Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

1. Kyläsuunnitelma elää

Mikä Veikkolan kyläsuunnitelma on ja mihin sitä tarvitaan?

Veikkolan Kyläsuunnitelman tehtiin, koska halutaan, että veikkolalaisten tarpeet ja tahto ovat perusta kylän kehittämiselle. Hallitsematon väestön kasvu vaikeuttaa terveydenhoitoa. Koulu- ja päivähoitopaikat eivät riitä. Kunnallistekniikkaa rakennetaan uhkasakkojen voimalla.

Kylän yhteinen suunnitelma antaa mahdollisuuden kehityshankkeiden käynnistämiselle ja valtakunnallisten kylätoimintatukien hakemiselle. Kyläsuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saada Kirkkonummen kunnan palvelustrategiaan. Näin kyläsuunnitelma toimii kyläläisten ja kuntapäättäjien yhteisenä työkaluna. Kylän kehittäminen on jatkuvaa koko kylän yhteistyötä. Se on ideointia. Se on ajatusten tuomista avoimeen keskusteluun. Yhteistyöllä päämäärät ja tavoitteet voidaan jalostaa toteuttamiskelpoisiksi hankkeiksi. Yhdessä voimme ohjata kuntamme päättäjiä toimimaan kyläyhteisömme tarpeiden hyväksi.  Kyläsuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen on jatkuva prosessi. Suunnitelmaa päivitetään olosuhteiden ja tarpeiden vaatiessa.

Miten Veikkolan ensimmäinen kyläsuunnitelma 2006 koottiin?

Veikkolan Kyläyhdistys käynnisti kyläsuunnitelman teon tammikuun 2006 kyläkokouksessa. Kylässä toimivien yhdistysten ja yritysten edustajat sekä joukko aktiivisia kyläläisiä laati kyläkyselyn asukkaiden mielipiteiden ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämiseksi. Kysely julkaistiin Kylänraitti-lehdessä ja Veikkolaverkossa. Kysely antoi kaikille kyläläisille mahdollisuuden osallistua kehitystyöhön. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastata sai nimettömänäkin. Vastausten kokoaminen ja analysointi, parannusehdotusten esittäminen ja niiden pohjalta käynnistettävät hankkeet tehtiin työryhmissä. Kyläsuunnitelmassa käytettiin ja käytetään jatkossakin hyväksi Tilastokeskuksen ja Kirkkonummen kunnan alueellisia tilastoja ja tietoja. Kyläsuunnitelma 2006 toi ensi kertaa esille kyläläisten tahdon tulevaisuuden suuntaviivoista.


Kuvassa Mari Aulanko kesällä 2006 vetämässä tarkennettua SWOT-analyysiä työryhmälle.

 

Kyläsuunnitelma 2006 julkaistiin ja jaettiin kyläläisille

Ensimmäinen kyläsuunnitelma esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 3.10.2006 Veikkolan koululla ja julkaistiin kirjasena "Veikkolan kyläsuunnitelma 2006". Kyläsuunnitelma 2006 jaettiin lokakuussa 2006 veikkolalaisiin koteihin. Vuodesta 2007 Kirkkonummen kunta on jakanut kyläsuunnitelman uusiin veikkolalaisiin koteihin Tervetuloa kuntalaiseksi -paketin mukana. Suunnitelman tuloksia julkaistiin osittain myös Kylänraitti-lehdissä.

Luet parhaillaan Veikkolaverkossa (www.veikkola.net) kyläsuunnitelmaa, jota päivitetään vähintään vuosittain. Ensimmäinen nettijulkistus tapahtui 4.10.2006. Päivitetty kyläsuunnitelma julkaistaan vähintään kerran vuodessa nettiversiona. Päivitetty versio toimitetaan kunnalle, joka kunta on sitoutunut jakamaan sen edelleen paperitulosteena uusille veikkolalaisille. Kyläyhdistys ei painata kyläsuunnitelmaa joka vuosi.

Veikkolan kyläsuunnitelma on saanut myös kansainvälistä huomiota. Niitä on toimitettu Latviaan, jossa tehdään ensimmäisiä kyläsuunnitelmia EU:in liittymisen jälkeen. Helsingin yliopisto on kääntämässä suurta osaa suunnitelmasta venäjäksi. Lisäksi kyläyhdistystä on pyydetty opastamaan ja tukemaan suomalaisia kyliä kyläsuunnitelmien teossa.

Kyläsuunnitelman päivittäminen

Suppea kyläkysely julkaistiin Kylänraitissa 1/2007 maaliskuussa. Kysely jakaantui kolmeen osioon:

1) tyytyväisyys luottamushenkilöihin
2) edellisessä kyselyssä ankarinta kritiikkiä saaneet terveydenhuollon palvelut
3) kylätalon ja sen palveluiden käyttö

Kyselyn tulokset julkaistiin Kylänraitissa 2/2007 toukokuussa ja osittain kyläsuunnitelmassa kohdassa 9. 
Tilastokeskuksen väestötiedot ja kunnan oppilas
tilastot päivitettiin kesällä 2007.

Kun jokun asian hoitaminen etenee, siitä päivitetään mahdollisimman pian tieto tänne kyläsuunnitelmaan. Tällaisia ovat esim. vuoden 2008 aikana alkava keskustan liikekiinteistön rakentaminen ja uuden koulun paikka, joista kohdissa 7 ja 11.

Vaikuta kyläsuunnitelmaan!

Kutsu kaikille avoimeen kokoukseen, jossa ideoidaan kyläsuunnitelmaa, julkistetaan Veikkolaverkossa ja kylän ilmoitustaululla. Veikkolan kyläyhdistys lähettää erikseen kutsut päivityskokoukseen kaikille niille yhdistyksille ja yrityksille, jotka ilmoittavat yhteystietonsa kyläyhdistykselle. Myös ne kyläläiset saavat henkilökohtaisen kutsun, jotka ilmoittavat sähköpostiosoitteensa. Yhteystiedot voi ilmoittaa Veikkolaverkon palautelomakeella osoitteessa https://www.freewebs.com/veikkolaverkko/kysely.htm ja sähköpostitse veikkola@gmail.com.

Kiitämme kaikkia, jotka ovat mukana kyläsuunnitelman teossa. Toteutetaan hankkeet ja jatkotoimet yhdessä!  Tällöin kylä säilyy elinvoimaisena, turvallisena ja riittävät palvelut tarjoavana yhteisönä, upean luonnon keskellä, pääkaupunkiseudun kupeessa.

Kyläsuunnitelman korjausehdotukset, täydennykset ja muut muutostoiveet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen veikkola@gmail.com tai Veikkolan kylätalolle, os. Vanhatie 29, 02880 Veikkola.

 

 
Klikkaa sarjakuva isommaksi.
Kyläsuunnitelman kaikki sarjakuvat ja piirrokset kannesta alkaen on tehnyt kylägraafikkomme Franz Raschbacher (www.tupuli.fi).

 

Päivitetty 18.2.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_1. 

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

Linkit