artikel: 'de helende kracht van klank'

copyright Nestor Kornblum, The Association of Sound Therapy

overname van tekst kan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site.


Sinds het begin der tijden hebben mensen klanken gebruikt om informatie te bekomen uit hun omgeving, om met elkaar te communiceren en  als genezingsmethode. Bijna alle oude culturen en inheemse volkeren geloofden, en geloven nog steeds, dat geluid de creatieve, scheppende kracht is die het heelal tot stand heeft gebracht. In het Nieuwe Testament staat geschreven:


In het Begin was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God” (Johannes 1:1)


“Het Woord” = Het Heilig Geluid = energie. In het oude China wordt het Kung genoemd en in India AUM of Shabda, in de Westerse wetenschap spreken we van de "oerknal".


Nu weten we zeker dat alles in het heelal uit atomen bestaat. Elk atoom bestaat uit een kern van neutronen en protonen, omgeven door één of meer electronen die supersnel rond de kern draaien. Het aantal van elke soort deeltjes verschilt naargelang de aard van de 

materie.


De omwentelende beweging van de electronen veroorzaakt een pulserende magnetische kracht die een golf doet ontstaan. Deze golf ervaren we met onze menselijke zintuigen als vorm of materie.

Alle materie is geluid en stuurt geluid uit, ook al horen we de meeste tonen niet omdat de frequenties buiten het waarnemingsbereik van ons gehoor liggen.


Zelfs ons fysieke lichaam is een resonerend magnetisch veld. We bevinden ons in voortdurende trilling. Elke molecule, cel, klier of vloeistof, elk weefseldeel, orgaan of bot in ons lichaam trilt op een bepaalde manier en heeft dus zijn eigen trillingsgetal. Dit noemen we ‘sympathetische resonantie’.


Klanktherapie is op dit principe van sympathetische resonantie gebaseerd, wat zoveel betekent als: het in harmonie meetrillen van het ene voorwerp met het andere, of anders gezegd: het in overeenstemming brengen van het trillingsgetal. Het is dan ook logisch dat elk deel van ons lichaam, om gezond te zijn, zijn optimaal trillingsgetal moet hebben. Als we ziek zijn komt dit doordat een deel van ons lichaam niet harmonieus met zichzelf meetrilt - noch met de andere delen, noch met zijn directe omgeving. Deze dissonantie of ziekte kan genezen worden met behulp van klanken en intentie, die de gekwetste delen terugbrengen naar hun gezonde frequentie. Door de juiste klank naar onszelf te sturen of naar een persoon die genezen moet worden, zijn wij in staat om terug te keren naar een optimaal gezonde vibratie.


De meeste aandoeningen beginnen in een van de fijnstoffelijke lichaamsdelen. Onze negatieve gedachten, emoties en programmeringen nemen een dichtere vorm aan, als gekristalliseerde figuren van energie in ons etherisch veld. Deze gekristalliseerde figuren dringen stelselmatig naar binnen, om zich tenslotte eventueel te manifesteren als een aandoening in ons fysieke lichaam - ons dichtste magnetische veld. Klanken zijn in staat om deze kristallisaties van potentiële kwaadaardige energieën op te lossen, lang voordat ze zich in het lichaam kunnen manifesteren.


Westerse klanktherapeuten gebruiken een combinatie van de stem en  akoestishe instrumenten (didgeridoo, tibetaanse klankschalen, stemvork, monochord, tampura, gong ....) afkomstig uit diverse culturen. Een toegepaste kennis van klanken, intentie, intuïtie en energie zal veranderingen teweegbrengen op elk niveau van ons wezen.


Boventoonzang is een van de krachtigste middelen tot klankhealing bij de mens. Oorspronkelijk is het afkomstig uit Centraal-Azië, waar het eeuwenlang werd toegepast door sjamanen van de Turkse stammen van Mongolië en Tuva, en uit Zuid-Afrika, waar de Xhosa-vrouwen het gebruiken, en uit Tibet, waar het  wordt toegepast door de Lama’s. Het is ook een prachtige muzikale expressie geworden, bekend als Hoomï of Khöömeï in Azië, als Ngokolo bij de Xhosa en als boventoonzang (of ‘Vocal Harmonics’) in de westerse Wereld. D.m.v. boventoonzang kan een persoon twee, drie of zelfs vier afzonderlijke klanken tegelijkertijd zingen. Door middel van scherpe concentratie en het in gebruik nemen van zoveel mogelijk resonatoren in de romp en de schedel, kan men de boventonen als heldere, panfluitachtige en soms ook klokachtige tonen bovenop de lagere grondtonen van de stem weergeven.


Bepaalde theorieën beweren zelfs dat de beheersing van klank en energie reeds beoefend werd in Atlantis, het oude Egypte en de Mayacultuur van het oude Amerika. Onze westerse wetenschappelijke kennis over boventonen (die in het Engels ook ‘vocal harmonics’ genoemd worden) is gestoeld op de theorieën van de Pythagoras. Deze Griekse filosoof en wiskundige uit de 5de eeuw voor Christus was ook musicus. Hij zag het universum als een enorm muziekinstrument. Hij spendeerde jaren aan het bestuderen van klank en vibraties. Met behulp van een snaarinstrument (=monochord) kwam hij erachter dat ieder geluid samengesteld is uit verschillende vibraties of frequenties. Klanken zijn dus een samenstelling van grondtonen en boventonen.


De boventoon is de natuurlijke opsplitsing van de muzikale noot. In het westen hanteren we een muzikaal systeem dat hiervan afwijkt en daardoor onnatuurlijk is. De piano is het basisinstrument van de westerse muziek en verdeelt een octaaf in twaalf halve tonen. Volgens dit principe is alle westerse muziek geconcipieerd. Oudere instrumenten hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal gebaseerd op de natuurlijke boventoonschaal. De piano produceert dus een schaal die mathematisch wel begrijpelijk is, maar die niet overeenstemt met de natuurlijke wetten van de boventonen. Het gevolg van veel westerse muziek is dan ook dat we het gevoel krijgen verloren te zijn. De huidige westerse muziek is helemaal niet meer in harmonie met de natuurlijke resonanties en mist de kleur van de boventonen.


In de laatste 350 jaar van onze 50.000-jarige evolutie heeft de muzikale schaal wijzigingen ondergaan waardoor alle muzieknoten even ver van elkaar liggen. Deze structuur is niet natuurlijk. De moderne mens staat tegenwoordig bovendien bloot aan heel wat pollutie, waaronder ook de geluidspollutie. Het resultaat is dat we momenteel allemaal uit de bocht gaan en dat we slecht vibreren, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau. Boventoonzingen met een goede intentie kan een krachtig middel zijn om terug in harmonie te komen met onze natuurlijke vibratie. Op deze wijze kunnen we ons fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht herstellen. 


Boventonen brengen ons weer in evenwicht met de fundamentele klanken van de kosmos.

De harmonie zoals we die vinden in boventoonzang, vinden we ook terug in de natuur. Zij maakt deel uit van de fundamentele, natuurlijke structuur van de aarde. Wij als menselijke wezens zijn daarop geen uitzondering. Zo ontdekte de Griekse filosoof en wiskundig Plato dat alle dingen op deze planeet ontstaan uit vijf basisbouwstenen. Deze vormen, die ook naar Plato genoemd werden, vinden we terug op moleculaire schaal in alle levende en niet-levende wezens. Door te luisteren naar boventoonzang trillen we mee met deze fundamentele vibraties waaruit we allen ontstaan zijn.


Door het regelmatig gebruik van klanken, gecombineerd met intentie, kunnen we sneller beginnen te vibreren op cellulair of moleculair niveau.  Een hogere graad van vibratie veroorzaakt grotere ruimtes tussen de cellen, waardoor we een kleinere dichtheid krijgen en we vermijden dat negatieve en indringende energiën al te gemakkelijk aan ons blijven kleven. In de jaren dertig voorspelde het medium Edgar Cayce dat klanken het medicijn van de toekomst zullen worden. Die toekomst is er nù. Laat ons dus allen onze vibratie verhogen om te harmoniëren met de energieën van dit nieuwe millennium.