SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

SVEMUS Standard - Teckningsklass

Innehållande Dutch, Even, Broken, Variegated, Rump White, Tricolour och Bandad. De tecknade varianterna bör inte vara tan.


a. DUTCH. Ögonfärg som i standard variant. I Dutch teckning skall ansikts- eller kindteckningarna vara jämnt balanserade, en fläck täcker var sin sida av ansiktet, sträcker sig under ögat men inte fram till morrhårsfästet, och får inte gå ihop mellan öronen på det smalaste stället i bläsen. Kindteckningarna skall inte gå ner under käkarna. Sadeln skall gå ända från svansen till mitten av kroppen och vara ren på både ovansida och undersida. Svansstoppet skall vara ungefär mitt på svansen. Stopparna på baktassarna skall vara halvvägs mellan tåspetsar och hasen. Färgen på teckningen skall gå ut ordentligt på öronen. Färgen på teckningarna får vara vilken standardiserad färg som helst. (ss)

POÄNG FÖR DUTCHTECKNADE
20 KINDTECKNINGAR, BLÄS OCH FÄRG
15 SADEL - ända upp till mitten av kroppen.
15 UNDERSIDANS TECKNING
5 STOPPAR
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
5 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100b. EVEN TECKNING. Ögonfärg skall vara som standardiserad färg. En even mus skall ha någon standardiserad färg och vara jämnt balanserad i fläckar som ej flyter ihop. Ju fler prickar eller fläckar desto bättre, kombinerat till en tilltalande effekt. Eventeckningen skall vara symmetrisk, dvs likadan på båda sidor om kroppen. Prickar eller fläckar behöver ej vara lika stora över hela kroppen, däremot måste motsvarande fläck/prick på andra sidan kroppen vara lika stor. (ss)

POÄNG FÖR EVEN TECKNADE
50 RENHET, ANTAL, PLACERING OCH FÄRG PÅ FLÄCKAR
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100c. BROKEN TECKNING. Ögonfärg som standardiserad färg. En broken skall vara så långt från en even eller dutch som möjligt; dvs den skall inte ha varken dutchkindteckningar, sadel eller någon teckning som kan anses jämnt placerad. Prickarna eller fläckarna skall vara väl distribuerade över hela kroppen och huvudet, ju mer jämna i storlek desto bättre, även ju fler i antal desto bättre och de skall vara rena. Det måste finnas en prick eller fläck på ena sidan om nosen. En broken mus utan nosfläck måste diskvalificeras. Nospricken definieras som en prick på endast ena sidan av nosen, inkluderande morrhårsfästet. (ss)

POÄNG FÖR BROKEN TECKNADE
40 RENHET, ANTAL, PLACERING OCH FÄRG PÅ FLÄCKAR
10 NOSPRICK ELLER NOSFLÄCK (På ena sidan.)
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100d. VARIEGATED. Ögonfärg som i standardiserad färg. En variegated skall ha en standardiserad färg jämnt utstänkt över och under kroppen och måste vara fri från prickar och/eller fläckar som liknar de som finns hos even och broken. Musen skall ge intryck av stickelhårighet, med oregelbundna prickar som skall vara så små som möjligt. Variegated upphovsman: Mrs G Atlee 1897. (Ww)

POÄNG FÖR VARIEGATED
50 JÄMNHET I SPRÄCKLIGHET OCH FÄRG
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100e. RUMP WHITE. Rump white är en standardiserad färg som har en vit bakdel. Skiljelinjen skall vara rak och gå runt kroppen så att den bakre tredjedelen av musen, inklusive baktassar och svans skall vara helt vit. Resterande färg måste vara helt utan vita teckningar och i övrigt överensstämma med standarden för den varianten. Rump White Tan skall ställas ut i klassen för Rump White. Upphovsman: R. Meredith 1969. (Rwrw)

POÄNG FÖR RUMP WHITE
10 FÄRG
10 BAKDEL
20 SKILJELINJE
10 TASSAR
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100f. TRICOLOUR. En trefärgad mus skall ha tre kontrasterande färgfläckar på rygg och sidor. Färgfläckar på undersidor och mage på musen skall bedömas som en extra attraktion. Orena fläckar skall bedömas som fel. Införd 1978: C E Lee.

POÄNG FÖR TRICOLOUR
25 FÄRG PÅ FLÄCKAR
25 STORLEK OCH FORM PÅ FLÄCKAR
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100g. BANDAD. Ögon som hos motsvarande standardiserad färg. En mus av någon standardiserad färg, med ett vitt band runt kroppen som upptar en fjärdedel av kroppslängden, placerad på den tredje fjärdedelen av kroppslängden från huvudet, utom svansen; skärpa i skiljelinjerna skall vara mycket viktigt. Halva svansen (den yttre delen) samt halva baktassarna skall vara vita. Standard 1988: W F H Ansell. (btbt)

POÄNG FÖR BANDAD
40 BAND
15 FÄRG
15 KONDITION - inte fet, kort och glänsande päls.
5 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100