World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Tištěné zdroje informací

V dnešní době není problém, díky internetu, nalézt mnoho zajímavých, důležitých a nebo potřebných informací. Stačí si jen sednou a hledat a hledat. Přesto není špatné mít k dispozici i další zdroje, třeba v papírové formě, hned po ruce a pokud jsou psány odborníky a doplněny jak návody na pěstování, tak popisem lokalit a samotných rostlin, včetně mnoha barevných fotografií, je to i pěkný doplněk každé knihovny nebo pracovního stolu amatérského pěstitele masožravých rostlin.
Mimo internetu a knih je možné v České republice také získat specializovaný časopis o pěstování masožravých rostlin, který vydává společnost Darwiniana (získat ho ovšem mohou pouze její řádní členové ovšem pouze pokud jste členy společnosti).

Na následující stránce naleznete některé možné tištěné zdroje informací - jak starší tak i novější. Z pochopitelných důvodů se ve většině jedná o české zdroje, které jsou tak pro většinu pěstitelů přístupné hlavně díky použití srozumitelného jazyka.

Časopisy

 

 

"Masožravé rostliny"

Nejnověji vydávaný (2007)  a nejzajímavější časopis o masožravých rostlinách, v současné době s nejvyšší kvalitou obsahu a šíří zaměření. Časopis vydává CCPS o. s. - Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin, která sdružuje dlouholeté pěstitele i nadšence a která spolupracuje s rozsáhlým počtem tuzemských i zahraničních odborníků v oblasti botaniky a ekologie nejen rostlin masožravých (USA, MEX, BRA, PL, CZ, DE, JP...) a využívá právě i kontaktů, které za dlouhé roky její členové po celém světě dokázali navázat.
Časopis mohou získat pouze řádní členové společnosti, pro které je také primárně vydáván.


 

PEL - MEL o masožravých rostlinách
vytiskl Petit Print Třebíč, náklad 2000 ks

Tento časopis formátu A5 byl vytištěn na podobném papíře jako APMR, na rozdíl od tohoto časopisu byly však články v něm uveřejněné byly překlady článků ze zahraničních časopisů zabývajících se problematikou masožravých rostlin. Mám pouze jediné číslo a to 1/91 a nejsem si jist, zda vyšla nějaká další čísla. Pokud ano a někdo z vás je vlastní, rád odkoupím a nebo uvítám i kopie či skeny. Na vydávání časopisu se podíleli Ing. Rostislav Novák, Anna Nováková a Zdeněk Žáček. 

APMR - Amatérské pěstování masožravých rostlin
tisk JZD Kožichovice, Agrodat Jindřichův Hradec, Tiskařské práce offset - Jiří Litera, původní cena prvních čísel 20Kčs, počet výtisků se pohyboval v rozmezí 500-1500ks

Časopis vycházel od roku 1990 do roku 1995, dnes se dá sehnat buď doma u některých pěstitelů, nebo v knihovnách jednotlivých společností. Formát A5, 60 stran informací pěstitelů pro pěstitele, téměř samizdatové vydání, doplňováno ručně malovanými kresbami. Některé informace zastaraly, ale mnoho se dá použít i dnes, případně vhodné pro srovnání různých pěstitelských postupů a také pro porovnání informací.Ve své knihovně mám 7 čísel tohoto časopisu, chybí mi pravděpodobně jediné a to č. 2 (vyšlé buď na konci roku 1990 nebo na začátku roku 1991). Pokud máte někdo k dispozici, rád odkoupím. Spokojím se i s kopií a nebo skenem.

 

TRIFID

Časopis společnosti Darwiniana, který začal vycházet již v roce 1996 a měl zpočátku stejný formát jako Pel-Mel nebo APMR, tzn. A5, podobná kvalita papíru, což je logické, vzhledem k tomu, že se na jejich vydávání podíleli někteří stejní jednotlivci. Trifid vychází 4x ročně a v současné době ho mohou získat jen řádní členové společnosti. Časopis změnil svůj rozměr na A4, má křídovou obálku a 8 barevných stran. Zbytek časopisu je černobílých.
Knihy

 

 

RnDr. Miloslav Studnička - Masožravé rostliny (1984)

Knihu je možno najít na webu, například pod tímto odkazem: M. Studnička - Masožravé rostliny

 

Zdenek Ježek - Masožravé rostliny (1997 a 2003)
vydal Květ, nakladatelství Českého zahrádkářského svazu, ISBN 80-85362-49-X, cena 49Kč
64 stran, černobílá publikace, běžný papír, formát A5, 20 barevných fotografií

Jedna z prvních knih o MR u nás. Jednoduchá a útlá brožura, která obsahuje shrnutí nejzákladnějších informací o jednotlivých rodech MR a obecné podmínky pro jejich pěstování ve velice zjednodušené formě.


 

Mgr. David Švarc - Masožravé rostliny (2003)
vydalo SURSUM, ISBN 80-7323-035-6, cena 299Kč
182 stran, černobílá publikace s 251 barevnými fotografiemi menších rozměrů na 28 dalších stranách

Relativně obsáhlá kniha o MR, shrnující informace o všech rodech masožravých rostlin, o jejich historii, přírodních podmínkách, popisuje některé vybrané druhy masožravých rostlin v jednotlivých rodech a uvádí základní, mnohdy ale zjednodušující a zobecňující informace o jejich pěstování. Přesto přínosná svou relativní komplexností, jednoduchým a přístupným jazykem a potěší určitě každého začátečníka i zběhlého pěstitele. Příjemný formát, přehledné zpracování, jednoduché hledání i zajímavé fotografie.


 

Martin Zoun - Masožravé rostliny / Druhy vhodné i pro pěstování v bytě (2006)
vydal Computer Press, ISBN 80-251-0935-6, cena 169Kč
84 stran, publikace na křídovém papíře doprovázená množstvím barevných fotografií

Kniha zajímavá formátem i zpracováním, vhodná spíše pro začínající pěstitele, které názorně a příjemně uvede do celkové problematiky masožravých rostlin, naučí rozeznávat rody a druhy, typy pastí, způsoby pěstování i rozmnožování. Většinou obsahu se kniha potom věnuje vždy několika vybraným druhům MR z každého rodu a to povětšinou těch, jež jsou vhodné jednak pro začátečníky a jednak, jak název knihy napovídá, i pro pěstování v bytě. Doplněno místo nákresů názornými fotografiemi, které usnadňují orientaci pěstitele.


 

Ing. Kamil Pásek - Masožravé rostliny / Podrobný návod k pěstování (2006)
vydala GRADA, ISBN 80-247-1249-0, cena 99Kč
96 stran, černobílá publikace formátu A5 s 10 stranami barevných fotografií (100 snímků)

Kniha jednoho z našich největších a nejúspěšnějších pěstitelů masožravých rostlin. Přesto, že je knížka útlá, shrnuje poznatky autora z jeho mnohaletých zkušeností s pěstováním, rozmnožováním a udržováním rostlin v dobré kondici. Informace jsou značně koncentrované ale přesto mnohdy téměř vyčerpávající. Kniha se věnuje i složitějším rostlinám. Dobrý rádce a průvodce každého pěstitele MR. 

RnDr. Miloslav Studnička - Masožravé rostliny / Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků (2006)
vydala ACADEMIA, ISBN 80-200-1404-7, cena 490Kč
320 stran, celobarevná, křídový papír, velké množství barevných fotografií rostlin a lokalit

Exkluzivní kniha našeho snad největšího odborníka na masožravé rostliny, shrnující jeho poznatky z mnohaletého pěstování. Přehledné členění, rozsáhlé úvodní informace ke všem rodům masožravých rostlin, popis mnoha druhů včetně biotopů a pěstitelských fíglů a zkušeností, stejně jako zajímavé informace z vědecké a badatelské práce. Občas je slovník autora sice poněkud "vědecký", ale po přečtení knihy každý ze čtenářů této mluvě bez problémů rozumí, zvláště když je vše proloženo dostatečně srozumitelnými, vědecko-populárními informacemi, které dokáží čtenáře zcela pohltit.


 

Stewart McPherson - Pitcher Plants of the Americas (2007)
vydal The McDonald & Woodward Publishing Company, Blacksburg, Virginia, cca 1400Kč
320 stran, celobarevná publikace s mnoha vynikajícími barevnými fotografiemi, anglický jazyk

Zajímavá kniha mladého anglického autora. Její největší předností jsou skvělé fotografie z přírodních nalezišť špirlic, darlingtonií, brochýnií, catopsisu a heliamfor. Podorbný popis lapacího mechanismu, přírodních podmínek, stavby rostlin a květů, rozmnožování. 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.