World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Zajímavé lokality v ČR

Na této stránce jsou informace o některých lokalitách v České republice, kde je možno nalézt v první řadě masožravé rostliny. Objevují se zde však i informace o lokalitách, které jsou zajímavé i svým vzezřením, jinou vzácnou květenou nebo živočichy, případně svým krajinným vzhledem. Ty které jsou normálně veřejně známé a přístupné, jsou níže označeny přesně, ty které patří mezi přísně chráněné, nebo ne tak známé, nejsou blíže lokalizovány z důvody ochrany jejich statusu a zachování původního stavu včetně rostlinných a živočišných společenstev.

Je nutno podotknout, že informace se zde objevují jen o těch lokalitách, které jsem skutečně osobně navštívil.
 
Nejznámějšími lokalitami výskytu masožravých rostlin v České republice jsou pravděpodobně Šumava, Českolipsko, Jeseníky, Třeboňsko, Beskydy, případně další.
 
Masožravé rostliny pronikají i do oblastí "uměleckých". Tato "lokalita", mimo jiné s mucholapkou podivnou, je k nalezení na jedné zajímavé autobusové zastávce v centru města Liberce.

Beskydy

 

Beskydy jsem dlouho opomíjel přesto, že nejsou z mého bydliště příliš vzdálené (kolem 80-90 km). Bylo to asi hlavně tím, že mi chyběly kontakty a nebo i bližší informace o výskytu masožravých rostlin v této oblasti. Díky Honzovi Flískovi se mi však podařilo navštívit 6 velmi zajímavých lokalit s bohatou a různorodou květenou a výskytem masožravých rostlin, orchidejí a místních endemitů. Vzhledem k malé rozloze lokalit a tím i možnosti zničení přírodního prostředí nezvanými návštěvníky neuvádím v textu žádné informace o bližší poloze lokalit. INFORMACE A FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE.

 

Jeseníky

V Jeseníkách se mi podařilo navštívit prozatím rašeliniště / vrchoviště na Skřítku, Rejvízu a lokalitu Šerák-Keprník. Moje zážitky naleznete na TÉTO STRÁNCE. Minimálně však ještě dvě další lokality mne zajímají pro výskyt tučnic.

 

Šumava

Na Šumavě se mi prozatím podařilo navštívit pouze tři lokality s masožravými rostlinami. Všechny tyto rezervace jsou veřejně přístupné. Jde o Jezerní, Tříjezerní a Chalupskou slať. INFORMACE O TĚCHTO LOKALITÁCH NALEZNETE ZDE, stejně jako obecné informace o šumavských rašeliništích a slatích.

Jablonecko, Českolipsko, Dokesko

V rámci naší dovolené v červenci 2008 jsem navštívil několik lokalit masožravých rostlin. Vzhledem k tomu, že jsme byli ubytováni v penzionu pod Ještědem, připadaly v úvahu samozřejmě nejbližší lokality. Díky Zdeňkovi Aksamitovi a jeho typům jsem navštívil tři lokality sám a další tři lokality přímo se Zdeňkem. Lokality měly pestré rostlinné zastoupení a pominu-li i nemasožravé rostliny, z nichž mnohdy nejzajímavější byly české orchideje, mohl jsem spatřit několik druhů masožravých rostlin v čele s Pinguicula bohemica, Pinguicula vulgaris, Drosera intermedia, Drosera anglica a samozřejmě Drosera rotundifolia. Tato oblast je velice zajímavá a tak bych se za nějakou dobu chtěl do této oblasti, ale třeba také do Jizerských hor, vrátit.

INFORMACE A FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH LOKALIT NALEZNETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:

1) Rašeliniště pod Bezdězem (Dokesko)

2) Rašeliniště a slatina (Jablonecko)

3) 3 lokality Pinguicula bohemica (Českolipsko)

 

Velká Británie - Birdoswald

Tuto lokalitu jsem navštívil spíše omylem nebo náhodou při naší dovolené v Británii v září 2008. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl také vidět něco památek, vyrazili jsme mimo jiné i na prohlídku Hadriánova valu na pomezí Anglie a Skotska. Nedaleko bývalé římské pevnosti Birdoswald jsme na svahu narazili také na masožravé rostliny Pinguicula vulgaris.

VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE.

 

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.