Victor Felea: Poet, Writer & Critic

Victor Felea - Biography

 

Aspecte bio-bibliografice

 

Născut la 24 mai 1923 în comuna Muntele Băişorii (jud. Cluj), ca fiu al lui Toader Felea, preot greco-catolic şi al Mariei. Licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii clujene (1948), el va ocupa posturile de referent literar la Teatrul Naţional din Cluj (1949-1950), redactor la Almanahul literar şi apoi la Steaua (1949-1970); a fost redactor-şef adjunct la revista Tribuna (1970-1985). Din 1949 a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. S-a stins din viaţă la 28 martie 1993.

Debutează editorial cu volumul de versuri Murmurul Străzii (1955). Colaborează la majoritatea revistelor literare din ţară (Contemporanul, Gazeta literară, Cronica, Orizont, România literară etc) Premiul revistei Steaua (1968), Premiul Uniunii Scriitorilor (1971, 1983), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Cluj-Napoca (1975, 1979).  

 

                A publicat mai multe volume de versuri dintre care: Soarele şi liniştea (1958), Revers citadin (1966), Ritual solitar (1969), Sentiment de vîrstă (1972), Cîntecul materiei (versuri alese, 1973), Cumpăna bucuriei (1975), Gulliver (1979), De toamnă (1986), Decorul speranţei (1988), Jucător de rezervă (1990). Au apărut postum Jurnalul unui poet leneş (2000) şi antologia de versuri alese Ritual solitar (2001).

 

                Critica sa de receptare şi comentare a poeţilor s-a distins prin extrema generozitate a recenziilor şi cronicilor grupate în volumele Dialoguri despre poezie, Reflexii critice (1968), Poezie şi critică (1971), Aspecte ale poeziei de azi, I-III (1977-1984). A mai publicat traduceri din Robert Frost, M.Brion, Roy MacGregor-Hastie etc.

 

English Translation

He was born on May 24 in Muntele Băişorii, a village in Cluj county, son of Maria and Toader Felea, a Greek-Catholic priest. Graduated the Faculty of Letters and Philosophy of the Cluj University (1948). Literary reviewer for the National Theatre in Cluj (1949-1950), then editor of Almanahul literar  and Steaua (1949-1970) literary magazines; adjunct editor-in-chief of Tribuna (1970-1985) literary magazine. He was a member of the Romanian Writers’ Union joining in 1949.

Editorial debut with poetry volume Murmurul Străzii [Street Murmur] (1955). He published in most of the Romanian literary magazines (Contemporanul, Gazeta literară, Cronica, Orizont, România literară etc). He was awarded the Steaua literary magazine award (1968), the Writers Union Award (1971, 1983), the Writers’ Union from Cluj-Napoca Award (1975, 1979). He died in Cluj-Napoca on March 28, 1993.

He published several poetry volumes among which Soarele şi liniştea [The Sun and the Silence] (1958), Revers citadin [Another Face of the City] (1966), Ritual solitar [Solitary Ritual] (1969), Sentiment de vîrstă [Aging] (1972), Cîntecul materiei (versuri alese) [The Song of the Matter (Selected Poems)] (1973), Cumpăna bucuriei [Moderate Joy](1975), Gulliver (1979), De toamnă [Of Fall](1986), Decorul speranţei [Landscape of Expectations](1988), Jucător de rezervă [Spare Player](1992). Jurnalul unui poet leneş[The Journal of a Lazy Poet] (2000) and a selection of poems entitled Ritual solitar [Solitary Ritual] (2001) were published posthumously.

As a literary critic, he distinguished himself by a generous reception of poets collected in volumes among which: Dialoguri despre poezie [Dialogues on Poetry] (1965), Reflexii critice [Critical Reflections] (1968), Poezie şi critică [Poetry and Criticism] (1971), Aspecte ale poeziei de azi [Aspects of Contemporary Poetry], I-III (1977-1984). He also translated from Robert Frost, Marcel Brion, Roy MacGregor-Hastie and others.