SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Abyssinier (OS)

ABYSSINIER (korthår)
En Abyssinier skall ha minst fyra rosetter som skall sitta jämt fördelade. En rosett skall vara placerad på vardera höften och en i vardera ljumsken. Utöver det får fler rosetter finnas så länge de är jämt fördelade och ju fler desto bättre poäng. Rosetterna bedöms efter hur symetriskt cirkulära de är och hur tydligt centrum de har. Färgen skall vara någon av de standardiserade varianterna. (rst/rst)

POÄNG FÖR ABYSSINIER
30 ROSETTER-symetriskt cirkulära, tydligt centrum, antal, fördelning
20 FÄRG
15 KONDITION
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
---
100