PARROCCA SANT' ANDRIJA

Il-Kult ta' Sant' Andrija madwar id-Dinja

 

 

Hajr lil James Aquilina, Joseph Grima u lil John Vella ghal xi ritratti li jidhru f'din is-sezzjoni