SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

FAQ Att registrera


Jag vill bara registrera en mus, hur gör jag då?
Du använder kullregistreringsblanketten, och så fyller du i musens information på första raden, där det står en etta. Fyll i så mycket du vet om musen och lämna resten blankt.

Registreringsblanketten har bara plats för tio möss, men jag har fler ungar än tio i min kull, hela 13 st, hur gör jag?
Antingen så kopierar du sidan 2 (alltså baksidan på kullreggen där djur nr 4 - 10 skrivs in) och skickar med den som ett extra tillägg och där skriver du in djuren nr 11 - 13, eller så skickar du med ett extra papper där du fyllt i samma fakta för djur nr 11 - 13 som du gjort för djuren på kullreggen.