SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Övriga utmärkelser Standardklass

Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. För att
utmärkelsen skall kunna utdelas måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS.
Diplom delas ut till vinnarna, pokal el. rosett till utmärkelsen Årets Standard Mus. Utdelning av utmärkelsen skall ske på årsmötet.

Årets Standard Mus
Högsta sammanräknade poäng på BIS placeringar, Cert, PK och Bästa Hårlag i standardklass för en mus. Uträkning enligt följande: BIS 1 = 50 poäng, BIS 2 = 40 poäng, BIS 3 = 30 poäng, BIS 4 = 20 poäng, BIS 5 = 10 poäng, Cert = 25 poäng, PK = 10 poäng, Bästa Hårlag = 5 poäng.

Årets Standard Uppfödare
Högsta sammanräknade poäng på BIS placeringar, Cert, PK och Bästa Hårlag i standardklass för en mus. Uträkning enligt följande: BIS 1 = 50 poäng, BIS 2 = 40 poäng, BIS 3 = 30 poäng, BIS 4 = 20 poäng, BIS 5 = 10 poäng, Cert = 25 poäng, PK = 10 poäng, Bästa Hårlag = 5 poäng.

Årets Uppfödare Korthår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Långhår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Astrex
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Texel
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Satin Korthår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Satin Långhår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Satin Astrex
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Uppfödare Satin Texel
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.

Årets Bästa Minimus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Minimus i standardklass 5 poäng.

Årets OS Mus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa OS Mus i standardklass 5 poäng.

Årets Teckningsklass Mus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Teckningsklass Mus i standardklass 5 poäng.

Årets Uppfödargrupp Standard
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Uppfödargrupp. Bästa Uppfödargrupp Standard = 50 poäng.

Årets Avelsgrupp Standard
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Avelsgrupp. Bästa Avelsgrupp Standard = 50 poäng.

Årets Teckningsklass Uppfödare
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Avelsgrupp Teckningsklass. Bästa
Teckningsklass = 50 poäng.

Årets Junior Utställare i Standard
För utställare under 16 år, tävlar med högsta sammanräknade poäng för en mus, från BIS enligt ovan uträkningar i Standard. Utmärkelserna kan utdelas till max 5 personer, som då placeras 1- 5.