Styret 2018

 

Leder:  Kristin Berg, Tlf. 48114973  E-post

 

Nestleder og Hjemmesideansvarlig: Robert Gabrielsen, Tlf. 95893397  
                                     

Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Tlf. 48286951  E-post       
                                     

Sekretær: Margot Fiske Hokstad                   marho@trondelagfylke.no                

Styremedlem: Monica Moen Kvenset  

 

 

1. Vara: Birgit Fiske Hokstad

2. Vara: Sigrid Meese Satchwill


Welcome

Recent Photos