rollon.info - uavhengig supporterside

for Sportsklubben Rollon - stiftet 20. februar 1914

Velkommen Rollonsupporter, du e kommet hjem til den ekte fotballen!

 

Du har nå kommet inn på våre gamle sider.

 

Disse vil ikke lenger bli oppdatert.

 

Besøk rollon.infos nye sider her

 

Du e Rollon-supporter nr.:

 
+ 175.000 siden starten 12. januar 2005 (telleren ble nullstilt 16.11.08). Kontakt: gangerolv2005@yahoo.no