Vestby barne- og ungdomskor

Kom bli med i koret!

Velkommen til Vestby barne- og ungdomskor

  • Vestby barnekor er et kor for barn fra 1.-5. klasse 
  • Vestby ungdomskor er et kor for unge fra 6. klasse og oppover.

Korene er knyttet til Vestby menighet. Korene synger sanger i mange stilarter og deltar med prosesjoner og lystenning ved gudstjenester. På øvelsen synger og leker vi sammen, og noen ganger spiser vi kjeks og drikker saft.

Hvem kan være med? Alle som er glad i å synge - så KOM BLI MED I KORET

Når og hvor øver vi? Se 'Kalender' for mer informasjon

Aktuelt:

Høstsemesteret er i gang! Vi øver på torsdager på Vestby menighetshus. Barnekoret fra kl.17.30-18.30, og ungdomskoret fra kl.18.45-20.00. Velkommen :)