World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

Paepalanthus bromelioides

Rod Paepalanthus je blízce pøíbuzný broméliovitým. Má s nimi podobnou èi témìø stejnou morfologii - stavbu. P. bromelioides je domovem v Brazílii v oblasti Cerrado (Gran Sabana), kde také roste masožravá bromélie Brocchinia reducta. Možná i z tohoto dùvodu se vynoøují spekulace, že i P. bromelioides by mohl být masožravou rostlinou, vzhledem k tomu, že se v nádržkách s tekutinou kyselé povahy, které se vytváøí u báze listù, nachází èasto uhynulý hmyz. Není však potvrzeno, že by Paepalanthus aktivnì èi pasivnì využíval možné živiny z tohoto hmyzu. Z tohoto dùvodu je jeho masožravost jen èistì spekulativní.

Rod Paepalanthus však z drtivé většiny tvoří nemasožravé druhy, některé z nich naleznete níže.


Paepalanthus costaricensis


Paepalanthus costaricensis


Paepalanthus sp.


Téměř permanentně tento druh Paepalanthus sp. kvete kulovitými květy na dlouhých "stopkách"

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.