Västerdalsbanan

Utsjö Järnväg:

 

Information om denna järnväg kommer snart

 

 

Malung – Brintbodarnes järnväg

 

Järnvägen byggdes år 1892 av Mora – Värnens aktiebolag, som år 1887 fick föra linjen Mora – Persberg, och kom även sedan att bygga bibanan mellan Brintbodarna och Malung. Banan byggdes genom ödemarker, men snart kom det att växa en del orter runt omkring banan. Den 28km långa sträckan invigdes utav Kung Oscar den andre, den 15 September 1892. Mora – Värnens järnväg (senare Inlandsbanan) stod klar redan år: 1891.

 

Banan var ifrån början tänkt att den skulle bli byggd via Äppelbo, med en direktanslutning till Vansbro. Men Äppebo-borna sade Nej till järnvägen. Anledningen var att dom kände till hur fort ett tåg kunde gå. Därför så valde man sedan att dra banan ifrån Brintbodarna via Bötåberget, vidare mot Hånäset och sedan till Malung.

 

Från början så gick det bara ett tåg, i varder riktningar. Det var persontåg och även gods som gick emellan Malung – Brintbodarna – Malung.

Resan tog ca en och en hav timme. I Brintbodarna så kunde man byta till tåg emot Vansbro – Kristinehamn, och tåg till Mora.

Mora – Värnens järnvägs tåg, möttes aldrig i Brintbodarna, utan i Van eller Vansbro. Skulle man därför åka vidare från Brintbodarna, så kunde väntetiden dröja upp till en och en halv timme.

 

På hela sträckan så fanns det 7 stationer:

1.    Brintbodarna

2.    Finnbodarna

3.    Löderån

4.    Bötåberget

5.    Öje, Hånäset

6.    Tyngen

7.    Malung.

 

 

Brintbodarna

 

Stationshuset, och rälsen emellan Mora – Kristinehamn finns fortfarande kvar.

 

Finnbodarna

 

Banan kom vart en realitet i Finnbodarna, då man fick en järnväg till byn.

 

Löderån

 

I Löderån fanns en torv – och tjäderfabrik, som växte till en rätt så stor industri. Det var år 1919 som Dalarnas torvströförening som anlade en torvströfabrik i Löderån. Då järnvägen fanns, så vart det riktigt full fart i fabriken.

 

Bötåberget

 

Efter Löderån så kom man till Bötåberget.

Lutningen upp till Bötåberget var svår. Den högsta punkten ligger 373 meter över havet. Det hände att godstågen fick lov att backa, för att sedan kunna ta sats för att komma över berget. I persontågen så fick passagerarna ibland lov att kliva av, och gå längst med tåget för att det skulle kunna komma upp till Bötåbergets tågstation. Stationshuset finns kvar än idag.

 

Öje, Hånäset

 

Vid Öje finns en grusgrop, där man tog grus till Järvägsbygget mellan Malung - Brintbodarna.

I denna grusgropp så har man även tagit grus åt den ny Järnvägen som sedan skulle gå

mellan Vansbro - Malung.

 

När Järnvägen drogs fram via Hånäset, så skänkte en del människor en bit

utav sina marker där drogs fram en bit. Detta ledde till att det så småningom

vart ett litet samhälle runt Öjes station.Statonen fick sitt

namn efter Öje Kapell som låg en bit därifrån.Dom som bodde

där fast var oftast människor som jobbade i sågverken

och fabrikerna.Även bakom stationen, vid en udde

så byggdes ett hus med 4:a våningar, som kallades för Öje villa. Villan

hade ett bageri, en butik och flera lägenheter.Butiken startade år 1899.

I butiken brukade folk

komma för att köpa varor, dit kom det folk ifrån både kolmilor

och folk som jobade längs banan. Affären lades ner efter

ca: 20år.

Och år 1905 kom ett sågverk till byn,

då bodde det ca:25familjer där. Skola fanns mellan 1917 och 1927.

 

Öje Station startade många förutsättningar. Man tyckte även att Malungs Centrum borde ha

legat här. Då det var fattiga tider, så började nu folk istället se ljuset vid horisonten

för framtiden, då man hade järnvägen. Men när 1:a världskriget kom, så grusades dessa förhoppningar.

 

För att man skulle kunna ta sig till och från Öje som låg vid Öje kapell, då stationen låg en bit utanför

det samhället, så fanns det en båt som gick på Öjesjön ifrån stationen. Men

hur ofta den gick, det vet man inte. Även gods som kom ifrån Malung som skulle

till Öje fraktades på båt, p.ga att det fanns för dåliga vägar mellan Malung och Öje.

 

Öje station är idag kvar, men idag har det blivit ett koloni, och dessutom så har även huset byggts

ut. När man passerat stationen, så fortsatte banan längs Öjesjöns steniga kant. Öje var

även banans ända mellan station. En rallare sägs ha försvunnit, och man påstod

att han hade flytt till Amerika. Men ett annat rykte påstod att han skulle ha slagits

ihjäl vid ett bråk, och senare begravts i banvallen längs Öjesjön.

 

 

Tyngen

 

Att man byggde en stationen vid sjön Tyngen, vart nödvändig då det bodde folk runt sjön,

och det var en del långa vägar till närmsta byar. Har ska det även ha funnits kolare, som

var beroende utav järnvägen.

 

 

Efter Tyngen, så kom tågen fram till sin sista anhalt, som är Malung.

 

Epilog

 

I början av 30 - talet byggs järnvägen Vansbro - Malung.

4 September 1934 Så binder man ihop en krans vid torv – och tjäderfabriken i Löderån, som man hänger upp

bufferten på det sista tågets sista vagn. Industrin läggs ned några år senare.  

5 September 1934 invigs järnvägen Vansbro - Malung.

 

Då den nya sträckningen invigs, lägger man ner järnvägen Malung - Brintbodarna.

Många industrier som funnits längs den gamla järnvägen hade ett par år tidigare flyttats

till större orter. Det fanns även i början 20 - talet en järnväg upp via Sälen till Särna.

 

 

December 1935 så är bandelen Malung - Öje riven, och man kan då åka med bil till

stationshuset.

 

Många i Malung såg nedläggningen med positiva ögon i Malung.

 

Västerdalsbanan har, under några etapper byggts om. Ibland så har den blivit förlängd - och en del gånger så har man rivit upp rälsen på en sträcka. Men historien börjar år 1905, då man byggde en järnväg som gick emellan Björbo - Repbäcken - Falun. Detta var en separat järnväg, men den lades ner mellan Repbäcken - Falun, och revs även upp år 1960.

I Björbo, så kunde man ansluta till tåg som kom ifrån Stockholm, Västerås och Ludvika. Denna järnväg kallades för Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar SWB, och stod klar för att sättas i trafik år 1904. Och tre år senare, så valde man att förlänga järnvägen till Vansbro.

Vid dessa tidpunkter, så fanns det ingen järnväg som gick emellan Vansbro - Malung. För att resande skulle kunnat ta sig till Vansbro ifrån Malung, så var man tvungen att tågen på Inlandsbanan emot Mora. Man fick hoppa av vid Brintbodarna som låg 3mil norr om Vansbro. Sträckan Brintbodarna - Malung, invigdes år 1892. Man fick alltid vänta i ca en och en halvtimme emellan tågen. Sträckan Brintbodarna - Malung, var besvärlig på vissa ställen. bl.a när ett skulle tåg skulle komma ifrån Malung, bl.a efter stationen vid Öje, som ligger ca: 2km ifrån Malung, låg ett berg, som hette "Bötå". Det var en del lutningar på en del ställen, vilket betydde att tågen hade problem med att komma över.

Ca: 10 år senare, lät man förlänga järnvägen ifrån Malung upp till Limedsforsen. Och år 1920, så stod även en Järnväg klar emellan Malung - Limedsforsen - Sälen - Särna. År: 1934, så lade man ner och rev upp järnvägen emellan Malung - Brintbodarna, p.g.a banans lutningar, som på en del ställen var kraftiga, och banans dåliga standard. Istället så byggde man nu en ny järnväg som nu gick direkt emellan Vansbro - Malung.

Vansbro blev vid förläggningen en järnvägsknut emot fyra olika riktningar. Man kunde åka till Stockholm, Särna, Mora och Kristinehamn. Det var Inlandsbanan som hade tågtrafik emellan Kristinehamn - Mora. Detta pågick ända fram till 1970 - talet, då järnvägen sedan lades ned.

Trafiken på banan var bl.a persontåg som kom ifrån Stockholm. Det var mycket turister ombord som skulle åka upp på semester i Sälens Fjällvärld. Men efter Sälen, så blev inte linjen upp till Särna så populär, vilket bidrog till ekonomiska problem, och överlämnades så småningom till staten.

Tillslut så valde man att lägga ner trafiken till Särna. Detta skedde under 1960-talet. Man rev även upp rälsen, men man gjorde ett undantag, och det var Malungsfors, som ligger ungefär en mil ifrån Malung, p.g.a av sågverket, som körde godståg därifrån.

År 2000 Gick sågverket i Malungsfors i konkurs, och därmed så lade man ner sträckan Malung - Malungsfors. 

 

Historiska år på Västerdalarnas järnvagar

1891: Mora - Värnens järnväg (senare Inlandsbanan) Kristinehamn - Vansbro - Brintbodarna - Mora står klar.

15 September 1892: Invigs bibanan Brintbodarna - Malung, av Kung Oscar den andre.

1899 : Vansbros nuvarande tågstation uppförs, den enda järnväg som finns är Mora-Värnens Järnväg (Inlandsbanan) Kristinehamn - Mora.

1904 : Västerdalsbanans första sträckning (Tillhörande Stockholm - Västerås Bergslagens järnvägar) byggs mellan Ludvika - Björbo - Vansbro.

1905 : Banans andra sträckning byggs mellan Falun via Repbäcken till Björbo byggs under namnet Falun - Västerdalarnes Järnväg. (FVJ) Detta var en enskild järnväg, och förknippades inte med Stockholm - Västerås Bergslagens Järnväg.

1934 : Järnvägen mellan Malung - Bintbodarne läggs ner och rivs upp, och en järnväg byggs emellan Vansbro - Malung.

4 September 1934: Sista tåget lämnar Löderån på bibanan Brintbodarna - Malung

5 September 1934: Den nya järnvägen Vansbro - Malung invigs.

December 1935: Så går det att åka bil på den gamla banvallen till Öje station.

1960 : Sträckan Falun - Repbäcken läggs ned, och rivs upp.

1969 : Trafiken på sträckan Malung - Särna lägs ned. Rälsen rivs även upp efter Malungsfors.

31 Augsti 1969: Sista dagen med persontrafik på linjen Mora - Vansbro - Lesjöfors, Lesjöfors - Vansbro - Mora (Inlandbanan).

1973 Året då Malungsfors stationshus rivs. Läs mer i arkivet

1973-1974 Västerdalsbanans sträckning emellan Särna - Sälen - Malungsfors rivs upp. Läs mer i arkivet

1974 : Godstågstrafiken ifrån Vansbro på Inlansbanan läggs ned.

1981: Stationsscenerna i filmen "Rasmus på Luffen" spelas in på Dala - Järnas tågstation.

1999: Stationsscenerna i filmen "Hälsoresan" spelas in på Björbos tågsstation.

2000 : Godstågstrafiken ifrån Malungsfors upphör.

2003 : Tåg i Bergslagen i sammarbete med SJ tar över persontrafiken, den nya tågtypen Itino sätts in i trafik 

2005: SJ lämnar över kontraktet på Tåg i Bergslagen till Tågkompaniet, som ännu idag är entreprenör på banan.

2007: Under våren ställs persontrafiken in mellan 1/3 - 15/4 p.g.a. problem med fordon. Inlandsbanan firar 100år i början utav sommaren, detta firas med att Grand Nordic kör ett jubileumståg ifrån Kristinehamn upp via Vansbro på Västerdalsbanan. Turen går sedan ner till Repbäcken igen, där dom sedan kör vidare upp till Mora och upp till Gällivare.

 

 

Västerdalsbanan idag

Persontrafiken finns fortfarande kvar på banan, och även godstågstrafiken är kvar. Banan är uppriven emellan Björbo - Ludvika, men banvallen är kvar.

Sträckan Malungsfors - Sälen - Särna är uppriven, och banvallen ägs utav olika vägföreningar. 

Sträckan Falun - Repbäcken är uppriven.

Stationer/Stop längst Västerdalsbanan är:

Persontågen startar i Borlänge.och beger sig först ut på Siljansbanan, efter ca: en halv mil, å svänger Västerdalsbanan av. 29km ifrån Borlänge så kommer man till banans första bemannade station, Mockfjärd. Efter Mockfjärd anländer tåget Dala-Floda, och sedan efter Floda, banans andra bemanade station Björbo. Efter Björbo så anländer man till Nås, där även gamla stationshus finns kvar, men dom är dock nedlagda. Efter ca: 10minuter anländer tåget till Dala-Järna. Stationen har gort sig känd för att man 1981 spelade in stationsscenerna i Rasmus op Luffen där. Nästa stop är Vansbro, som är banans tredje bemanade station. Där möts även den nedlagda Inlandsbanan mellan Persberg - Mora.

Efter Vansbro fortsätter tågen mot Malung, och nästa stop är Rågsveden, som ligger vid ett sågverk. Efter en korstund så kommer sedan tåget fram till Äppelbo. Efter Äppelbo kommer tåget fram till Yttermalung, där även den gamla stationshuset finns kvar, men den är dock nedlagd.

Efter en stund kommer tåget fram till Malungs Folkhögskola, och efter en kort stund anländer man till stationen vid Malungs Gymnasieskola, och sedan når man slutstationen Malung. Ifrån Malung fortsätter banan upp till Malungsfors. Ingen trafik förekommer mellan Malung - Malungsfors.

Här följer en avståndstabell., avstånden gäller ifrån Borlänge:

Mockfjärd: 29km

Dala-Floda: 41km

Björbo: 47km

Nås: 61km

Dala - Järna 74 km

Vansbro 85km

Rågsveden 96km

Äppelbo: 100km

Yttermalung: 115km

Malungs Folkhögskola: 127km

Malungs Gymnasium: 128½ km

Malung 129km

Malungsfors 139km