CantaMantra - meer uitleg

Wat is een mantra?

Een mantra is een gedicht, een woord, een uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed. Het is een combinatie van heilige lettergrepen, die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.

Het woord 'mantra' komt uit het Sanskriet, de oudste klassieke taal van India. 'Man' staat voor 'geest' en 'tra' komt van 'trai', wat 'bescherming tegen' en 'bevrijding' betekent. Dus mantra's zorgen voor bescherming en bevrijding van de geest. 

Mantra's kunnen in stilte inwendig worden gereciteerd, of hardop uitgesproken of gezongen. Hoewel het woord 'mantra' oorspronkelijk Sanskriet is, komen er ook mantra's voor in het Tibetaans, Chinees en Japans.  Zowat alle religies ter wereld gebruiken mantra's voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld om in trance te komen, geestelijke zuivering te bereiken of mystieke vermogens te verkrijgen. 


CantaMantra biedt je de mogelijkheid om de helende kracht van mantra's aan den lijve te ondervinden. We komen bij elkaar in een kleine groep en zingen samen een aantal specifieke mantra's. De klanken van bijzondere akoestische instrumenten zoals shruti box, tanpura en monochord zorgen daarbij voor een zachte muzikale bedding. We verbinden ons heel bewust met de unieke trilling van elke mantra en creëren samen een 'energetische douche', die ons vanbinnen warm en vitaal houdt.

De energie van de mantra's brengt ons fysieke en emotionele lichaam terug in balans en op een dieper niveau zorgt de kracht van de herhaling voor een diepgaande transformatie in ons bewustzijn.

We beginnen en eindigen elke mantracirkel met een korte begeleide meditatie, om de mantra's maximaal in heel ons wezen op te nemen.


Belangrijk!

Je hoeft écht geen geoefende zangstem te hebben om mantra's te zingen! Het gaat immers niet over mooi zingen. Je reciteert de mantra's met jouw eigen klank en intentie. Wat je vooral nodig hebt is de bereidheid om je open te stellen voor de kracht van de mantra's... en het verlangen om dit samen met anderen te beleven.

foto van Deva Premal

http://devapremalmiten.com/

I would like to encourage everyone to find their own song... and I don't mean necessarily music. By 'song' I mean our intrinsic individual creativity. Our creativity is so close to us, that sometimes we tend to overlook it or even devaluate it. We somehow adopt the attitude that if it's easy, it isn't worth much. As if only effort creates something 'great'.

Well, I have to say, in my case at least, that is not so! My whole life changed when I trusted my own song, which was simply to sing mantras. They were always there inside me. All I had to do was to be open to them!

Deva Premal in 'More than Music - the Deva Premal and Miten Story'