Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Hautomo

Hautomoon kootaan päätöksiä ja suunnitelmia seuraavilta tahoilta sekä linkkejä näihin:

1. Veikkolan kyläyhdistys: kyläsuunnitelma
2. Päättäjät Pohjois-Kirkkonummella: valtuutetut ja varavaltuutetut, lautakuntien jäsenet ja varajäsenet
3. Kirkkonummi ja lähikunnat
4. Uudenmaan liitto

1. Veikkolan kyläyhdistys

Kyläsuunnitelma 2013 (avautuu uuteen selainikkunaan).


Kyläsuunnitelma 2008 

Kylän yhteinen suunnitelma antaa mahdollisuuden kehityshankkeiden käynnistämiselle ja valtakunnallisten kylätoimintatukien hakemiselle. Veikkolan ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin kyläkokouksen ja kyläkyselyn tulosten mukaan vuonna 2006, julkaistiin ja jaettiin joka kotiin. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Suunnitelmaa ylläpidetään täällä Veikkolaverkossa. Uudet kyläläiset saavat päivitetyn Veikkolan kyläsuunnitelman Kirkkonummen kunnalta Tervetuloa kuntaan -paketin yhteydessä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti käännätti v. 2007 Veikkolan kyläsuunnitelman venäjäksi.


2. Päättäjät Pohjois-Kirkkonummella

3. Kirkkonummi ja lähikunnat

Eerikinkartano: esiselvityksen loppuraportti 12.12.2013  


Kirkkonummen kunnan strategiat löytyvät kunnan sivulta tästä linkistä  


Julkisen liikenteen aikatauluhaku  

4. Uudenmaanliitto

Metropolialue, mikä se on ja mitkä ovat sen tavoitteet   


Uudenmaan liiton tavoitteet hallituskaudelle 2007-2011


Maakuntakaavan uudistaminen, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos julkistettu 2.2.2009


PARAS-hanke

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on suurin kunnallishallinnon ja -palveluiden uudistus Suomen historiassa. Kunnat toteuttavat uudistuksen yhteistyössä valtion kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä.
Uudenmaanliiton tietopaketti PARAS-hankkeen taustaksi (pdf, 676 kt) sisältää hyvää materiaalia mm. Kirkkonummen lukujen vertailuun muiden kuntien kanssa.

Linkit