sporters aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.

-        Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport ťn voor het gedrag van de sporters tijdens de training/wedstrijd. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Het gedrag van sporters is niet iets wat je tijdens je trainingen alleen kan veranderen. Je kunt er wel de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.

-        Het ABC voor de sporter: Aanspreken, Bewust aandacht geven en Complimenteren: een goede tip voor een goed sportjaar!

-        Maak onderscheid tussen feiten, interpretaties en ervaringen. Feiten zijn het veiligst. Beoordeel wat je zwemmers, sporters doen, niet op wie ze zijn.

-        Besteed evenveel aandacht aan minder talentvolle dan aan talentvolle zwemmers, sporters.

-        Als trainer heb je een opvoedende waarde en bekleed je een zekere machtspositie. Eender welke vorm van intimidatie is dan ook uit den boze.

-        Werk met duidelijke afspraken ťn routine: routines zijn herkenbaar, vergroten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.

-        Kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat, ze hebben een eigen aanpak nodig.

 

 

Bestuursleden

-        Zorg voor een duidelijke communicatie.

-        Duid een vertrouwenspersoon aan.

-        Durf hulp te vragen en mensen te betrekken.

-        Zorg voor kwaliteitsvolle trainers.

-        Stel het sporten centraal.

 

-        Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle sporters en geeft aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden.

-        Verdeel een gedragscode mbt sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, sporters, scheidsrechters, ouders en andere betrokkenen.

-        Zorg ervoor dat ouders, trainers en andere betrokkenen zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid mbt fair play in sport en spel.

-        Zorg ervoor dat er goed toezicht is van trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

-        Bied korte cursussen aan om het trainen en deelnemen aan een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de training/wedstrijd.

-        Betrek zoveel mogelijk leden bij het beleid en uitbouw van de club. Durf hulp vragen.

-        Verdeel de uit te voeren taken. Luister naar wat de leden te zeggen hebben.

-        Duid een vertrouwenspersoon aan waar zwemmers, sporters, trainers en ouders terecht kunnen igv problemen.

-       

Zorg voor een duidelijke communicatie van de visie van de club.

 

Scheidsrechters

 

 

-        Pas de zwemregels correct, eerlijk en consequent toe.

-        Blijf op de hoogte van de zwemregels.

-        Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

-        Je voorbeeldfunctie geldt zowel in als buiten het zwembad.

-        Stel het sporten centraal.

 

-        Pas de zwemregels correct, eerlijk en consequent toe. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

-        Zorg ervoor dat het plezier van de zwemmer zoveel mogelijk behouden blijft.

-        Als scheidsrechter heb je een voorbeeldfunctie: zorg ervoor dat uw gedrag zowel in als buiten het zwembad sportief is.

-        Geef daar waar het verdiend is alle zwemmers, sporters een compliment voor hun goede prestaties.

-        Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van de zwemregels. Volg hiervoor de beschikbare cursussen/bijscholingen.

 

 

 

 

 

 

VZT - Bestuur

Create a Free Website