Coronamaatregelen en adviezen

​Algemene richtlijnen van de overheid

Voor de activiteiten van Thuis in Jezelf zijn, cfr. contact met de F.O.D Economie, de algemene minimale regels, die voorzien zijn in het ministerieel besluit, van toepassing(*):

 • Thuis in Jezelf informeert de klanten tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Mondmaskers zijn aanbevolen en verplicht zodra de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • Thuis in Jezelf stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van de klanten;
 • Tevens nemen we de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • Ook zorgen we voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt. Klanten kunnen zowel bij Mieke als Stefan terecht met vragen/bedenkingen over de toepassing en het volgen van de regels door henzelf en de andere klanten. (wettelijk verplicht: ook mogelijke besmetting met het coronavirus dient aan hen gemeld met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.)
Extra
Voor activiteiten waarvan Thuis in Jezelf oordeelt dat deze een hoger risico vormen voor de deelnemers, vergroten we de afstand tussen de deelnemers (2m) en vragen we de deelnemers hun mondmasker op te houden (alhoewel we hier niet aan gehouden zijn, volgen we voor je veiligheid hierbij graag de regels uit de "sectorgids cultuur - professionele kunsten, gids voor artiesten: muziek - (koor)zang")

Thuis in Jezelf behoudt zich, in het kader van de veiligheid van alle deelnemers, het recht om deelnemers met koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) deelname aan de activiteit te weigeren.

(*) bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
tip voor collega's die bovenstaande tekst willen overnemen: check via je ondernemingsnummer eerst onder welke sector en alzo sectorgids je organisatie valt bij de FOD Economie, anders ben je wettelijk niet in orde - bronvermelding is lief ;-)

Tips voor deelnemers

Pas de 5 gezonde gewoonten toe:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen.
 • Geef geen hand of kus.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Hou 1,5 m afstand van andere personen. Is dit niet mogelijk? Draag dan een mondmasker.
Wij raden je aan om bovenal je immuniteit /gezondheid te bewaken:
 • blijf uit angst en boosheid
 • hou je weg van stress
 • eet gezond
 • beweeg
 • draag zorg voor jezelf en een ander
 • respecteer je eigen en andermans grenzen / ideeën /...
 • doe dingen die je blij maken en je dicht(er) bij je "zelf" brengen
 • HEB LIEF

Jane Doe - Another Company, LLC