Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

 

     

Veikkolan kyläsuunnitelman sisältö

Sivun otsikko toimii linkkinä kyseiselle sivulle, joka avautuu uudessa selainikkunassa.

1. Kyläsuunnitelman synty

Mikä Veikkolan kyläsuunnitelma on ja mihin sitä tarvitaan?
Miten Veikkolan kyläsuunnitelma koottiin?

2. Paratiisikylä Uudellamaalla ja sen säilytettävä historia

Veikkola, Pohjois-Kirkkonummen kylätaajama
Veikkolan tienoon varhaisin asutus
Suojellut kohteet pohjoisella Kirkkonummella
Kyläkyselyssä arvokkaiksi ja säilytettäviksi kohteiksi koetut

3. Yhteistyö muiden kuntien kanssa tänään

4. Kylän vahva henki ja ilmapiiri

5. Voimakas asukaskasvu, kaikkia ikäluokkia, omakoti- ja rivitaloasutusta 

Asukasmäärä
Lapsellinen kylä
Koulutilastot
Koulutilaa tarvitaan lisää?
Muuttoliike: Asukkaiden vaihtuvuus vuonna 2005
Kyläkyselyn vastaajien perustiedot

6. Kylällä palveluita, töitä pääkaupunkiseudulta

Toimialat

7. Kylä yrittää

Mitä kylässä/kunnassa voisi tehdä yrittäjien hyväksi?
Luettelo Pohjois-Kirkkonummen yrityksistä

8. Toimivat yhdistykset ja yhteisöt 

9. Palveluista pulaa väestökasvun vuoksi 

Mistä pääosin hankitaan tuotteet ja palvelut kyläkyselyn vastausten mukaan?
Mitä palveluja tarvitaan lisää? 

10. Minne ja millä matka?

Veikkolaisten matkat kyläkyselyn mukaan
Junalla Veikkolaan?

11. Kaavasuunnitelmia

Omakotiasujien kylä
Metsäkallion ja Kaskimäen kaavat ovat valmistuneet
Perälänjärven asemakaava valmistumassa
Korttelin 212 kaavamuutos toimitiloja ja viheralueita varten
Pohjois-Kirkkonummen kaavoitusohjelma 2007-2011
Kansalaisaloite - Maankäytön yhteissuunnittelu

12. Ympäristö kuntoon kunnallistekniikalla

Jäteasiat
Luonto ja järvet
Turunväylältä puuttuva melunsuojaus

13. Miksi viihdyt Veikkolassa?

14. Puskaradio raikuu

Mitä lehtiä Veikkolassa luetaan?
Muita tietolähteitä 

15. Veikkolan nykyiset vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tulevaisuudessa

Nelikenttäanalyysi (SWOT)

16. Toimivat työryhmät ja toiminnot

Kyläyhdistyksellä 19 toimivaa työryhmää
Muiden yhdistysten tulevan toiminnan painopisteitä

17. Parannukset, kehityskohteet ja hankkeet

18. Lähteet

Venäjänkielinen käännös

Veikkolan kyläsuunnitelma 2006 on käännetty venäjän kielelle (pdf, 680 kt) elokuussa 2007. Käännöksen teki ja kustansi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti osana EU:n TACIS-ohjelman rahoittamaa RurDEVE-hanketta. Käännöksestä toivotaan olevan apua Ruralia-instituutin Venäjä-hankkeessa, jossa tuetaan Kaakkois-Suomen ja Leningradin alueen maaseudun sosiaalista kehitystä kylätoiminnan kehittämisen ja rajanylittävän yhteistyön kautta.

 

Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautetta antaessasi tämän sivun nimi: Kylasuunnitelma.

 

Haku Veikkolaverkosta:

Linkit