World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

NATURA 2000 – SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU
  • Evropsky významné lokality - Území soustavy Natura 2000 vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
  • Ptačí oblasti - Území soustavy Natura 2000 vyhlášené k ochraně ptáků
Na výše uvedených stránkách najdete popis, mapky a specifikaci jednotlivých chráněných lokalit u nás, včetně popisu chráněné flory a fauny na daných lokalitách.

 

Na této stránce jsou také k nalezení zákony, které mají nějakým způsobem vztah k ochraně přírody obecně a nebo přímo k ochraně jednotlivých druhů rostlin či živočichů, případně upravují pěstování, chování a nebo obchodování s nimi.

Příloha CITES I
-
Nepenthes rajah, Nepenthes khasiana, Sarracenia rubra ssp. alabamensis, Sarracenia rubra ssp. jonesii, Sarracenia oreophila

Příloha CITES II
- Dionaea muscipula, Sarracenia spp. s výjimkou těch zařazených do přílohy I, Nepenthes spp.
s výjimkou těch zařazených do přílohy I

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.