SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Titlar för Pet Class


För att erhålla titel för en mus i Pet Class, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar.
Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas Ansökan om titel skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.

Brons Pet (BP)
1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB.

Silver Pet (SP)
2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB.

Guld Pet (GP)
3 slutbetyg A.

Grand Pet (Gr. P)
4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder.

Hexa Pet (H. P)
6 slutbetyg A

Septi Pet (Se. P)
7 slutbetyg A

Okto Pet (O. P)
8 slutbetyg A

Internationell Brons Pet (Int. BP)
1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Silver Pet (Int. SP)
2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Guld Pet (Int. GP)
3 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Grand Pet (Int. Gr. P)
4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder samt varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Hexa Pet (Int. H. P)
6 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Septi Pet (Int. Se. P)
7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Internationell Okto Pet (Int. O. P)
7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Domaren kan dessutom lägga till Mini om musen ser ut som en typisk minimus, Medium om musen ser ut som en typisk svensktypad mus, samt Maxi om musen ser ut som en typisk engelsktypad mus. Dessutom kan domaren lägga till Tagg om musen är en taggmus. Typiskt korsade möss erhåller sin titel (enligt förslag del ett) utan tillägget Mini, Medium eller Maxi.

Exempel:

Hexa Mini Pet (H. Mini P)
6 slutbetyg A, typisk minimus

Septi Medium Pet (Se. Med. P)
7 slutbetyg A, typisk svensktypad mus

Okto Maxi Pet (O. Maxi P)
8 slutbetyg A, typisk engelsktypad mus

Okto Tagg Pet (O. Ta P)
8 slutbetyg A, taggmus