SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Titlar för Standardklass


För att erhålla titel för en mus i Standardklass, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar.
Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas. Ansökan om titel skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.

Cert/PK skall ha erhållits av minst 2 olika domare, om minst 4 olika standarddomare är aktiva i SVEMUS under året.

Premier (Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK

Svensk Premier (Sv. Pr)
2 PK eller kombination Cert och PK (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

Internationell Premier (Int. Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Grand Premier (Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK

Internationell Grand Premier (Int. Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Champion (Ch)
3 Cert.

Svensk Champion (Sv. Ch)
2 Cert (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

Internationell Champion (Int. Ch)
3 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Grand Champion (Gr. Ch)
4 Cert.

Internationell Grand Champion (Int. Gr. Ch)
4 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.