Seksueel misbruik in het pastoraat

seksueel misbruik in de kerk
door een priester, pastor of dominee

DUIZEND BLOEMEN

Voorjaar 2008 verscheen mijn boek 'Duizend bloemen'.
Op deze pagina vind je een recensie, reacties op de publicatie, de omslagtekst en de opdracht in het boek, en
kun je lezen over bibliodrama.
Om het eerste hoofdstuk van het boek te lezen, klik hier.
Alle genoemde bijbelverhalen in 'Duizend bloemen' staan, zoals aangegeven in het boek, in hun geheel hier in  een pdf-bestand.
Wil je het boek aanvragen? Ga dan even naar de homepage om mij een e-mailtje te sturen.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * *

Je geloof terugvechten
recensie door Joke Kappner

Niet alleen je lichamelijke en psychische integriteit worden aangetast wanneer een pastor je misbruikt. Ook je geloof lijdt bijna altijd schade. Hoe zit het met al die mooie woorden die hij sprak? Zijn die net zo onbetrouwbaar als hijzelf is gebleken?

In 'Duizend bloemen' laat Sigrid Zomer ons er getuige van zijn hoe zij haar beschadigde geloof weer terugwint. Met grote vreugde en volharding volgt zij cursussen bibliodrama en exegese. Zij vindt persoonlijke antwoorden op haar vragen.

'Duizend bloemen' is een strikt persoonlijk verslag van de weg die Sigrid  aflegt en de antwoorden die zij vindt. Voor anderen is het boeiend om haar op deze weg te volgen, om te zien hoe zij vrij wordt van haar dader en zich een verdiept geloof terugvecht.
Ik hoop en verwacht echter dat dit boek aan lotgenoten méér heeft te bieden. Het daagt ons uit om na te denken over ónze vragen en over de werkvormen die bij óns passen om ónze antwoorden te vinden.

Sigrid, een welgemeend compliment voor de volharding waarmee jij jouw weg bent gegaan en er verslag van hebt gedaan.
En even oprechte dank dat je ons inspireert over ons geloof na te denken.

Joke Kappner, oud-vertrouwenspersoon SMPR en lotgenote

* * *

REACTIES
op 'Duizend bloemen'

Je hebt gevochten met – engel, mens, G’d ... en je bent in leven gebleven.
Je bent gewond en je hinkt en je gaat, gezegend – ‘want ik laat je niet gaan wanneer je mij niet zegent.’
Als een mens dat weer kan vragen doorheen alles wat ze meemaakt, gebeurt het wonder.
Het was reëel dat je de weerstanden die je tegenkwam ook eerlijk bevocht en bevecht. Die confrontatie blijkt goed en helend, niet alleen voor jou en voor mij, maar voor zo velen.
Nico Derksen

Wat zichtbaar wordt in 'Duizend bloemen' is: er is een weg van slachtoffer naar overlevende, naar mens met allerlei mogelijkheden. Ook misbruik heeft niet het laatste woord.
Ruard Ganzevoort

Het grote Verhaal blijkt een sterk genoeg vangnet om ook jouw gebrokenheid op te vangen en weer tot een nieuw geheel te weven.
Chris 't Mannetje


‘Duizend bloemen’ is zó mooi. Prachtig!
C.

Boeiend, jouw verhaal met God en dat van hem met jou - de invloed van bibliodrama en exegese op elkaar zo interessant en weldadig - en de ruimte die je gevonden hebt om al vragende jouw weg te gaan. Een inspirerend boek.
J.

* * *

DUIZEND BLOEMEN
omslagtekst

Sigrid Zomer - auteur van 'Tot ik weer vliegen kon ...,' verhaal van seksueel misbruik, van haar, door haar pastor, in de rooms-katholieke parochie waarin zij als vrijwilligster werkzaam was - schrijft nu hoe het haar verder ging en gaat in 'Duizend bloemen'.

Aan de hand van haar ervaringen met bibliodrama, door de jaren heen, en aan de hand van de modulen exegese die zij volgde aan de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, beschrijft zij haar verdere verwerking van het seksueel misbruik en haar leren omgaan met kerk en God en geloven daarna.

Bij seksueel misbruik door een pastor of dominee ben je er niet met het verwerken van het misbruik alleen. Juist omdat dat misbruik binnen de kerk plaatsvindt, komt daar veel meer bij kijken. Kerk is verschrikkelijk moeilijk, bijbelverhalen kunnen een ramp zijn en talloze vragen doemen op: vragen over geloven, over Jezus, over God. En de antwoorden laten zich niet zo makkelijk vinden.

In 'Duizend bloemen' maakt Sigrid kennis met bibliodrama, een bijzondere manier van geloofscommunicatie. In bibliodrama komen bijbelverhalen - het verhaal van God - en je eigen levensverhaal bij elkaar. Die twee samenbrengen werkt verhelderend, werkt helend ook. Door een verhaal kom je aan je eigen verhaal, kun je vertellen wat je geraakt heeft. Je ziet wat vergeten was, en wat pijn doet of vreugde geeft, krijgt aandacht. Je komt bij wie en wat je bent, en bij wat je gelooft.

Colleges exegese reiken Sigrid de achtergronden van de verhalen aan, en in talloze verhalen evenzoveel gedachten.
Exegese en bibliodrama. Samen met de tijd helpt het Sigrid om om te gaan met alle vragen, en om de antwoorden te vinden die bij haar passen.
‘Het is als een legpuzzel die opgelost wordt’, schrijft ze aan het eind van dit boek. ‘Die je zelf oplost, door met je eigen verhaal in dat grote Verhaal te gaan staan. Door de woorden van anderen, door de vragen je gesteld. Hardop, door hen, of van binnen, in jezelf.’

Alle bibliodramadagen en -avonden en alle exegese voegen zich zo samen tot één lang doorlopend verhaal. Een bijzonder verhaal, dat Sigrid zelf ook als zodanig ervaart, en dat haar bij het schrijven ervan doet constateren dat zij weliswaar heeft verloren aan het misbruik, maar dat zij veel meer nog heeft gekregen: vliegen, op eigen vleugels, toekomst die open ligt, en hoe goed het haar weer gaan mag.
'Duizend bloemen.' Verhaal van God, verhaal van Sigrid.

* * *

OPDRACHT
in 'Duizend bloemen'

God verlangt niet van mij dat ik Mozes ben, of Abraham.
God verlangt van mij degene te zijn die alleen ik kan zijn.

Ik draag dit verhaal op
aan Nico, Huub en Jacqueline, en Albert.

Sigrid

* * *

BIBLIODRAMA

Anything can happen at a breakfast table
Nico Derksen: Within the scripture stories we find our story
artikel van Eric Riechers over bibliodrama en/van Nico Derksen
je kunt het artikel hier lezen

De eigen geloofsweg gaan
geloofscommunicatie d.m.v. bibliodrama
artikel van Nico Derksen
je kunt het artikel hier lezen

* * *Het schilderij 'Duizend bloemen' is gemaakt door Siny Brakhuis.
 

* * *