Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

3. Yhteistyö muiden kuntien kanssa

Vihdin ja Kirkkonummen kunnanjohtajat, Petri Härkönen ja Tarmo Aarnio olivat Veikkolassa toukokuun 2006 alussa. Tilaisuudessa esiteltiin ennakkotietoja virkamiestyönä tehdystä Nummelan ja Veikkolan palvelujen yhteistyöselvityksestä ja ruodittiin muutenkin Veikkolan palveluiden järjestämistä. Nummela ja Veikkola kasvavat nopeasti ja molempien palvelut laahaavat perässä.

Kuntalain uudistus ajaa kuntia yhdistymään ja hakemaan yhteistyömahdollisuuksia. Veikkolalaisille yhteistyö Vihdin kanssa saattaa tarjota varteenotettavia vaihtoehtoja, ovathan yhteydet Nummelan ja Veikkolan välillä paljon paremmat ja lyhyemmät kuin kirkonkylän ja Veikkolan välillä.

Nummela ja Veikkola suuntautuvat pääkaupunkiseudulle, Espooseen ja Helsinkiin. Espoon suunnitelmat 20.000 asukkaan Histan rakentamisesta kiinnostavat. Uudenmaan maakuntakaavassa (v. 2004) taajama-alue Nummela-Veikkola-Hista synnyttää Turun väylän ympärille uuden nauhamaisen taajamarakenteen. Kirkkonummen kunta on esittänyt Espoolle edellä mainitun osayleiskaavoitettavan alueen yhteissuunnittelua, jolloin saataisiin tuotettua palveluita yhteishankkeina yli kuntarajojen.
 
Veikkolan sijainti Kirkkonummen kuntakokonaisuudessa on kaukana rantaradan varren strategialinjauksesta.  Tämän vuoksi veikkolalaisten on oltava aloitteellisen yhteistyökykyisiä naapurikuntien kanssa.

Tämän hetken ajankohtaiset ongelmat Veikkolassa liittyvät koulutilojen, päivähoidon ja terveydenhuollon riittämättömyyteen. Vihdin kunnanjohtaja tarjosi Huhmarnummen uudesta koulusta kahta luokkaa veikkolalaisten koulun tilanpuutteen lievittämiseksi. Lisäksi terveydenhoito, päivähoito, erityisopetus, päihdehuolto ja mielenterveystyön kuntoutus tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia.

 

 

Vihdin kunnanjohtaja Petri Härkönen, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari ja Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio yhteistyöpalaverissa toukokuussa 2006.

 


Veikkola-päivänä 26.5.2007 pidetyssä seminaarissa oli läsnä virkamiehiä kolmesta kunnasta. Tässä Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarniota ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Karia naurattaa; yhteistyö on siis joskus oikein hauskaakin.

 

Päivitetty 25.10.2007. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_3.

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

Linkit