World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

Pinguicula albida - Wright ex Griseb. (tučnice bělavá)

Tato tučnice je domovem v západní části Kuby. Stejná oblast jako je zaznamenán výskyt Pinguicula filifolia. Roste také v horských oblastech mezi Pinar del Rio a Havanou (podle Paula Teplea), zvláště na říčních březích a využívá různé druhy větší vegetace jako zastínění. Rostliny rostou často ve stínu mladých palem v celých koloniích nebo skupinách, pod většími stromy je však již nenajdeme.
V přírodě se P. albida chová jako letnička, krátkověká rostlina, prosperující pouze v období dešťů a vysoké vzdušné vlhkosti. Podle informací, které jsem získal od Martina Spousty (a ten od Dr. Studničky), je rostlina schopna se chovat jako víceletá rostlina díky tomu, že při pěstování není vystavena tak extrémním a suchým podmínkám jako na přírodních lokalitách.
Roste na vrstvách křemičitého písku, které pokrývají spodní vrstvu půdy tvořenou tmavou rašelinnou půdou.


Stále zelená růžice Pinguicula albida, rostlina je vhodná k pěstování v pokojových vitrínách díky vyšším nárokům na teplotu (i 35 °C a více) a vzdušnou vlhkost (kolem 80% RVV)
U starších rostlin se postupně růžice zvedá od substrátu


Vyvíjející se poupě. Dobře patrný je také sekret vylučovaný na povrchu listů i na květním stvolu ve značném množství, vpravo potom rozvinutý květ s velkým množstvím pylu viditelného na tyčinkách


Květ P. albida mne upoutal svou osobitou krásou, nejen čelní pohled, ale i pohled z boku na krátkou, stočenou ostruhu se zesíleným koncem a nebo pohled zezadu na rovnoběžné pruhování na květní trubce stojí za to


Celkový pohled na kvetoucí rostlinu, zde je vidět poměr průměru růžice, výšky květního stvolu a velikosti květu


Zajímavým způsobem se u této tučnice pravděpodobně rozšiřují semena, u většiny tučnic totiž zůstává stvol s utvářejícím se semeníkem vzpřímený, či jen mírně vyosený, ale u Pinguicula albida jsem pozoroval vždy po odkvetení a úspěšném opylení, že nově vyrůstající listy tlačí na květní stvol a ohýbají ho tak, až je tento rovnoběžný s okolním terénem a jen semeník je nad ním mírně vyvýšen, připadá mi to, že se takto rostlina rozšiřuje do svého okolí a zároveň tak daleko, aby se semena nedostávala do styku či blízkého okolí mateřské rostliny

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

903 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.