World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Brocchinia, Catopsis a Paepalanthus

Pro další informace klikněte na jména jednotlivých masožravých druhů broméliovitých nebo Paepalanthu níže. Pro obecné informace použijte odkaz ZDE.

Taxonomické zařazení rodu Brocchinia

Øíše
Plantae
rostliny
Oddìlení
Magnoliophyta
krytosemenné
Tøída
Liliopsida
jednodìložné
Øád
Poales
lipnicotvaré
Èeleï
Bromeliaceae
broméliovité
Podèeleï
Pitcairnioideae

Rod
Brocchinia
brokchýnie

 

Druh
Masožravost
Brocchinia acuminata
NE (myrmekofilní*)
Brocchinia amazonica
NE
Brocchinia cantaractarum
NE
Brocchinia cowanii
NE
Brocchinia delicatula
NE
Brocchinia gilmartiniae
NE
Brocchinia hechtioides
ANO
Brocchinia hitchcockii
NE
Brocchinia maguirei
NE
Brocchinia melanacra
NE
Brocchinia micrantha
NE
Brocchinia paniculata
NE
Brocchinia prismatica
NE
Brocchinia reducta
ANO
Brocchinia rupestris
NE
Brocchinia serrata
NE
Brocchinia steyermarkii
NE
Brocchinia tatei
možná
Brocchinia vestita
NE
Brocchinia wurdackiana
NE

  • Rostliny patřící mezi broméliovité a tvořící vzpřímené listové růžice
  • Různé způsoby přežití, minimálně dvě jsou masožravé, předpokládá se masožravost i u některých dalších druhů, * - B. acuminata - myrmekofilní (soužití s některými druhy mravenců)
  • Pro bližší informace klikněte na odkazy výše

Taxonomické zařazení rodu Catopsis

Říše
Plantae
rostliny
Oddělení
Magnoliophyta
krytosemenné
Třída
Liliopsida
jednoděložné
Řád
Poales
lipnicotvaré
Čeleď
Bromeliaceae
broméliovité
Podčeleď
Tillansoideaetilandsovité
Rod
Catopsis
katopsis

 

Druh
Masožravost
Catopsis berteroniana
ANO
Catopsis compacta
NE
Catopsis delicatula
NE
Catopsis floribunda
NE
Catopsis hahnii
NE
Catopsis juncifolia
NE
Catopsis micrantha
NE
Catopsis minimiflora
NE
Catopsis morreniana
NE
Catopsis nitida
NE
Catopsis nutans
NE
Catopsis nutans var. robustior
NE
Catopsis paniculata
NE
Catopsis pisiformis
NE
Catopsis sessiliflora
NE
Catopsis subulata
NE
Catopsis wangerinii
NE
Catopsis wawranea
NE
Catopsis werckleana
NE
  • Rod Catopsis patří mezi epifytické a litofytické rostliny
  • Jediný popsaný masožravý druh je Catopsis berteroniana
  • Broméliovité rostliny dokazují, že je docela pravděpodobné, že ještě všechny druhy masožravých rostlin známy nejsou a dlouho nebudou

Taxonomické zařazení rodu Paepalanthus

Øíše Plantae rostliny
Oddìlení Magnoliophyta krytosemenné
Tøída Liliopsida jednodìložné
Øád Poales lipnicotvaré
Èeleï Eriocaulaceae ...
Rod Paepalanthus ...
Druh Paepalanthus bromelioides ...

 

 Druh

 Masožravost

Paepalanthus bromelioides nepotvrzená

  • Rod Paepalanthus obsahuje pøibližnì 485 jednotlivých druhù rostlin
  • Tento rod je blízce pøíbuzný broméliím
  • Listy jsou uspoøádány v základní listovou rùžici utvoøené kolem cisterny/nádržky s tekutinou

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

903 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.