World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

Pinguicula primuliflora Wood & Godfrey – tučnice prvokvětá (eng: southern butterwort - tučnice jižní)Rostliny z vlastní sbírky (vlevo původem od RNDr. Studničky, vpravo od Martina Dančáka), původní velikost rostlin při obdržení.

 

Obdivuhodný květ rostliny

 

 Stejné rostliny jako na horních snímcích o ca 3/4 roku později a po několikerém množení, na snímku vpravo je potom vidět další vznikající malou rostlinu, jako jakýsi výčnělek/pupen na levém dolním listu

 

Další z tučnic s jednotvarými růžicemi. Vázána na teplé a dostatečně vlhké oblasti jihu USA (viz rozšíření). Preferuje mírně kyselou půdu bez obsahu živin. Ideální teplota je mezi 10-30 °C. Snáší bez viditelné újmy i teploty kolem 35 °C. Přežije i nižší teploty kolem 0 °C nebo i mírně pod ni, ale vzhledem k tomu, že nevytváří sukulentní zimní růžici, musí se uchránit od přímých mrazivých větrů. Rostlina se však při nízkých teplotách zredukuje pouze na růžicové jádro a potřebuje delší dobu na regeneraci.

Vyskytuje se ve vlhkém prostředí kolem vodních toků a nádrží, případně i na sušších místech, která však bývají občas zaplavována vodou. V takovémto prostředí jsou však rostliny menší.

 

Rostliny z vlastní sbírky (vlevo) a opravdu krásné exempláře v Botanické zahradě Liberec (vpravo)


V kultuře je ideální substrát s dobrou drenáží, v tomto případě například rašelina s perlitem v poměru 1 : 1, případně s příměsí písku. Permanentní zálivka, stále vlhký substrát.

Růžice dosahuje rozměrů 4-16 cm. Listy jsou světle zelené, podlouhlé, na konci zakulacené, široké kolem 2 cm. Květní stvol dosahuje výšky 8-15 cm. Květy jsou fialové, růžové nebo bílé.

Rozmnožování je relativně jednoduché (nepohlavní), protože na koncích listů, doléhajících na substrát se vytváří malé rostlinky, které stačí nechat zakořenit a následně je lze oddělit jako samostatné jedince.

Trvalka

Rozšíření: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi

 

 Kvetoucí rostlina

 

Při vlastním pěstování jsem zjistil, že drenáž není příliš potřebná, dobře tyto rostliny prosperují v čisté rašelině nebo rašelině s pískem a perlitem. Respektive se zdá, že nejsou na substrát nijak enormně náročné. Mají rády opravdu vysokou hladinu vody, snášejí i zaplavení. Teploty udržuji celoročně kolem 25 °C a dosvěcuji na 14 hodinový světelný den a to i v zimě. Pěstuji je ve vitríně s láčkovkami a dalšími rostlinami (např. genlisejemi). Rostliny nádherně kvetou, P. primulifloira má několik barevných variet květu. Velice snadno se množí mladými rostlinami, které spontánně vyrůstají na okrajích listů starších rostlin.

 

 

 Fialovo bílá varianta květu P. primuliflora, květ je nádherně vykrajovaný, poměrně široký, částečně podobný např. P. ionantha, trubka široká žlutá s červenou žilnatinou, ostruha velice krátká
Tato tučnice je snadno pěstovatelnou rostlinou při zachování základních životních podmínek - světlo, vlhko, teplo...pěstuji ji ve vitríně s láčkovkami

 
Kvetoucí rostliny jsou opravdu skvostné

 
Květ této tučnice je tvarově i barevně výrazný, vpravo detail vnitřního uspořádání květu

 

Detaily široké květní trubky a krátké ostruhy, na květní trubce je zřetelná výrazná žilnatina

 

 

Pinguicula primuliflora ´Rose´ - japonský kultivar základní formy, vyznačující se plnými, růži podobnými květy. Rostlina je sterilní a je možno ji množit pouze vegetativně. Rostlinu na fotografiích níže mi věnoval RNDr. Miloslav Studnička, ředitel BZ Liberec. Nakonec však po relativně krátké době odešla na hnilobu.
Pinguicula primuliflora ´Rose´ se liší od klasické formy svým mnohočetným květem (tzv. plnokvětá varianta), jde vlastně o geneticky nepovedenou rostlinu, přírodní odchylku. Květ je na tučnici opravdu nezvyklý a podobný květu růže, odtud i anglický přívlastek k druhovému jménu - ´Rose´ = růže.
 
 
 Toto už jsou další získané rostliny, tentokrát od Kamila Páska, které jsou mnohem vitálnější; vlevo velikost původních dvou rostlin při jejich získání, ostatní snímky jsou přesně po roce...
 Z původních dvou rostlin vznikly během roku další tři nové, tedy množení relativně úspěšné. Způsoby pěstování viz výše u klasické P. primuliflora.
 

Foto Copyright © Jan Flísek (http://jflisek.carni planta.com/)
 

Přírodní lokality

Zajímavé fotografie z přírodních nalezišť Pinguicula primuliflora v USA mi poskytl Honza Flísek. Jsou připojeny níže. Je velice zajímavé srovnat přirozené přírodní podmínky na lokalitách s tím, jak jsou tyto rostliny pěstovány v kultuře. Možná, že nám pěstitelům mohou alespoň něco naznačit. Travnaté, podmáčené lučiny s rozvolněným borovicovým lesem. Rostliny vyhledávají nejmokřejší místa a mnohdy bývají po nějakou dobu částečně a nebo zcela zaplaveny.


Foto Copyright © Jan Flísek (http://jflisek.carni planta.com/)

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.