Santa Ubaldeska
::
 

Ikklikja fuq l-Istampa biex taghzel fejn trid tmur

 

Il-Knisja

 

Il-Kwadru Titulari xoghol Lazzaro Pisani

 

 

Analizi fuq il-Kwadru Titulari u l-gwarnic tieghu

 

IL-Hajja ta` Santa Ubaldeska


 

William Camilleri: 2006 All Rights Reserved.

 

Create a Free Website