SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Berkshire (OS)

(HUVUDGRUPP 3: DE TECKNADE VARIANTERNA)

BERKSHIRE: Huvudintryck skall vara av en vitmagad variant. Magteckning skall vara jämnt oval eller rektangulär och skall uppta minst 1/3 av musens undersida. Grundfärg vilken standardiserad färg som helst med överensstämmande ögonfärg. Huvudteckning önskas i form av bläs eller pannfläck. Bläs skall vara kilformad och uppta minst 1/3 av ansiktet. Pannfläck önskas jämnt cirkel-, kvadrat- eller rombformad och skall uppta 1/3 av pannan. Bläs får ej gå ned under hakan. Framtassar skall vara vita upp till handleden och baktassar skall vara vita upp till hasleden. Halva svansen skall vara vit.

  POÄNG FÖR BERKSHIRE
20 HUVUDTECKNING, BLÄS/PANNFLÄCK
15 MAGTECKNING
10 TASSTECKNING
10 SVANSTECKNING
15 KONDITION
5 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, ej snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100