SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Anmäla Möss till Utställning

Det finns tre sätt att anmäla möss till SVEMUS aktuella utställningar:

  1. Via mail (föredras)
  2. Med vanlig postgång
  3. Online - OBS! För närvarande använder vi oss inte av online-formulär. Skicka istället ett mail till anmälningsansvarig!

Är du osäker eller har frågor angående hur du ska göra, skicka ett mail till utställningsansvarig! 

1. Anmäla via Mail

Använd i första hand detta sätt att anmäla möss.

INSTRUKTION:

Detta ska ingå i mailet:

Utställningens namn, plats och datum 
Musens N
amn, Kön, Ålder (mån & dgr), Färg/Hårlag, Reg.nr, Uppf/Äg och Klass (ST och/eller PC)


Räkna upp alla möss som ska vara med!

Skicka sedan mailet till den E-postadress som i Utställningsannonsen står under "Anmälan skickas till". Utställningsannonserna hittar du under Kommande Utställningar.

Efter att du skickat mailet sätter du in motsvarande anmälningsavgift till SVEMUS Postgiro, läs mer om hur betalning går till under Deltagande och Anmälan.

EXEMPEL:

Årsmötesutställning, Vårgårda, Göteborg, 25/2

TAM's Handy Haily,  Hane, 4m 25d,  sv sh, 11-888,  Liselott Aronsson/Birgitta Gutke (ST+PC)

Snygging, Hona, 3m, sg sh, 11-1393,  Kent Ivarsen/Anja Weidt (ST)

2. ANmäla Möss med vanlig Postgång

Du laddar hem anmälningsblanketten Anmälan till Utställning och skickar anmälan via vanlig post till den adress som i Utställningsannonsen står under "Anmälan skickas till".

Efter att du besvarat fyllt i och postat anmälan sätter du in motsvarande anmälningsavgift till SVEMUS Postgiro, läs mer om hur betalning går till under Deltagande och Anmälan.

2. Anmäla Möss Online

Följ länken nedan för att anmäla möss online:

Anmäla Möss Online

OBS! FÖR NÄRVARANDE ANVÄNDS EJ FUNKTIONEN!