SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Uppfödarinformation


Svemus arbetar för god avel på möss för sällskap och utställning. Som uppfödare är det viktigt att du väljer ut friska avelsdjur samt tar hänsyn till djurens behov.

För att bli registrerad uppfödare i Svemus krävs bland annat att man varit medlem i klubben minst ett år samt att man ställt ut minst 3 möss med godkänt resultat i Pet Class (A eller AB i slutbetyg) eller Standardklass (minst 50 p). Man måste också göra ett skriftligt och praktiskt prov med godkänt resultat.

Som uppfödare i Svemus måste man registrera alla muskullar, och man måste bifoga Svemus registreringsbevis samt skötselråd vid försäljning av möss. SVEMUS folder fungerar bra att ge som infolapp med mus som säljs, då den följer alla de punkter Jordbruksverket bestämt att man ska informera om!