Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

13. Miksi viihdyt Veikkolassa?

Viihtyvyyttä koskevaan kyläkyselykohtaan (kohta 9) tuli 79 vastausta, ja näistä vastanneista 75 viihtyi ja 4 vastaajaa ei vielä tuntenut kylää (vasta muuttaneita). Tärkeimmiksi viihtymisen perusteiksi koettiin luonto ja kylämäinen ympäristö.

Luonnonläheisyys korostui vastauksissa

• luonnonläheistä asumista
• luonto ja järvet lähellä
• luonnonläheisyys
• luonto, erityisesti järvet
• rauhallinen, lasten kannalta turvallinen
• turvallinen aikuisillekin
• luonto lähellä, hyvät ulkoilumahdollisuudet
• hiihto- ja avantouintimahdollisuudet hyvät
• metsät ja järvet lähellä
• luonto on hallitseva tekijä
• luonto on kaunista
• rauhallisuus

Kylämäinen alue, ilmapiiri ja ihmisten väliset suhteet

• maalaistunnelmaa
• lapsien kasvulle sopiva ympäristö
• tiivis, viihtyisä kyläyhteisö
• omakotiasuminen, edulliset asunnot Helsinkiin verrattuna
• ei ole kerrostaloja
• kylämäinen ilmapiiri
• asukkaat ”tavallisia”, jäljellä talkoohenkeä
• aktiivinen kylä
• palvelut lähellä, sopivan pieni, kylänoloinen
• me-henki, hauska kylähenki
• suvulla pitkät perinteet Veikkolassa
• ”tämä on paras paikka asua, ihana rauhallinen pikkukylä enkä muuttaisi ikinä pois”

Sijaintia pääkaupunkiseudulla arvostetaan

• lyhyet välimatkat
• maalaiskylä maan suurimpien kaupunkien kupeessa
• hyvien yhteyksien päässä Helsingistä
• pääkaupungin ”imussa”
• hyvät bussiliikenneyhteydet Espooseen ja Helsinkiin, junarataa odottelen sekä seutulipun toteutumista
• työmatkaan ei mene turhan pitkää aikaa, kun on hyvä moottoritie
• mukava, dynaaminen ja pieni keskus 15 minuutin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta.

Mitä kylässä tulee tehdä asuin- ja liikenneympäristön sekä maiseman parantamiseksi?

Tärkeimmäksi asiaksi asumisviihtyvyyden parantamisessa todettiin asumisväljyyden säilyttäminen ja luonnon säästäminen sekä suojeleminen. Kevyen liikenteen väylien puute estää turvallisen liikkumisen kylän keskustaan ja keskustasta lähikyliin. Meluesteet E18 valtaväylän alueelta puuttuvat ja tilanne on kärjistynyt kestämättömäksi. Kunnallistekniikan valmistuminen asemakaava-alueelle lisäisi merkittävästi asukkaiden tyytyväisyyttä.

Väljyyttä rakentamiseen

• ei liian tiheää rakentamista, kaipaan väljyyttä, mielellään rivitalot yksikerroksia, monipuolista rakentamista liikuntarajoitteet huomioon ottaen
• kaavoituksessa olisi huolehdittava monimuotoisuudesta, virkistysalueita on jätettävä
• metsien ja virkistysalueiden säilyttäminen
• rakennustyylin pysyminen matalana: ei kerrostaloja Veikkolaan!
• kaavoitusta tulee rajoittaa, ettei kylä kasva kohtuuttoman suureksi ja menetä kylämäisyyttään, jonka vuoksi monet ovat tänne muuttaneet.
• lenkkipolkuja myös järvien ympäristöön
• Ei saa rakentaa liian tiheään! Rantoja on säästettävä kaikkien virkistyskäyttöön!
• jätettävä pieniä puistoalueita ja metsää rakennusten väliin
• jättää asuinalueiden väliin myös "tyhjää" eli lapsille sopivia leikkimetsikköjä yms.  Paljon vihreää, kasveja, kukkia, luonnonkiviä

Yksi vastakkainen mielipide rakentamisesta:
• Ehdottomasti energiatehokkuuden nimissä rakennettava korkeita kerrostaloja sekä kaukolämpöverkko. Pientalot ovat energian tuhlausta.

Liikenteeseen liittyvät parannusehdotukset

• isot kuorma-autot ajavat tiellä ja koululaisten pitää mennä koulubussilla kouluun. Lapinkyläntiestä puuttuu kokonaan pyörä/ kävelytie.
• 40km/h-rajoitus pitäisi alkaa kauempana keskustasta, nyt risteykset turvattomia
• kevyen liikenteen väylää jatkettava Espoon suuntaan!
• kävelytie, kevyen liikenteen väylä Haapajärvi-Veikkola, jolloin erityisesti kouluikäiset voisivat kulkea pyörällä kouluun - sitoisi Haapajärvenkin paremmin Veikkolaan
• lisää pyöräteitä, myös taajaman ulkopuolelle, esim. Kylmälä, Navala, Haapajärvi
• Kirkkonummen (Veikkola mukaan lukien) tulee liittyä täysin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuustoon (YTV) mahdollisimman pian
• bussiyhteyksiä Helsinkiin parannettava, lisättävä vuoroja Vanhalle Turuntielle
• rautatiet vähentävät liikenneongelmia, mahdollistavat maiseman suojelua maalaismaisena ilmeensä säilyttävänä
• kylän keskustaan tarvitaan lisää parkkipaikkoja. Jottei keskusta olisi pelkkää parkkialuetta tulevaisuudessa, pitäisi sinne rakentaa esim. kolmikerroksinen parkkitalo
• liikenneympyröiden väliin alikulkutunneli kävelijöille / polkupyöräilijöille

Ympäristötekniikka halutaan pikaisesti kuntoon

• meluvalli Turun mootoritien ja Veikkolan väliin
• meluesteet moottoritien varrelle, painostusta oikeaan suuntaan, vaikka niiden saaminen paikalle ei liene pelkästään veikkolalaisista kiinni
• vesihuollon järjestäminen myös moottoritien pohjoispuolelle.
• vesihuolto kuntoon
• kunnallistekniikka pikaisesti kaikkialle

Koulu- ja päivähoitopalvelujen raahaaminen perässä kirvoitti mielipiteitä

• jos kunta kaavoittaa ja myy tontteja, kunnan pitää samaan tahtiin pystyä tuottamaan lisää päivähoito- ja koulupaikkoja
• uusi koulu ja nopeasti!
• muut palvelut: Ei isoja marketteja!

Kylän ilmeen siistimistä toivottiin

• vanha SEO pois ja alue hyötykäyttöön
• liikekiinteistöjen takapihan rojulaarit  pois pilaamasta maisemaa
• liikenneympyröiden välisen alueen kivet pitää sijoittaa kauniimmin - nyt  ovat kuin taivaasta sataneet sinne tänne hajalleen
• koulun ympäristö siistiksi ja asiaton oleskelu parkkialueella (musiikin kova soittaminen ja roskaaminen) kielletyksi. Sama koskee todella törkeän näköistä skeittialuetta.

Yhteistyöverkko kunnan viranomaisten ja kylän valtuutettujen kanssa

• Veikkolan vahva edustus päättävissä elimissä kunnassamme on ehdottoman tärkeää. Vuoropuhelu kunnan virkamiesten kanssa on aloitettava verkostoitumalla ja yhteisiä tilaisuuksia järjestämällä.

 

Päivitetty 18.2.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_13.

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 

Linkit