Zoo History

met veel gesloten dierentuinen


Otterpark Aqualutra

 

1993  -  2002

 

 

Otterpark Aqualutra was een initiatief van de “Stichting Otterstation Nederland”. In 1993 realiseerde de “SON” de bouw van het Otterpark “Aqualutra in het natuurpark “De Groene Ster”; vlak bij Leeuwarden in Friesland. Het otterpark bevatte een onderzoekcentrum, een fokcentrum (ten behoeve van het herintroductieprogramma van de otter) en een bezoekerscentrum. Het hele park had een omvang van 10 hectaren. De “Stichting Otterstation Nederland” beijverde zich (sinds 1985) voor het behoud, beheer en herstel van het zoetwatermilieu in Nederland. Het uiteindelijke doel van de vereniging is het terug laten keren van de otter in ons land. In Otterpark Aqualutra kon u zien hoe de otter leeft. U zag hem zwemmen, jagen en slapen. Dankzij de glazen onderwatertunnel (in één van de otterverblijven) kon u ze ook onder water bekijken.

Het Otterpark was dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur en was gevestigd aan De Groene Ster 2 te Leeuwarden.

 

Otterpark Aqaulutra herbergde twee soorten otters, de Euraziatische otter en Aziatische kleinklauwotter. Wanneer de dieren werden gevoederd waren ze uitstekend te zien. Er werd dan tevens uitleg gegeven over de levenswijze en de verzorging van otters en ook kon u met uw vragen terecht bij de verzorgers.

Behalve otters waren er in het otterpark ook bevers, bunzingen, ooievaars, vlinders en tal van andere dieren en planten te zien in hun natuurlijke omgeving. Tevens kreeg je een prachtige indruk van de rijkdom van ons zoetwatermilieu door middel van de talloze vissen en amfibieën in aquaria en terraria.

 

Aqualutra stierf een vroege dood. Vanaf het begin kende het park al financiële problemen. In het prille begin rond de bouw van het park kwam de gemeente zijn afspraken nog wel na wat subsidies betrof, maar toen de hulp het hardst nodig was liet de gemeente Leeuwarden “Stichting Otterstation Nederland” in de kou staan. In 2000 vroegen drie van de zes toenmalige bestuursleden een faillissement aan. Dat bleek onrechtmatig, waarop de rechtbank de faillissementsaanvraag vernietigde (op 12 april 2000). De financiële positie van het park was weliswaar mager, maar rechtvaardigde geen faillissement. Een jaar later (in 2001) werd het park verkocht aan Exploitatiemaatschappij Libema. Dit bedrijf had bij de overname van het Otterpark van de gemeente Leeuwarden de belofte gekregen dat er heel wat subsidies vrij gemaakt zouden worden voor een ombouw van het Otterpark naar dierenpark Friesland. De subsidies kwamen uiteindelijk niet. Op 22 oktober 2003 dreigde Libema dat het otterpark definitief dicht zou gaan als er niet binnen twee maanden duidelijkheid zou komen over een financiële bijdrage van de overheid.

 

Toen “Stichting Otterstation Nederland” het Otterpark exploiteerde hadden zij gua bezoekersaantallen niet te klagen. In een jaar tijd werd het de grootste attractie in Leeuwarden met 65.000 – 70.000 bezoekers. Een dergelijk aantal heeft het grote attractieconcern Libema met het Otterpark nooit kunnen behalen. Ook al investeerden zij meer in de marketing dan “Stichting Otterstation Nederland” kon doen. In de tijd van Libema kwamen de bezoekersaantallen niet boven de 38.000 per jaar.

 

Eind 2002 werd het park door Libema verkocht aan de Zodiac Groep. Een bedrijf dat toen al twee dierentuinen exploiteerde (Zooparc Overloon en Wissel). Zodiac Zoo’s willen van het otterpark een dierentuin maken; een Aquapark Friesland met daarin allerlei dieren van uit de hele wereld die min of meer gebonden zijn aan zoet of zout water.

 

Per 1 januari 2003 ging het otterpark verder onder beheer van Zodiac Zoo’s onder de naam  AquaZoo.

 

 

Create a Free Website