SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Allmän Musstandard

SVEMUS Standard - Allmänna musstandarden

 

Musen skall vara proportionerlig i förhållande till sin storlek. Musen måste ha en lång kropp och ett långt, välformat huvud, inte för smalt eller spetsigt, ÖGONEN skall vara stora, runda och framträdande. ÖRONEN stora och ha en form som påminner om kronbladen hos en tulpan, fria från veck, upprätt burna med stort utrymme emellan dem. KROPPEN skall vara lång och slank, en smula välvd över länden, och livfull i framträdandet; SVANSEN, som måste vara helt fri från knyckar, skall löpa ut som en naturlig fortsättning på kroppen och vara kraftig vid roten eller svansansättningen, gradvis smalna av som en pisksnärt till en tunn spets, längden ungefär lika lång som musens kropp. Om ej variantens standard förutsätter annorlunda, skall PÄLSEN vara kort, absolut slät, glänsande och mjuk att vidröra. Musen skall vara absolut medgörlig och fri från olater och får ej vara föremål för beteendestörningar eller andra sjukligheter. En mus utan morrhår, blind på ena eller båda ögonen, dräktig, digivande, med yttre parasiter, tumör, sår eller håravfall, sjuk, deformerad eller med svansknyck skall diskvalificeras.

Varianter som ej finns upptagna i Standard för tammöss skall dömas som ostandardiserade.