Zoo History

met veel gesloten dierentuinen


Bisonpark Zeist

 

september 1926 - 1939 

De Burgemeester en Wethouders van Zeist besloten in 1926 om een bisonpark aan te leggen in het Zeisterbos. In eerste instantie koos de gemeente voor een hertenpark. Maar toen bood de heer Blaauw een bisonpaartje aan. Men besloot toen, mede omdat er al veel hertenparken waren, om een bizonpark aan te leggen.  
In september 1926 was het park gereed (kosten:f 7200,-) en kwamen er twee Amerikaanse bisons naar Zeist. Later kwamen er ook Europese Bizons naar het Bisonpark. Destijds was deze bisonsoort nagenoeg uitgestorven en kwamen alleen nog voor in een aantal dierentuinen en op Gooilust.

Het bisonpark was nooit bedoeld als commercieel bedrijf. Het was gewoon bedoeld zoals een hertenkamp die je in veel gemeentes aantreft. Dus een openbaar stukje terrein waar een ieder gratis mag kijken naar een aantal dieren (en de omliggende natuur). Een wandelpark zo je wilt.

Bij nummer 4 linksboven "het Bisonpark"

De Krant “Het Vaderland”  van 17 mei 1939 meldde dat er in Zeist een bisonpark zonder bisons ligt. Alle bisons waren de afgelopen jaren gestorven. In de gemeenteraad werd voorgesteld om het park tijdelijk als sportpark in te richten, te gebruiken voor de plaatselijke sportverenigingen en een aantal nabij gelegen scholen. De raad ging hier niet mee accoord vanwege de hoge kosten (2000 gulden) voor het egaliseren van het terrein en het ombouwen van de stallen tot omkleedgelegenheid (1500 gulden). Tenslotte vreesde men ook voor de verstoring van de rust in het Zeisterbosch.

Heden ten dagen bestaat het bisonpark nog steeds, alleen niet zoals het was. Het is nu (toch) een sportveld met een paar gymlokalen. De Seysternaren noemen het veld echter nog altijd het bisonveld. Dit sportveld is overigens gelegen tegenover het Hertenkamp waar nog altijd herten rondlopen. Het terrein ligt heden ten dagen tussen “Laantje zonder eind” en de “Woudenbergseweg”.     

                                     

Bisonpark anno 2008

Create a Free Website