Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

9. Palveluista pulaa väestökasvun vuoksi

Mistä pääosin hankitaan tuotteet ja palvelut kyläkyselyn 2006 vastausten mukaan?

Päivittäistavarat

Veikkolassa on kolme päivittäistavarakauppaa ja Lapinkylässä yksi.

Kulutus- ja tekstiilitavarat

Kulutus- ja tekstiilitavaroita saa osittain Veikkolan päivittäistavarakaupoista, joiden lisäksi kylässä on yksi lahja- ja tekstiilitavarakauppa. Kodinkoneita ja sähkötarvikkeita ei kylällä pääsääntöisesti ole myynnissä.

Kyläkysely 2007 ja 2008

Otteita kyläkyselyn 2007 tuloksista.
 
Kyläläisiltä kysyttiin, miten julkiset terveydenhoitopalvelut ovat muuttuneet vuoden aikana? (vastausprosentit on laskettu palveluita käyttäneiden asukkaiden vastauksista)
Vuonna 2006 tehtiin kuntalaisaloite neuvolapalvelujen parantamiseksi. Vastaajien mielestä Veikkolan julkisen terveydenhoidon palvelut ovat parantuneet neuvola-, ajanvaraus- ja lääkäripalvelujen osalta vuonna 2007-2008.  Terveysaseman tiloja pidetään erittäin huonoina ja toimimattomina mm.yksityisyyden suojan osalta.

Vuoden 2007 kyläkyselyn tulokset ovat mustavalkoisina seuraavissa graafisissa kaavioissa, vuoden 2008 kyläkyselyn tulokset ovat värillisinä kaavioina.

2007.

 
 
v.2007

 
 
 
 

Kylätalo ja sinne piika

Veikkolan kyläyhdistyksen EU-hankkeen "Kylätalo ja sinne piika" avulla saatiin kylän yhdistysten käyttöön kylätalo Vanhatie 29:stä. Hankkeen ajaksi 1.1.-31.10.2007 palkattiin osa-aikaiseksi kyläpiiaksi Marjokaisa Piironen. Hankkeen aikana kehitettiin kyläsuunnitelmaa, Veikkolaverkkoa ja annettiin yrityksille ja yhteisöille nettisivukoulutusta.

EU:n ohjelmakausi päättyi 2007 ja TE-keskukset myöntävät tukea uuden kauden hankkeille vasta joulukuussa 2008. Jatkohanketta harkitaan vasta sen jälkeen, jos EU tekee päätöksen talkootyön hyväksymisestä omarahoitusosuudeksi. (Tilanne 21.10.2008.)

Hankkeen päätyttyä kylätaloa käyttävät kylän yhdistykset ja yritykset kokous- ja työtiloina. Kylätaloa ja siihen liittyviä asioita hoidetaan toistaiseksi talkoovoimin. Kylätalolla on talkoopäivystys maanantaisin klo 16-18. Silloin sieltä voi ostaa Veikkola-tuotteita ja siellä on nähtävillä kunnan vireillä olevat kaavat.

 

Päivitetty 18.2.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_9.

Linkit