Veikkolan vedet

Vesiensuojelu ja kalastus Veikkolassa

Kuntalaisaloite: Veikkolan rantaraitti kuntalaisten käyttöön

Vastaanottaja:  
Kirkkonummen kunta <kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi>

Kopion vastaanottajat: 
Puromies Merja <merja.puromies@kirkkonummi.fi>, Selin Erkki <erkki.selin@kirkkonummi.fi>

Päiväys:  20.9.2006 klo 14:44

Aihe: Kuntalaisaloite:
Veikkolan rantaraitti kuntalaisten käyttöön

Asemakaavaan on piirretty Lamminjärven eteläpään virkistysalueelle rantaraitti. Olemme huolestuneina seuranneet Veikkolan Lamminjärven rantojen asemakaavan mukaisten rantavirkistysalueiden tuhoutumista. Teimme 26.7.2006  rantakatselmuksen Lamminjärvellä ympäristösuunnittelija Merja Puromiehen kanssa. Tällöin totesimme seuraavaa:

• Puita on kaadettu rantavirkistysalueilta runsaasti ilman maisematyölupaa. Kaadettuja puita ja risuja on jätetty rantaraitille, jopa polulle. Puuston kaataminen on pilannut luonnontilaisen maiseman. Kuva 1 ja kuva 5.
• Luonnontilainen ranta on muutettu pelkäksi hiekkarannaksi. Kuva 2.
• Rantaa on laajalti ruopattu ja kaislikkoa niitetty. Kuva 3.
• Virkistysalueen poikki on rakennettu rantaan asti ulottuva aita, joka estää perinteisen rantapolun käyttämisen. Kuva 4.
• Rakennuksia on rakennettu ilmeisesti liian lähelle rantaa, jopa virkistysalueen puolelle. Tämä vaikeuttaa rantaraitin toteuttamista.

Jotta rantaraitin lisätuhot ja rantaraitin toteuttamisen vaikeuttaminen voitaisiin estää, tulee kunnan lunastaa pikaisesti asemakaavan mukaiset rantaviheralueet. Tämä toimenpide voitaisiin liittää käynnissä olevaan Lamminjärven venevalkama-alueen lunastustoimitukseen.
 
Veikkolan asukasmäärä kasvaa kunnassa nopeimmin ja paineet virkistysalueiden käyttöön lisääntyvät. Muuallakin Veikkolan alueella on vastaavanlaisia ranta-alueita, jossa rannan läheisyydessä asuvat ovat ottaneet yksityiseen käyttöönsä rantaviheralueita. Olisi tärkeää aloittaa alueiden lunastukset myös näillä muilla alueilla mahdollisimman pian.
 
Kunnan tulisi lisätä AINA näille alueille myönnettäviin rakennuslupiin maininta asemakaavan mukaisen ranta-alueen säilyttämisvelvoitteista ja hakkuukielloista tai oikeammin velvoitteesta hankkia maisematyölupa. Kunta voisi myös kieltää tällaisen ranta-alueen aitaamisen rakennusluvan ehdoissa.
 
Veikkolassa 21.9.2006
 
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry.

Kari Klemola, puheenjohtaja              Marjokaisa Piironen, sihteeri


Veikkolan Kyläyhdistys ry  Byförening i Veikkola rf

Raija Kari, puheenjohtaja                 Katriina Aatsalo, sihteeri

 

 

Kuva 1. Rantaraitilta kaadettu puita

Kuva 2. Rantaraitilta puut pois, tilalla hiekkaranta

Kuva 3. Rantaraitin ruopattu ranta

Kuva 4. Aita sulkee rantaraitin

Kuva 5. Rantaraitin maisema pilattu