SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Amairas Genetiksida

Ann-Marie Björn, en av våra aktiva musälskare här i Sverige, har bemödat sig att starta en sida om musens genetik och färger.

En väldigt pedagogisk sida med bilder och informativ text:

http://www.muse.n.nu/

Den är dock under uppbyggnad, så ha överseende!