Tiina Martikainen

       Omakustannepalvelu Tekstipaja          

         

          Onko sinulla valmis käsikirjoitus, jonka haluat julkaista?

          Tarvitsetko apua saadaksesi tekstisi julkaisu- ja painokuntoon?

         Autan sinua julkaisu- ja painotyöhön liittyvissä kiemuroissa!

                             Voit tilata kirjaa haluamasi määrän:

                             sukulais- ja ystäväpiirille, 

 vai kirjastojen, kirjakauppojen ja internetin kautta kaikkien saataville?      

                       Paljonko kirja tulisi maksamaan sinulle?

 

Kirjojen hinta määräytyy mm. kirjan tekotavasta ja painosmäärästä (20 kpl, 50 kpl, 100 kpl jne.) Se, missä tarvitset neuvoja ja apua, sovitaan tapauskohtaisesti. 

Omakustanteena julkaisemasi kirjan hintaan sisältyy:

    - Kirjoja omaan käyttöösi – voit myydä niitä itse haluamallasi hinnalla   eteenpäin. Esim.  jos 100 s. pehmeäkantinen kirja tulee maksamaan sinulle n. 8-12 euroa kappale – voit myydä sen eteenpäin hinnalla 21,90.

    - Kirjakauppoihin ja kirjastoihin myydyistä kirjoista saat tekijänpalkkion: 

25 % kirjavälityksen maksamasta hinnasta. Toimitan kirjat puolestasi kirjavälitykseen. Sinun ei tarvitse itse myydä kirjaa kirjakauppoihin ja kirjastoihin. 

   - Tekstin ensiarvio ja palaute. Korjausehdotukset.

   - Halutessasi voin auttaa sinua kielenhuollossa; tekstin kielioppivirheiden korjaus, lauserakenteiden korjaus, asettelun korjaus, repliikit ja sivunumerointi. Otsikointi ja tekstikokonaisuuden jako lukuihin jne.

   - Tarvittava määrä oikolukukertoja, jotta kirja saadaan painokuntoon!

   - Käsikirjoituksen saattaminen painovalmiiksi.

   - Teoksen ulkoasun suunnittelu ja toteutus kanssasi.

   - Teoksen kannen suunnittelu kanssasi.

   - Taittotyö kirjapainon vaatimusten mukaisesti.

   - Oikovedos sähköisenä, johon voit vielä tehdä muutoksia.

   - Kirjallesi yksilöllinen ISBN-numero ja EAN-koodi myyntiä varten. Kansalliskirjaston vapaakappaleet, ISBN-tarkistuskappaleet toimitettuna ko. paikkoihin.

   - Kirjan toimittaminen kirjatukkujen, nettikirjakauppojen ja kirjastojen saataville.

   - Teos esille kotisivullani.

 

   OHJEET KÄSIKIRJOITUKSEN ASETTELUUN JA TOIMITTAMISEEN:

 

Lähetä käsikirjoituksesi sähköpostitse osoitteeseen tmm@dnainternet.net

Liitä mukaan yhteystietosi ja lyhyt luonnehdinta kirjasi aiheesta ja siitä, millaisen kirjan haluat painattaa. Kerro myös jotakin itsestäsi ja siitä, miten olet itse ajatellut markkinoida kirjaasi. 

Tämän lisäksi - mikäli tekstisi sisältää sivuja yli 100 - lähetä käsikirjoituksesi myös postitse paperikopioina - siis tulostettuna, osoitteeseen:

Tiina Martikainen

Tietäjäntie 9

09220 SAMMATTI

 

Saat ensipalautteen tekstistäsi noin 2 viikon kuluttua. Siinä vaiheessa teen päätöksen, onko teksti mielestäni tarpeeksi valmis julkaistavaksi ja onko minun ajallisesti mahdollista työstää sitä kanssasi painokuntoon juuri sillä hetkellä.

 

Käsikirjoituksen asettelu paperille:

Käsikirjoitus kirjoitetaan 1,5 rivivälillä, kirjasintyyppi on Times New Roman ja pistekoko 12.

Teksti tulee tallentaa Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tallennusmuodossa .doc.

Tekstit tulee lähettää minulle ilman muotoiluja, tavutusta ja pakotettuja rivinvaihtoja.

- Käytä Enteriä eli rivinvaihtoa vain silloin, kun aloitat uuden kappaleen tai luvun. Muuten teksti saa vieriä vapaasti.

- Merkitse otsikot selkeästi. 

- Älä tavuta.

- Kun aika, paikka tai asiayhteys vaihtuu, jätä kaksi tyhjää rivinväliä – siis paina 2 kertaa Enter.  = Kappalejako.


Luettavuus, kieliasu ja ydinviestin kiteyttäminen. Kiinnitä erityistä huomiota kirjoituksen luettavuuteen ja ilmaisujen selkeyteen. Kieliasun tulee olla huoliteltu, ja turhia sivistyssanoja ja lainasanoja tulee välttää. Kirjoita mieluummin lyhyitä lauseita kuin ylipitkiä virkekokonaisuuksia. Näin sanoma välittyy paremmin lukijalle.

Romaanikäsikirjoitus vaatii paljon työtä. Tutkaile tarinasi loogisuutta, poista sekavalta tuntuvat ilmaisut. Hanki tekstillesi esilukijoita. 

Kiinnitä huomiota lauserakenteisiin ja pilkkusääntöihin. Kirjastoista löytyy hyviä kielenhuollon oppaita.

  

KÄSIKIRJOITUKSEN TEKSTINKÄSITTELYOHJEITA taittoa varten:

(Jos tekstinkäsittely ei ota onnistuakseen, ei hätää. Autan myös käsikirjoituksesi asettelussa tarvittaessa.)

Taittoa varten teksti tulee asetella seuraavasti. Omia hienouksia ei kannata viljellä, koska ne joudutaan kuitenkin poistamaan taittovaiheessa, ’kikkailut’ vain vaikeuttavat taittajan työtä.

 

           Tavallisen kaunokirjallisen käsikirjoitustekstin asettelu:

Sivukoko: A4

Palstat: 1 sivunlevyinen palsta, vasen reunus 3,0 cm, oikea reunus 2,0 cm, tasaus vasemmalta. Teksti vain toiselle puolelle paperia.                                                                                                  

Tekstityyppi: Tavallinen, Times New Roman, koko 12 pistettä. Esim. Noin 200 -sivuinen kirja edellyttää 260.000-300.000 merkkiä tekstikoolla 12. (Word/työkalut/Rakenne/Merkit välilyönteineen).

Sisennykset: Automaattinen ensirivin sisennys. Se saa olla noin 1 – 1,5 cm.

Kaikki muut sisennykset poistetaan, teksti alkaa tasan vasemmasta reunasta (ei koskaan välilyöntejä tai tabulaattorilyöntejä alkuun). Word: Muotoile/Kappale/Sisennys/-valikkoon 1,5 cm.

Otsikot: Normaali teksti, saa olla suuraakkosin.

Tavutus: Automaattinen tavutus poistetaan käytöstä. Käsin tavutusta ei käytetä.

Repliikkiviiva: -   (Alt+1) (Jos ei ole valmiina, WORD-ohjelmassa: Lisää/Merkki/Symbolit/valitse viiva ensimmäiseltä riviltä ja valitse alt+1 pikanäppäimeksi.)

     - Aloitus rivin alusta ilman itse tehtyä sisennystä, automaattinen ensirivin sisennys. Viivan jälkeen yksi välilyönti ennen isoa kirjainta.

Rivin vaihtuminen: Annetaan tekstin vieriä vapaasti.

Enter-näppäin: Yksi Enter-kappaleen loppuun. Asian (paikan) vaihtuessa 2 Enter-lyöntiä. Luvun vaihtuessa 4-5 Enter-lyöntiä. Osan vaihtuessa 4-5 Enter-lyöntiä molemmin puolin otsikkoa (esim. Osa 1)

Sivun vaihtuminen: Ctrl+Enter-pakotettua sivunvaihtoa ei käytetä.

Sivunumerointi: Kyllä.

Runot: Aloitus: tasataan vasemmasta reunasta, jokaisen rivin loppuun Enter, säkeistön vaihto 1-2 Enter, runon vaihtuminen 5-6 Enter. Ei sivunvaihtoja.

Kuvat ja piirrokset: Näitä ei liitetä tekstiin, vain paikkamerkintä, esim. [Kuva 1 tähän.]