Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Vesihuolto (tai sen puute)


Ajankohtaista vesihuollosta

Kunta oikeuteen Veikkolan hitaasta vesihuoltorakentamisesta:
Uudenmaan ympäristökeskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeudelle 6.4.2005, valitus on viisisivuinen, pdf-tiedoston koko on 68 kilotavua.

Taajama-alueet

Valtuustoaloite kesäkuussa 2003: Pohjois-Kirkkonummen kunnallistekniikan rakentamisaikataulun nopeuttaminen. Pdf-tiedostossa (34 kt) on aloitteen hallintokäsittelyn eri vaiheet Vesihuoltolaitoksesta kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon.

Veikkolan kunnallistekniikkaselvitys 10.6.2004, laatinut kunnan suunnitteluinsinööri Matti Paavola (pdf-tiedosto, 187 kt) ja sen liitteet (kaikki pdf-muodossa):

Liite 1, Veikkolan vesihuollon yleissuunnitelman kartta, huom. 9717 kt
Liite 2, Vesihuoltolaitoksen aikataulu, 224 kt
Liite 3, Vesihuoltolaitoksen kustannustaulukko, 236 kt
Liite 4, Tavoitteellisen rakentamisohjelman aluejako (13 aluetta), huom. 5073 kt
Liite 5, Katuverkkohierarkia, huom. 5689 kt
Liite 6, Tyyppipoikkileikkaus A, 418 kt
Liite 7, Tyyppipoikkileikkaus B, 412 kt
Liite 8, Yksikkökustannusten tarkempi muodostuminen A, 206 kt
Liite 9, Yksikkökustannusten tarkempi muodostuminen B, 206 kt
Liite 10, Rakennuskustannukset, 210 kt
Liite 11, Laskelma ylläpitokustannuksista, 189 kt
Liite 12, Vuosittaiset investoinnit A, 193 kt
Liite 13, Vuosittaiset investoinnit B, 243 kt

Haja-asutusalueet

Tiedotustilaisuus haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä ke 7.9.2005 klo 19.00 Veikkolan koululla.
Kunnan ympäristöpäällikkö Erkki Selin on lupautunut paikalle. Tilaisuuden järjestää Veikkolan kyläyhdistys.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut hyvän oppaan netissä: Hyvä jätevesien käsittely.

Uudenmaan ympäristökeskus kertoo haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisestä sivuillaan monipuolisesti. UYK on jopa julkaissut DVD:n, jolla esitellään vanhan kiinteistön jätevesienkäsittelyjärjestelmän uudistaminen.

Katso sivusto www.jatevesi.fi, jota ylläpitää Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto.

 

 

Sivu päivitetty 7.9.2005. Palaute veikkolaverkko@saunalahti.fi

 

Linkit