SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Bur och Tillbehör

Trots sin ringa storlek är möss intelligenta, nyfikna och aktiva djur som kräver mycket stimulans för att trivas i fångenskap. 
Till att börja med bör man skaffa en rymningssäker och rymlig bur. Den bästa buren är ett stort akvarium med nätlock. Önskvärda minimått för en musbur är 30x30 cm. 
Som bottenmaterial rekommenderas aspflis eller pappersströ (cellulosapellets). Hö och halm bör undvikas då det lätt ger ohyra som skabbkvalster och löss. Kutterspån är också olämpligt till möss av flera anledningar. Det kan ge dem ohyra, har dålig uppsugningsförmåga, är dammigt och är det gjort av barrträd kan det vara cancerframkallande. 
Inred buren med hjul, mindre kartonger, hus, leksaker och papper att boa med. Pinnar och kvistar uppskattar mössen att både gnaga och springa på.

Här kan du läsa mer:

Buren (Sara Östlund)
Bottenströ (Sara Östlund)