Umas - All Combat

PSD - Progressive Self Defense/ALL-COMBAT

REGLEMENT

ALGEMENE REGELS VAN EEN GOEDE LEERLING

1.  Iedereen betreedt de oefenruimte in de juiste oefenkledij.

 1. Het is een goede gewoonte om 10 min voor de les of op tijd aanwezig te zijn!
 2. De zaal of matten worden niet betreden met schoenen die buiten gedragen werden.
 3. Buiten de mat worden er schoenen gedragen.
 4. Houd de aandacht bij het programma tijdens de les, praat niet onnodig, en volg de instructies.
 5. Draag geen juwelen of horloges tijdens de training;
 6. Uw kledij (kimono) of t-shirt en broek moet altijd proper (gewassen en gestreken) zijn voor de training
 7. Zorg dat uw nagels van vingers en tenen proper en zonder scherpe kantjes zijn (best ook zo kort mogelijk). Zorg ook altijd voor een goede algemene persoonlijke hygiëne.
 8. Kauw geen kauwgum of eet geen ander snoep.
 9. Bij het begin of het einde van een oefening zal men steeds uit beleefdheid en respect voor de tegenstander, zijn partner groeten.
 10. Als u gevraagd wordt om ergens te gaan staan, ga er dan zo snel mogelijk heen, slenter niet.
 11. Ga niet voor, maar achter iemand door op de tatami (mat).
 12. Als u even moet wachten op iets, ga dan fatsoenlijk staan of zitten en ga niet tegen een muur leunen
 13. Als u voor het einde van de les weg moet, laat dat dan vooraf aan de lesgever weten en vraag toestemming om de les te beëndigen.
 14. Als u te laat komt, buig dan, ga op je knieën zitten langs de kant en wacht op toestemming van uw sensei (meester) of sempai (assistent – hoogst gegradueerde leerling) om mee te doen. Doordat u gaat neerzitten, merkt de leraar dat er iemand bij de groep gekomen is.
 15. Men zwijgt en luistert als de leraar iets aan het uitleggen is. Vragen kunt u stellen wanneer de leraar na de uitleg vragen wenst te beantwoorden of wanneer hij tijdens het oefenen bij u langs passeert om u te corrigeren of te helpen.
 16. Als u de dojo (oefenzaal) moet verlaten (bv omdat u zich ziek voelt) vraag dan toestemming aan de leraar.
 17. Buig elke keer als u van partner verwisselt, naar beide partners.
 18. Buig ook elke keer voor u het gevecht (opnieuw) begint.
 19. Als u moe wordt probeer dan toch zo goed mogelijk mee te doen
 20. Als u gevraagd wordt om te tellen, doe dat dan luid en duidelijk in de taal die u het beste kent.
 21. Bedank de leraar of assistent altijd voor zijn/haar hulp.
 22. Geef nooit kritiek op de leraar en corrigeer hem/haar ook niet.
 23. Voor de training en na de training dient men zich op te stellen in lijn voor de groet. De hoogst gegradueerde leerling staat eerst in de rij links tegenover de leraar. De nieuwe leerlingen sluiten aan uiterst links. De lijn wordt bepaald juist achter de rode mat in de dojo.
 24. De groet wordt serieus en op een beheerste en correcte manier uitgevoerd.
 25. De groet is een aankondiging van het begin van de les of een einde van een les met wederzijds respect naar de leraar en uw medeleerlingen. Het is een teken dat je zich gaat gedragen volgens de regels van het budo of dojo etiquette.
 26. De groet wordt uitgevoerd in correcte kledij met  t-shirt in de broek gedragen of met de kimonovest toe en de gordel correct gedragen.
 27. Het corrigeren van uw kledij voor de groet gebeurd op een discrete manier, u kunt een stap achteruitzetten en zich bijvoorbeeld omdraaien om een t-shirt in de broek te steken of gordel toe te knopen.
 28. Op het einde en begin van iedere oefening die uitgelegd wordt door de trainer stelt men zich op in één zijde in lijn. Eventueel kan er ook gevraagd worden van de lesgever om neer te zitten zodanig dat iedereen een goed overzicht heeft van wat er wordt getoond of uitgelegd. Soms blijft men ook ter plaatse staan om tijd te winnen.
 29. Als u een kiai geeft doe het dan luid en duidelijk: zo krikt u de spirit van de hele dojo op, maar zeg zeker niet "kiai" (veel gebruikte kiai's zijn "ya" of "ei")
 30. Maak geen misbruik van uw kennis van gevechtskunsten buiten de lessen.
 31. Volg de regels van de gewone (alledaagse) etiquette.
 32. GSM wordt tijdens de les uitgeschakeld, tenzij tijdens permanentie bij een speciaal beroep. U informeert de leraar wanneer u van permanentie bent.
 33. Probeer de leraar te verwittigen als u te laat zal komen via mail / telefoon of de les ervoor. Maak er geen gewoonte van om telkens te laat te komen. Een opwarming is noodzakelijk voor iedere fysieke inspanning.
 34. Heb respect voor uw trainingspartner en oefen veilig.
 35. Blijf beheerst in alles wat u doet.
 36. Train met iedereen. Dus ook met iemand die u misschien niet aardig vindt.
 37. Tijdens de lessen moet u alle sieraden (kettingen, oorbellen, piercings, ringen enz ...) afdoen. Ook dit wordt weer gedaan om verwondingen bij elkaar te voorkomen. Er is ook nog de mogelijkheid om oorbellen of juwelen af te plakken.
 38. Van en naar de mat dient u slippers of schoenen te dragen zodat u niet met blote voeten van en naar de WC of de douche gaat en met smerige voeten de mat weer opkomt!
 39. Budo is een gevechtsdiscipline, maar ook een kunst. Dat wil zeggen dat u goed moet luisteren en kijken naar wat de leraar vertelt en voordoet! Probeer geen technieken uit die u niet krijgt aangereikt door de leraar! Oefen alleen de aangeboden leerstof. Dus niet zomaar iets anders doen of op eigen houtje andere technieken toepassen. De aanwijzingen of oefeningen van de leraar of lesverantwoordelijke worden zonder tegenspraak aanvaard.

 

 1. Als u traint of oefent met iemand of een beginneling die de uit te voeren oefening niet beheerst of kent, geef dan enkel uitleg als u zelf de techniek volledig beheerst.

Vraag aan de leraar om de techniek uit te leggen aan betrokkene en probeer niet zelf iets uit te leggen waar u niet zeker van bent! De lesgever kan een leerling verder gevorderd dan u bij u plaatsen om te oefenen. Een leerling met een hoger level dan uzelf kan u corrigeren bij basis bewegingen.

 

 1. De dojo is er in de eerste plaats voor praktische oefening. Onderlinge discussies op de tatami (=mat) zijn niet bevorderlijk voor de training. Soms wordt wel gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Maar als u wenst iets te vragen of u hebt verder uitleg nodig, geef dan aan door middel van uw hand op te steken dat u iets wilt zeggen of vragen.

 

 1. Als er iets wordt uitgelegd of gedemonstreerd wordt, neem dan een beleefde houding aan. Sta niet met uw benen open en armen gekruist, dat is eerder een afwijzende en uitdagende houding. Hand in de zak en vinger in de neus is geen voorbeeldige houding
 2. Tijdens het verblijf in de oefenruimte (dojo) zal men zich gedragen volgens de regels van het budo. Budo is vrij vertaald zoiets als de weg van de Japanse Krijgskunsten/vechtsporten. Men noemt het ook wel met de term Bushido. Dit betekent vrij vertaald zoiets als De weg (do) van de Krijger (Bushi).
 3. In de dojo wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen. Dus vooral niet luidruchtig roepen of schreeuwen. Maar oefen wel altijd met plezier. Een positieve instelling (enthousiasme, vreugde) wordt op prijs gesteld. Een goed humeur meebrengen naar de training is altijd een positieve instelling en bevordert de aangename sfeer in de dojo.

 

 1. Iedereen helpt mee om de dojo voor aanvang van de training in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen indien u dat gevraagd wordt. Initiatief nemen waar het nodig is en een handje helpen zal veel tijd besparen bij het klaarzetten of wegstoppen van materialen in de materiaalbak.

 

 1. Er wordt verwacht respect te hebben voor de materialen die gebruikt worden van de club (bokshandschoenen, stootkussens, trainingsmessen, stokken, muziekinstallatie, ...). Het materiaal dat u zelf aankoopt en gebruikt zal u ook met respect behandelen tijdens de trainingen en niet laten rondslingeren in de dojo, maar steeds langs de kant leggen wanneer het niet gebruikt wordt.

 

 1. Tijdens de les of training wordt de mat niet voortdurend en zonder toestemming van de leraar verlaten. De leraar zal u zelf vermelden wanneer er een drinkpauze is.
 2. Als u, na de algemene klassikale instructie van de leraar, met iemand wilt oefenen, maak dit dan duidelijk met een buiging naar de persoon toe. Deze uitnodiging behoort, eveneens door middel van een buiging, door iedereen zonder tegenspraak of afwijzing te worden aanvaard.
 3. Indien u iemand nog niet kent is het beleefd om bij het buigen voor de oefening u voor te stellen met uw naam.
 4. Profiteer niet van een fysiek zwakkere persoon als u met hem moet oefenen, maar help hem eerder dan hem voortdurend te overmeesteren.
 5. Als iedereen de regels van de dojo etiquette probeert na te leven, zal de les aangenaam, gedisciplineerd en in harmonie kunnen beleefd worden. Zonder respect en naleven van deze basisreglementen is het moeilijk een veilige en aangename les te volgen.

Indien er iemand aangeduid wordt om als vervanger les te geven wordt die persoon op het moment van de lessen aanzien als trainer. Deze persoon kan ook iemand zijn van buiten de organisatie PSD. De persoon die aangeduid wordt krijgt gerichte toelichting in wat hij zal geven. Hij is op dat moment neutraal en is geen meerdere in graad dan de leerlingen.

 1. De vervangende lesgever is niet noodzakelijk een gegradueerde in het PSD programma, maar wel iemand die gevraagd wordt om in zijn systeem of kennis les te geven. Hij wordt gevraagd in vertrouwen door de plaatselijke hoofdlesgever om de les te verzorgen en in goede banen te leiden. Tijdens de les krijgt hij de volledige steun van de leerlingen en wordt er wederzijds respect verwacht. Onregelmatigheden door lesgever of leerlingen wordt via de gepaste kanalen vermeld aan de hoofdleraar.
 2. Commentaren over het programma of manier van lesgeven van initiators of instructeurs wordt rechtstreeks met de betrokkene onderhandeld en wordt in geen enkele vorm met andere personen gedeeld.
 3. Ongepast gedrag in gelijk welke vorm door meningsuiting tijdens of na de les wordt niet getolereerd in bijzijn van anderen.
 4. Iedere vorm van afbraak van de organisatie zowel mondeling of via schrift wordt via een tuchtcommissie behandeld.
 5. De kledij van de club en graad wordt enkel gedragen tijdens onze lessen en seminaries, stages en workshops georganiseerd door onze PSD afdelingen of in samenwerking met andere organisaties. Het is niet verplicht uw graad te dragen.
 6. De kennis van het programma wordt niet doorgegeven aan andere clubs buiten het PSD, zonder toelating van uw plaatselijke leraar in samenspraak met de hoofdleraar.
 7. Leden kunnen een bepaalde tijd geschorst worden en ook definitief indien er regelmatig inbreuken op de reglementen worden gepleegd.
 8. Graden, titels en identiteit binnen de organisatie kunnen afgenomen worden door de hoofdleraar, die meestal voorafgaand een commissie heeft samengesteld met de bestaande erkende leraren uit de andere clubs van PSD of UMAS.
 9. Vanaf level 3 initiator kan men een groep leiden of een afdeling beginnen in het PSD. Indien u nog niet in het bezit bent van een level en u wenst een groep te leiden in een bepaalde gemeente wordt er vereist dat u de cursus opleiding initiator volgt bij uw leraar (minstens advanced instructor). De leraar zal u vermelden welke technieken en principes mogen gegeven worden in uw afdeling.
 10. De verantwoordelijke leraar van een leerling-initiator kan controle uitoefenen tijdens de lessen die door de groepsleider gegeven worden. Een groepsleider is een persoon die in opleiding is en al een kleine groep traint in de technieken dat hij kent.
 11. Alle leraren (advanced) die bevoegdheid hebben in het programma van PSD moeten wel nog actief bezig zijn in hun club met het programma PSD en regelmatig de stages en workshops volgen.
 12. Alle opmerkingen en bedenkingen van het reglement kunnen vermeld worden rechtstreeks aan het bestuur van de club.
 13. De reglementen zijn nooit compleet. Er komen jaarlijks artikelen bij. Omdat er regelmatig misverstanden gebeuren over bepaalde gedragingen en gebeurtenissen tijdens de les en erna.

 

THE RED LINE

STUDENT LEVEL 2

STUDENT LEVEL 3 - INITIATOR

title

Click to add text, images, and other content