SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Titelregistrering av mus

När ägaren erhållit de meriter som krävs för en titel ifylles blanketten Ansökan om titelregistrering för mus (pdf) och skickas till registratorn. Adress till registratorn finns på blanketten. Om man hoppas på att få en merit på en viss utställning kan blanketten också fyllas i med allt utom den förväntade meriten och medtagas till utställningen. Skulle meriten erhållas, kan blanketten på så vis färdigställas vid utställningen och lämnas till registrator eller annan medlem av Svemus styrelse innan prisutdelningen.

För mer utförlig information om vilka meriter som krävs för att erövra titlar se SVEMUS utställningsinformation.NYHET!

Du kan nu också titelregistrera dina möss online och via mail! Följ länken nedan för att komma till formuläret:

TITELREGISTRERA MÖSS