World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Pinguicula moranensis "Molango" (dříve uvedena do kultivace jako sp. ANPA)

Doposud vědecky nepopsaná skupina tučnic. Do kultury rostliny uvedena Andrejem Pavlovičem (SK) (odtud zatímní název ANPA), který také rozlišil 4 kultivary označované písmeny A, B, C a D, a Janem Flískem. V mé sbírce se nachází kultivary A a C. O výskytu mi není známo více informací mimo to, že tato skupina tučnic se vyznačuje značnou variabilitou jak ve velikosti a barvě květů tak i růžic.

UPDATE po cestě do Mexika naleznete na konci této stránky!

Podle posledních informací se jedná o další klony jednoho z nejrozšířenějších druhů tučnic a to P. moranensis. Vzhledem k místu výskytu jim byl dán přídomek "Molango", podle města ca 15 km vzdáleného. Lokalita je však ve skutečnosti blíže k městečku Eloxochitlán.

Podmínky pro pěstování totožné s jinými běžnými mexickými tučnicemi, např. P. moranensis.

Zpřesnění výskytu jednotlivých klonů dle Andreje Pavloviče a s laskavým přispěním Honzy Flíska, kliknutím na odkazy níže zobrazíte přímo mapy výskytu:

Pinguicula sp. ANPA A - Eloxochitlán, stát Hidalgo (Mexiko)
Pinguicula sp. ANPA B -
Eloxochitlán, stát Hidalgo (Mexiko)
Pinguicula sp. ANPA C -
Eloxochitlán, stát Hidalgo (Mexiko)
Pinguicula sp. ANPA D - mezi městy Toluca a Temascaltepec, stát Mexiko (Mexiko)
- ????
, dle pozorování v přírodě by všechny klony měly pocházet ze stejné lokality!!! (Kastner, 2009)

 

Pinguicula moranensis (sp. ANPA kultivar A) 
 U klonu "A" je květ jasně bílý, s výraznými fialovými skvrnami, trubka velmi krátká, rychle se zužující a přecházející do dlouhé a tenké ostruhy, která kopíruje prohnutí květního stvolu...
 
Listy této tučnice jsou podlouhle oválné, jejich obvod relativně výrazně červená
 
Klon "A" je výrazný svými bílými květy s fialovými skvrnami ve středu

 

Pinguicula moranensis (sp. ´ANPA´ kultivar C)


Zimní růžice P. ANPA ´C´


Dospělá rostlina s protáhlými listy (vlevo) a rozvíjející se letní růžice při venkovní kultivaci (vpravo)


Květ této tučnice je světle fialový s výraznými fialovými skvrnami kolem středu květu, krátká zužující se trubka, dlouhá a prohnutá, tenká ostruha...

Růžice: zimní i letní růžice
Substrát: používám svůj nejobvyklejší substrát pro mexičanky = směs rašelina, křemičitý písek, perlit, vápnitá složka poměr 1: 1 : 1 : 1
Světlo: polostín
Zálivka: od jara do podzimu vlhký substrát, na zimu nechat vyschnout
Letnění: rosliny zvládají dobře letnění v bezmrazovém období, jsou vitálnější a ne tak choulostivé, pozor při přechodu ze zimní kultivace, nutno nechat rostliny přivyknout, teplu, rozdílu teplot, případně vyššímu světelnému toku
 
 
 
Mexiko -mezi Molangem a Eloxochitlánem, stát Hidalgo, 1746 m. n. m.


Horský masiv mezi městy Molango a Eloxochitlán v Mexiku ve státě Hidalgo, lokality výskytu tučnic komplexu ANPA (P. moranensis), lokalita výskytu je rozsáhlá, počty tučnic zde dosahují tisíců kusů, naštěstí není lokalita (jako většina mexických) příliš dobře přístupná a tudíž relativně bezpečná, rozhodně místní obyvatelé nemají ani potuchu, že zde nějaké masožravé rostliny rostou a tučnice jsou pro ně sice známé, ale bezvýznamné - nevyužitelné rostliny, dokonce nemají ani žádné vlastní nebo obecné místní názvy...

 
Obrovské populace těchto tučnic se vyskytují na obrovských kolmých vápencových masivech, místy přístupných pouze ze "silnice" (dirty road)

 
Část populace má výrazně purpurově zbarvené růžice, listy jsou částečně protáhlé

 
Variabilita květů i samotných růžic je zde téměř bezbřehá

 
Tučnice na skále rostly na vlhčích místech, na místech s průsaky, v erodovaném či živém a prosperujícím mechu....

 
Čtyři různé barevné odstíny květů těchto tučnic (variabilita však byla daleko větší)

 

 
Různobarevné listové růžice, variabilita stejně velká jako u barev a vzorů květů

 
Zcela bílý klon (vlevo) a jedna z typických rostlin...

Okolní vegetace - orchideje, begónie, agave atd.

 
Kdo z vás najde na snímku vpravo tučnice, je vítěz...i v takovémto prostředí, naprostém stínu za travinami a křovisky, rostla část těchto tučnic.

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

903 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.