World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

Regnellidium diphyllum (dvoulistá - podle zajímavě rozděleného listu na dvě jako by oddělené poloviny)

Tato rostlina patří do monotypického rodu kapradin Marsileaceae. Jediným žijícím druhem v současnosti je právě Regnellidium diphyllum (dvoulistá). Pochází z JV Brazílie a přilehlých oblastí Argentiny. Kapradina je podobná příbuznému rodu Marsilea, ale narozdíl od něj nemá čtyřlaločné ale jen dvoulaločné listy. Rostlina bývá někdy pěstována v akváriích a je to také jediná nekvetoucí rostlina, která produkuje latex.

V křídových ložiscích na východu USA byl nalezen prehistorický příbuzný této rostliny, který dostal název Regnellidium upatoiensis.

Rostlinu pěstuji v malé, uměle vytvořené "nádržce" z průhledného plastu s něco málo substrátem (rašelina, perlit) a zaplavené vodou, momentálně v pokojové vitríně a při umělém osvětlení. Moje zkušenosti s pěstováním jsou však teprve na začátku.


Typické, dvoujlaločné listy, které daly rostlině jméno (vlevo) a oddenek uložený v substrátu


Trs rostlin umístěný v plastové nádobce, ještě před zaplavením vodou

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.