SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Styrelsen

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Svemus!

OBS! Skicka ej bifogade filer utan att kontakta personen i förväg. Emailadresserna är spamskyddade - byt ut (a) mot @.

Vad innebär Posterna i SVEMUS styrelse? Guide om Styrelseposter och Sakposter 

Styrelsen 2012:

Ordförande
Liselott "Lottiz" Aronsson, Rågstigen 4, 693 33 Degefors
E-post: liselott.aronsson(a)telia.com Hemsida: blackvelvets.dinstudio.se


Vice ordförande
Anja Weit, anja(a)weidt.se (mail rörande Husmusen skickas till husmusen(a)svemus.com)

Sekreterare
Kalle Weit, kalle(a)weidt.se (mail rörande Hemsidan skickas till info(a)svemus.com)

Kassör
Maya Andersson, maya(a)reptilelair.se

Ledamot
Vakant

Suppleant
Gerodean Elleby, gerodean2000(a)yahoo.com
Tegelstigen 1, nb, 151 55 SÖDERTÄLJE, 0769261953

Suppleant
Emily Odh, emilylove83@gmail.com 

Sakposter
Registrator: Gerodean Elleby, gerodean2000(a)yahoo.com
Shoppen: Svemusshopen kommer inte vara aktiv detta år.
Redaktör Husmusen: Anja Weit, mail rörande Husmusen: husmusen(a)svemus.com
Medlemsansvarig:  
Anna Aspelin, snorkdamen(a)hotmail.com
Webmaster: Kalle Weit
Utställningsansvarig: Styrelsen
Revisor: Elisabeth Odh, Bastuvägen 20, 138 36 Älta
Revisorsuppleant: Linnea Tyseng Nicander 

Dommarrådets ordförande:
Liselott "Lottiz" Aronsson
Uppfödarregistrator: Styrelsen
Pris- och köpansvarig: Maya Andersson
Arkiv & Lager: Liselott "Lottiz" Aronsson
Valberedning: Elin Mattsson & Anna Aspelin
Kontaktpersoner: Styrelsen